Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner

Dela

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner

För första gången har Miljökontoret gjort en tillsyn av hur 20 av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Tillsynen visade bland annat att nio butiker inte hade någon insamling av matavfall.

Miljökontoret ville få en bild av hur kommunens 20 största livsmedelsbutiker lever upp till sin lagstadgade skyldighet att återvinna avfall. Innan projektet hade ingen liknande miljötillsyn gjorts i butikerna. Syftet med projektet var också att förmedla kunskap om butikernas skyldigheter - främst producentansvar och resurshushållning.

Målet med projektet var att fler butiker skulle ansluta sig till Gröna Linjen, (hämtning av matavfall från verksamheter) ökad insamling av avfall med producentansvar och säkerställande av att fettavskiljare installerats där de behövs.

Projektet visade att 9 av 20 butiker var anslutna till Gröna Linjen. Ytterligare två butiker anslöt sig under projektets gång.

Samtliga butiker med grillningsverksamhet lämnade grillfett till återvinning. Tre butiker hade installerat fettavskiljare.

Wellpapp och kartong samlades in av alla utom en butik. Glas, plast, metall och kontorspapper samlades in av cirka hälften av butikerna.

Ytterligare en femtedel av butikerna införde utsortering av en eller flera avfallsslag under projektets gång.

Uppföljning kommer att ske på nio butiker som inte hade någon insamling av matavfall.

Projektet visade bland annat att det inte går att se någon tydlig koppling mellan storlek på butiken och grad av miljötänk. Det visade också att bristande kunskap inte ligger bakom de gånger återvinningen inte genomförs. Det har oftare att göra med trånga lokaler eller att det aldrig ställts några krav utifrån på ökad återvinning.

– Jag är förvånad över att de stora livsmedelsbutikerna inte är bättre på återvinning. Matavfall är något vi har diskuterat i många år. En tredjedel av all mat som produceras blir svinn, den äts inte upp. Att de största matbutikerna inte har en bra återvinning av sitt avfall är beklämmande, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

– Jag tror att kunderna förväntar sig att butikerna sköter återvinningen lika bra som vi gör hemma. Vi kommer följa upp det här och ställa krav på butikerna. Miljöarbete är inte frivilligt för verksamheterna, de ska leva upp till lagens krav, avslutar Gunnar Gustafsson (MP).

Bostadsbyggandet på fortsatt hög nivå

Antalet påbörjade bostäder under januari 2018 har gått ned lite jämfört med 2017, och är nu i samma nivå som 2016. 132 bostäder påbörjades under januari 2018. I januari 2017 påbörjades 166 bostäder i Linköping.

– Det är positivt att det är fortsatt bra takt på bostadsbyggandet i Linköping. Under många år byggdes det alldeles för lite bostäder. Samtidigt är det sunt att takten har gått ned något jämfört med 2017, som var ett extremt år, säger Gunnar Gustafsson (MP) ordförande i bygg- och miljönämnden.

Koalition för Linköping har som mål att bygga bort bostadsbristen i Linköping, med 1 000 nya bostäder per år. Det målet kommer att klaras av, enligt Gunnar Gustafsson (MP).

Det är bygg- och miljönämnden som ger startbesked för byggande av nya bostäder.

Positivt med förenklade bygglovsregler

Linköpings kommun arbetar hårt med att förbättra bygglovsprocessen. Ett förslag från Boverket om likvärdiga regler i hela landet kan ytterligare underlätta.

Boverket har föreslagit åtgärder för att förenkla bygglov för serietillverkade hus. Deras förslag innebär att ett hus som godkänns av en certifierad person eller ett certifierat företag ska godkännas överallt i Sverige. Det gäller till exempel regler kring tillgänglighet och brandskydd. Idag kan kommunerna tolka reglerna olika.

– Det är väldigt bra om reglerna blir samma i hela landet, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden. En villa från en tillverkare som blir godkänd i en kommun ska såklart godkännas i alla andra kommuner. Från Linköpings sida välkomnar vi förslagen i vårt remissvar.

Linköping jobbar hårt med att effektivisera och förbättra bygglovsprocessen. Om certifierade kontrollanter kan godkänna serieproducerade hus minskar arbetet på Bygglovskontoret. Det sker en mängd dubbelarbete idag när granskare kontrollerar varje hus från en tillverkare som levererar kanske 100 identiska hus. Med Boverkets förslag behöver denna granskning bara ske en gång.

– Det är i linje med regeringens och Koalition för Linköpings arbete att förenkla byggandet och ge en bättre service till företag och medborgare, anser Gunnar Gustafsson (MP).

Provtagning på ekologisk frukt och grönsaker

Ekologisk frukt och grönsaker som levereras till offentlig verksamhet i Linköping har inga rester av bekämpningsmedel eller andra otillåtna ämnen.

Miljökontoret har deltagit i ett nationellt projekt för att kontrollera ursprung och göra provtagning av ekologisk frukt och grönt. Projektet har riktats mot grossister som levererar frukt och grönt till offentliga verksamheter.

Miljökontoret har gjort tillsyn hos den grossist som finns i Linköping. Resultatet blev gott, inga spår av bekämpningsmedel eller andra otillåtna ämnen fanns i matvarorna.

– Jag är glad över resultatet, säger Gunnar Gustafsson (MP) bygg- och miljönämndens ordförande. Intresset för ekologiska livsmedel ökar kraftigt. Det är bra både för hälsan och för miljön. Ekologisk odling bidrar till att öka den biologiska mångfalden, genom att fler insekter och andra växter (”ogräs”) kan leva ihop med det som odlas. Samtidigt minskar vi risken för sjukdomar orsakade av bekämpningsmedelsrester när vi äter ekologisk frukt och grönt.

Bra resultat för Linköpings livsmedelsföretag

Mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året.

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Vid besöken kontrolleras hygien, livsmedels ursprung och hantering och att de varor som anges på menyn också är de som serveras, så att de inte ersätts med billigare varor.

I Linköping finns 1 100 verksamheter som hanterar livsmedel och har tillsyn från Miljökontoret. Under 2017 gjorde kontoret 1 200 kontrollbesök, varav cirka 10 procent var extrakontroller. Extrakontroller görs när en verksamhet har fått påpekanden som kontoret bedömer behöver följas upp.

Endast 10 fall av överträdelser var så allvarliga att de ledde till föreläggande eller förbud. 80 procent av kontrollerna var obokade. Den vanligaste bristen är nedkylning av maten.

– Det är väldigt bra gjort av våra företagare att hålla en så hög nivå på verksamheten, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden. Att bara 10 procent får uppföljningsbesök och mindre än 1 procent får ett kraftigare ingripande är ett bra resultat. Vi kan vara stolta över våra restauranger, butiker och andra verksamheter som sköter sig på ett mycket bra sätt.

Som en del av tillsynerna under året har Miljökontoret kontrollerat tobaksanvändning på 300 serveringslokaler. Inte i något fall upptäcktes otillåten tobaksanvändning.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum