Umeå kommun

Budget 2020 för välfärd och hållbar utveckling

Dela

Nämnderna får totalt 347 miljoner kronor (mnkr) i ramtillskott i kommunens budget 2020. Individ-och familjenämnden, för- och grundskolenämnden och äldrenämnden får störst tillskott, om än på en lägre nivå än 2019. Resultatet beräknas bli 77 mnkr och investeringar budgeteras till 744 mnkr, en minskning med 529 mnkr jämfört med i fjol. Skattesatsen förblir oförändrad 22,85.

Umeås befolkning växer i snabb takt, omkring 1 600–1 700 personer per år, främst i åldersgrupperna yngre och äldre över 80 år. Det innebär stora volymökningar och allt större behov av bostäder, infrastruktur, skola och omsorg. Kommunen behöver också anställa många nya medarbetare för att klara kompetensförsörjningen, omkring tusen personer per år fram till 2029. Kommunens budget måste också ta hänsyn till behovet att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

– Vi står liksom många andra kommuner inför stora utmaningar kommande år, inte minst när det gäller ekonomin. Vi sätter välfärd och hållbar utveckling främst i budgeten, men vi måste klara det med god ekonomisk hushållning, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Tillskott till nämnderna:

  • Individ- och familjenämnden: +62,8 mnkr, +4,9 procent
  • För- och grundskolenämnden: +58,1 mnkr, +3,0 procent
  • Äldrenämnden: +51,6 mnkr, +4,9 procent
  • Tekniska nämnden +40,4 mnkr, +3,5 procent
  • Kulturnämnden: +23,9 mnkr, +20,3 procent
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: +17 mnkr, +3,6 procent
  • Byggnadsnämnden: +2,0 mnkr, +4,9 procent
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: +1,4 mnkr, +10,5 procent
  • Fritidsnämnden: −1,2 mnkr, −0,9 procent

Flera budgetförslag

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna lade alla fram egna budgetförslag. Moderaterna ville i sitt budgetförslag sänka skatten med 20 öre.

– Trots högre skatt än i jämförbara kommuner verkar inte pengarna räcka till i kommunen. Vi saknar inte resurser, men vi måste prioritera och fördela effektivare och sätta tydligare mål, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Minskade investeringar

Investeringsramen 2020 är 744 mnkr enligt budget, det är betydligt mindre än förra året. Investeringarna är främst satsningar inom förskola, grundskola och omsorgsverksamheter.

– Vi halverar i stort sett investeringarna och fokuserar på satsningar för att säkra välfärden, andra behov får stå tillbaka, säger Hans Lindberg.

Identifiera kostnadsavvikelser

276 olika yrkanden om extra uppdrag till nämnder och styrelser stod på agendan. Ett av alla uppdrag är att nämnder ska identifiera och analysera eventuella avvikelser i nettokostnad i nämndens verksamheter. Nämnderna ska också till 2023 minska eventuella kostnadsavvikelser i relation till jämförbara kommuner.

– Det handlar om att frigöra resurser och sätta in dem där de behövs mest, säger Hans Lindberg.

Mer information:

Budgetförslag och yrkanden om uppdrag finns tills vidare i handlingar till kommunfullmäktige på www.umea.se/kfhandlingar.

Fastställd budget kommer att publiceras inom kort på www.umea.se/budget.


Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Räkna med halka och snö även i år17.10.2019 09:39:51 CESTPressmeddelande

Kommunen är redo med personal, maskiner och utrustning för att sköta snöröjning och sandning i vinter så bra som möjligt utifrån de resurser vi har. Vi är många som måste hjälpas åt för att vägarna ska vara framkomliga och trafiken säker; kommunen, fastighetsägare och trafikanter. Du som är trafikant kan också bidra, till exempel genom att byta till vinterdäck på både cyklar och bilar och utrusta dig med bra skor, gärna med broddar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum