Trafikverket

Bussfil på väg 111 kan tas bort när Mariastationen är på plats

Dela

Trafikverket förordar att bussfilen på väg 111 mellan trafikplats Mariastaden och trafikplats Brohult i Helsingborg tas bort, men först när behovet upphör. I praktiken betyder det när den planerade Mariastation är på plats.

Trafikverket prioriterar ett hållbart resande som kollektivtrafiken innebär. Att ta bort busskörfältet utan ett färdigt alternativ är därför ett steg i fel riktning. Att ta bort bussfilen innebär också att hållplats Berga måste stängas eftersom resenärerna inte kan gå på bussarna i en trafiksäker miljö.

De långa köerna vid trafikplats Brohult är väl kända och dokumenterade, men köbildningen varar endast en kort tid på morgonen och eftermiddagen.

Trafikverket genomför just nu en åtgärdsvalsstudie om väg 111, i nära samverkan med Helsingborgs kommun, Höganäs kommun, Skånetrafiken och Region Skåne, som ska presenteras i höst. Studien innehåller bland annat bussfrämjande åtgärder på väg 111 mellan Höganäs och Helsingborg för att skapa ett hållbart resande och uppnå framtida klimatmål. När dessa genomförs kommer bussarna att köra andra sträckor och bussfilen kan då tas bort.

Utifrån de kunskaper Trafikverket har nu kommer åtgärdsvalsstudien rekommendera att busskörfältet tas bort 2022 eftersom förutsättningarna förändras när Mariastation invigs. Då ska också en hög standard för kollektivtrafik i hela stråket kunna uppnås.

- Vi vill prioritera busstrafiken, inte minst i rusningstrafik och trängsel, för att fler ska kunna komma fram på den infrastruktur vi har att tillgå säger Lennart Andersson, regiondirektör Trafikverket.

Fakta om studien

  • Ska redovisa hur ett så kallat superbusskoncept ska implementeras i stråket Höganäs-Helsingborg.
  • Ska presentera hur god och långsiktigt hållbar tillgänglighet ska kunna uppnås i stråket. Särskilt fokus är arbetspendling.
  • Hälsa, trafiksäkerhet och miljö ska prioriteras genom att planera så att förutsättningarna för kollektivtrafik och cykel blir lättare vid arbetspendling.
  • Studien ska vidare analysera redan kända problempunkter som t ex trafikplats Brohult och Triangelplatsen i Höganäs tätort.

Nyckelord

Kontakter

Lennart Andersson, Trafikverkets regiondirektör i Syd. 0705-195136.

Patrick Olsson, utredningsledare. 010-123 60 77.

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum