Vänsterpartiet Skåne

Budgetdebatt i regionfullmäktige en strid om sjukvårdens framtid

Dela

Den första dagen av regionfullmäktige i Region Skåne debatterades skattesats och budget. Beslut kring budgeten tas imorgon tisdag. I pandemins spår låg tyngdpunkten i diskussionerna på sjukvården: Ska sjukvårdsverksamheterna fortsätta med de besparingar som effektiviseringskraven innebär, och vad innebär det egentligen att satsa på personalen?

Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne:

- Genom att på riktigt satsa på sjukvårdspersonalen och arbetsmiljön bygger Vänsterpartiet en jämlik sjukvård för framtiden. Enorma underskott löses självklart inte av att man som Alliansen flyttar runt pengar, utan bara genom att man för in mer pengar för att finansiera hela sjukvården.

Våra satsningar innehåller bland annat förkortad arbetstid med start på regionens operationsavdelningar, något vi vet leder till bland annat bättre arbetsmiljö. Vi vill också ta bort karensavdraget för alla regionens anställda. Det är helt orimligt att detta återinfördes nationellt när vi vet hur stor skada karensdagen gör för välfärdens medarbetare. Utan att förbättra arbetssituationen för de vårdanställda kan vi inte förbättra sjukvården.

I Sverige har vi sett hur de rikaste blivit än rikare under pandemin. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, om du har ett arbete eller inte påverkar hur du mår och i det större perspektivet hur folkhälsan utvecklas. Skillnaderna i Skåne är orättfärdigt stora mellan människor, mellan kommuner – precis som skillnaderna i Sverige, menar Vänsterpartiet.

- I vår budget ges förutsättningar för en stark förebyggande hälsovård genom att skapa goda förutsättningar för jämlik hälsa. Vänsterpartiet kämpar också för en sammanhållen jämlik hälso- och sjukvård där alla har rätt till den bästa vården efter just de individuella behov som man har. Vi vet idag att det inte är lika enkelt för alla att nå vården. Vi ser att marknadsutsättningen av vården leder till kostnadsökningar och ökad ojämlikhet, därför inför vi också tak på de specialiserade vårdvalen, och föreslår att vården övergår i offentlig regi. Då vet vi att skattepengarna går till sjukvård.

På samma sätt behöver regionen tillsätta resurser så att kollektivtrafiken fungerar och binder samman hela Skåne, att se till att klimathotet tas på allvar och att den regionala utvecklingen kommer alla människor till del. Regionen har också ett stort ansvar att tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva göra offensiva satsningar för alla människors rätt till kultur och en rik fritid. Det är en del av välfärden och gör skillnad genom hela livet och som också stärker folkhälsan, avslutar Sara Svensson.

Läs Vänsterpartiets budgetförslag här.
Följ regionfullmäktige online här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum