Grafiska Företagen

Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 procent i löneökningstakt

Dela

I dag lade industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.

Foto: Grafiska Företagen
Foto: Grafiska Företagen

Bakom budet står samtliga arbetsgivarorganisationer inom industrin: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och TEKO.

– Budet vi givit i dag på 1,4 procent är en bra nivå för den svenska industrin. Med den nivån bibehåller vi den svenska industrins internationella konkurrenskraft, vilket ju är utgångspunkten för Industriavtalet. Vi ser gärna ett flerårigt avtal under förutsättningen att nivån varje år är 1,4 procent, säger Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen

Varslen i industrin ökar
Industrins arbetsgivare lyfter också oron i omvärlden, samt det faktum att både den globala och svenska konjunkturavmattningen fortsätter.

Under de senaste åren har arbetsmarknaden försvagats tydligt i Sverige. Arbetslösheten har stigit och sysselsättningstillväxten har avtagit. Under de kommande åren räknar alla ekonomiska bedömare med att arbetslösheten fortsätter att stiga mer i Sverige än i euroområdet och övriga EU. Sverige har en arbetslöshet som är ungefär dubbelt så hög som i USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

– Att arbetstillfällen riskeras är extra tydligt i den grafiska branschen. Tidigare i veckan släppte vi vår statistik för 2019 och där kan vi se på en tvåsiffrig nedgång i omsättningen. Skulle löneökningen bli för hög skulle det bli ett hårt slag för en redan pressad bransch, säger Ravindra Parasnis.  

Kontakter

Bilder

Foto: Grafiska Företagen
Foto: Grafiska Företagen
Ladda ned bild

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum