Vänsterpartiet Skåne

Budgetdebatt i regionfullmäktige en strid om sjukvårdens framtid

Dela

Den första dagen av regionfullmäktige i Region Skåne debatterades skattesats och budget. Beslut kring budgeten tas imorgon tisdag. I pandemins spår låg tyngdpunkten i diskussionerna på sjukvården: Ska sjukvårdsverksamheterna fortsätta med de besparingar som effektiviseringskraven innebär, och vad innebär det egentligen att satsa på personalen?

Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne:

- Genom att på riktigt satsa på sjukvårdspersonalen och arbetsmiljön bygger Vänsterpartiet en jämlik sjukvård för framtiden. Enorma underskott löses självklart inte av att man som Alliansen flyttar runt pengar, utan bara genom att man för in mer pengar för att finansiera hela sjukvården.

Våra satsningar innehåller bland annat förkortad arbetstid med start på regionens operationsavdelningar, något vi vet leder till bland annat bättre arbetsmiljö. Vi vill också ta bort karensavdraget för alla regionens anställda. Det är helt orimligt att detta återinfördes nationellt när vi vet hur stor skada karensdagen gör för välfärdens medarbetare. Utan att förbättra arbetssituationen för de vårdanställda kan vi inte förbättra sjukvården.

I Sverige har vi sett hur de rikaste blivit än rikare under pandemin. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, om du har ett arbete eller inte påverkar hur du mår och i det större perspektivet hur folkhälsan utvecklas. Skillnaderna i Skåne är orättfärdigt stora mellan människor, mellan kommuner – precis som skillnaderna i Sverige, menar Vänsterpartiet.

- I vår budget ges förutsättningar för en stark förebyggande hälsovård genom att skapa goda förutsättningar för jämlik hälsa. Vänsterpartiet kämpar också för en sammanhållen jämlik hälso- och sjukvård där alla har rätt till den bästa vården efter just de individuella behov som man har. Vi vet idag att det inte är lika enkelt för alla att nå vården. Vi ser att marknadsutsättningen av vården leder till kostnadsökningar och ökad ojämlikhet, därför inför vi också tak på de specialiserade vårdvalen, och föreslår att vården övergår i offentlig regi. Då vet vi att skattepengarna går till sjukvård.

På samma sätt behöver regionen tillsätta resurser så att kollektivtrafiken fungerar och binder samman hela Skåne, att se till att klimathotet tas på allvar och att den regionala utvecklingen kommer alla människor till del. Regionen har också ett stort ansvar att tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva göra offensiva satsningar för alla människors rätt till kultur och en rik fritid. Det är en del av välfärden och gör skillnad genom hela livet och som också stärker folkhälsan, avslutar Sara Svensson.

Läs Vänsterpartiets budgetförslag här.
Följ regionfullmäktige online här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vilka är V:s listettor i Region Skåne?1.7.2022 13:24:30 CEST | Pressmeddelande

”Det okända valet” har blivit en alltmer använd benämning på regionvalet, det minst kända av de tre val som går av stapeln den 11:e september. Trots att sjukvårdsfrågorna rankar hög(s)t som väljarnas viktigaste fråga vet få vad man röstar om. Så för sjukvården, kollektivtrafiken, den regionala utvecklingen, kulturen och arbetsgivarfrågorna från Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda: Här är Vänsterpartiets listettor i Skånes sex regionala valkretsar!

V:s fråga: Kan invånarna vara trygga i att söka vård på akuten i Helsingborg?14.6.2022 15:11:07 CEST | Pressmeddelande

Situationen på Helsingborgs lasarett har eskalerat under en längre tid. Personalen har under lång tid larmat om brist på vårdplatser, överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och en extrem arbetsbelastning. Facket har krävt åtgärder – men i dagsläget verkar inget ha hjälpt. Oron är stor. Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Vänsterpartiet styret till svars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum