Linköpings kommun

Budget för en sammanhållen stad

Dela

Koalition för Linköpings (S, MP, FP) budget för 2016-2017 är den andra budgeten i rad utan besparingar. Skatten förblir också oförändrad. I budgeten prioriteras investeringar i tidiga insatser för höga kunskapsresultat, i att fler ska gå vidare till jobb och studier, i mer bemanning i äldreomsorgen och i insatser för ett koldioxidneutralt Linköping.

Budget för en sammanhållen stad
Budget för en sammanhållen stad

Ett genomgående tema i budgeten är att Linköping behöver bli en mer sammanhållen stad, där människor kan känna delaktighet och se ljust på framtiden. Skillnaderna i uppväxtvillkor måste bli mindre mellan olika stadsdelar.

– Vi prioriterar insatser för att se till att alla barn har bra förutsättningar att kunna lyckas i skolan och ha tillgång till en meningsfull fritid. Att kunna leva ett bra liv ska inte vara beroende av var i staden man bor eller vilka föräldrar man har. Vi ska rusta alla unga för vuxenlivet, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S).

För att Linköping ska vara en hållbar och attraktiv kommun att leva i investerar kommunen kraftfullt i insatser för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025.

– Linköping har ett ambitiöst klimatmål och för första gången görs en riktad avsättning för att kompensera för kommunens samlade koldioxidutsläpp. Det är en satsning som gör skillnad såväl lokalt som globalt i ett läge där många av världens flyktingar flyr undan klimatrelaterade katastrofer, säger Nils Hillerbrand, kommunalråd och gruppledare (MP).

Insatser för att fler ska gå vidare i jobb och studier är grundläggande för att skapa en mer sammanhållen stad. I budgeten ingår satsningar på en likvärdig gymnasieskola, förstärkt yrkesutbildning och SFI med jobbfokus.

– Utan utbildning blir möjligheten att komma in på arbetsmarknaden kraftigt begränsad. Därför investerar vi i att utveckla gymnasieskolan och korta tiden från nyanländ till nyanställd, säger Daniel Andersson, kommunalråd och gruppledare (FP).

Bemanningen i äldreomsorgen ökar samtidigt som insatser görs för att öka tryggheten och livskvaliteten för de äldre.

I budgeten görs ett utökat uttag från Stångåstaden, medel som går till bosociala åtgärder. Uttaget påverkar inte hyresnivåer eller underhåll.

Budgetförslaget i korthet:

  • Budgeten för 2016 och 2017 är i balans.
  • Budgetberedningen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning – finansiella mål kommer att uppfyllas med förslaget till budget för 2016 och 2017.
  • Kommunen omsätter 9 miljarder kronor per år och budgeterar för nollresultat.
  • Skattesatsen förslås vara oförändrad 20,20 procent för 2016.
  • Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 122 mnkr för 2016 och 239 mnkr för 2017. I utökningen ingår justering för en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 79 mnkr för 2016 och 80 mnkr för 2017.
  • Föreslagen investeringsram för åren 2016 och 2017 är 431 mnkr respektive 293 mnkr. Kommunen har inga lån och i budgeten beräknas investeringarna för 2016 och 2017 att kunna finansieras utan lån.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), 0722-40 07 40, kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), 0703-62 62 40, eller kommunalråd Daniel Andersson (FP), 0722-40 07 71.

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Bilder

Budget för en sammanhållen stad
Budget för en sammanhållen stad
Ladda ned bild

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum