Brukspecialisten

Brukspecialisten startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel

Dela

Återbruksproduktionen kommer vara lokaliserad i Västsverige och blir därmed Sveriges första storskaliga produktion för rensning av tegel. Redan nu går det att ta emot tegel från rivningar av fasader runt om i landet och produktionen planeras att vara i drift under hösten.

Danmark är idag ett föregångsland inom återbruk av tegel. Där finns idag en etablerad storskalig återbruksindustri. Efter cirka 15 års samlade erfarenheter från deras återbruk kan man idag se vissa lägsta nivåer som måste användas som måttstock för framtidens fasader. Detta har gjort att vi framöver kommer ta ställning till en ny standard för framtida fasader.

Vi ser startskottet för ett nytt decennium och även möjligheterna för oss att ta ställning. Vi behöver precis som alla andra människor på planeten fundera på vårt avtryck. Under en längre tid har vi funderat på hur vi kan nyttja potentialen i de material vi sätter samman som fasadsystem. En sak har utmärkt sig. De fasader vi står bakom måste vi kunna ta ansvar för. Det material som används skall i en framtid kunna gå att nedmontera och återbruka. Vi vill inte lägga ribban vid endast materialåtervinning, utan att det skall kunna rivas och sedan direkt via återbruk sättas upp som nya fasader, 

- Jacob Steen, VD på Brukspecialisten.

Fasadtegel har en extrem hållbarhet och livslängd jämfört med andra fasadmaterial. Teglets långa livscykel kompenserar dess klimatpåverkan vid tillverkningsprocessen. En livscykel som även har minimalt underhåll och ger väldigt vackra fasader. Med rätt kvalité på tegel kan livslängden vara flera hundra år.

Brukspecialistens ambition är att förlänga livscykeln genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras ska klara flera livscykler genom återbruk. Uppstarten av återbruksproduktionen tillsammans med deras nya koncept Grönt Murverk ger en garanti för att alla tegelfasader som Brukspecialisten säljer ut på marknaden skall gå att nedmontera och återbruka.

För att uppnå detta krävs en uppryckning från vårt håll. Främst har vi gjort en översyn på det fasadtegel vi projekterar in i våra fasadlösningar. För att möjliggöra framtida återbruk behöver teglet ha en viss kvalité. Främst är det en hög tryckhållfasthet på tegelstenen som klarar av rivningsprocessen samt återbruksprocessen där sten och bruk skall separeras. Har stenen för låg tryckhållfasthet kommer stenen gå sönder antingen vid rivningen eller under återbruksprocessen. Vi kan då inte säkerställa att de sten som kommer ut på marknaden igen har rätt kvalité gällande de CE- och Eurocode-normer eller de frostgodkännanden som krävs.

- Jacob Steen, VD på Brukspecialisten.

Men det räcker inte med att stenen har rätt kvalité. Man kommer även behöva se över med vilken typ av murbruk dessa fasader muras med. Murbruket som idag används har generellt en för hög cement-andel i förhållande till tryckhållfastheten på tegelstenen. Vidhäftningen mellan bruk och sten blir för hög och det blir svårt att separera murbruket från tegelstenen. För att fortsatt kunna arbeta med cementbaserade murbruk kommer det krävas att antingen cementandelen sänks så vi får svagare vidhäftning, ett svagare murbruk anpassat till tänkt tegelsten. Eller att man väljer tegelsten med högre tryckhållfasthet som klarar den högre cement-andelen i murbruket. På tegelsten med lägre tryckhållfasthet rekommenderas det framöver helt cementfria murbruk. Kontentan är att murbruket behöver anpassas till tegelstenen för att återbruk fullt ut skall kunna uppnås.

För att få fram tillräckliga volymer av återbrukat tegel krävs också att fler aktörer i branschen får upp ögonen för vilket värde en tegelfasad som rivs har. Inför rivning erbjuder Brukspecialisten en tidig konsultation och kommer ut för att ta tester på de sten som skall rivas. Detta är ett viktigt steg för att kunna avgöra att stenen som skall återbrukas kommer hålla rätt kvalité så att CE-normer och frostskyddsgarantier kan ges det återbrukade teglet. När tegelfasaden sen skall rivas behöver rivningsentreprenören utföra en så kallad selektivrivning, där tegelmassorna separeras från övriga material och skonsamt läggs upp för transport till återbruksproduktionen. Väl på plats kommer stenen rensas och även testas under själva produktionen så att rätt kvalité kan säkerställas.

Vi märker av ett stort intresse både från beställare och arkitekter som vill använda en rivningsbyggnad till ett nytt eget projekt, men även fastighetsägare som vill ta ansvar för att deras rivningsmassor återanvänds på bästa möjliga vis. Tillsammans kan vi se till att framtida fasader går att återbruka och att vi möjliggör cirkulärt byggande med tegel.

- Jacob Steen, VD på Brukspecialisten.

1:01 / 2:00 Brukspecialisten - Grönt Murverk
Fler videor

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Brukspecialisten
Brukspecialisten
Marieholmsgatan 36
41502 Göteborg

http://www.tegel.brukspecialisten.se

Brukspecialisten erbjuder kvalificerad teknisk rådgivning och murverksprojektering till arkitekter och byggentreprenörer. Vi hjälper dig som arkitekt att göra medvetna val i byggprocessen vad gäller tegel, fog, förband mm. Våra specialister utgör ett stöd för dig igenom hela processen från planering till teknisk rådgivning på arbetsplats.