Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Linköpings restauranger bättre på städning

Dela

Vid presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde presenterade ordförande Gunnar Gustafsson (MP) tre rapporter: Få använder kemikalier för ogräsbekämpning, tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och förbättrat resultat för städning och hantering av mat på restauranger.

Få använder kemikalier för ogräsbekämpning

Kunskap om användning av växtbekämpningsmedel utanför lantbrukssektorn är begränsad. För att råda bot på detta har miljökontoret genomfört en tillsyn, för i första hand områden i direkt anslutning till bostäder.

Inom lantbrukssektorn finns kunskap om hur man använder växtbekämpningsmedel och miljökontoret genomför tillsyn av användningen. Under året har kontoret genomfört en tillsyn för att fånga upp dem som vanligtvis inte får regelbunden tillsyn, som fastighetsförvaltare och personal som utför yttre skötsel där växtbekämpningsmedel används. Ett viktigt syfte med tillsynen var att informera om att anmälan eller ansökan om tillstånd krävs samt att kontrollera sprutjournaler, skyddsavstånd med mera.

 Miljökontoret skickade ut 700 informationsbrev under våren. Av breven framgår blad annat vikten av att ansöka om tillstånd för att använda växtbekämpningsmedel.

Tre ansökningar om att använda växtbekämpningsmedel kom in till kommunen fram till oktober. Två fick tillsynsbesök. Ett av dessa gällde ett 90-tal fastigheter, där dock ägaren använt bekämpningsmedel endast vid två. Båda de besökta verksamheterna förvarade och fyllde på växtskyddsmedel korrekt, informerade boende och besökare enligt gällande regler, samt dokumenterade utförda bekämpningar. Båda uppgav att de även bekämpar ogräs på andra sätt, exempelvis genom mekanisk bearbetning och bränning. De använder kemiska bekämpningsmedel på ytor som är svåra att bekämpa på andra sätt.

– Jag tolkar resultatet som att fastighetsförvaltare och andra professionella användare väljer att inte använda kemikalier för ogräsbekämpning, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i Bygg- och Miljönämnden. Det är väldigt glädjande och betyder att de tar ett stort ansvar för miljö, människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Miljökontoret skriver i sin rapport att vid sidan av ansökningar kom en del frågor per telefon. Att det kom in få ansökningar om tillstånd anser kontoret kan bero på att bekämpningsmedel används i liten utsträckning. En annan möjlighet kan vara att det inte var aktuellt med bekämpning just detta år.

Tillsyn av små avlopp

147 avlopp av drygt 300 är undermåliga. Det visar miljökontorets tillsyn av små avloppsanläggningar. Detta gäller årets första åtta månader.

 Under en tioårsperiod ska miljökontoret gå igenom samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen för att skydda sjöar och övriga vattendrag. Bygg- och miljönämnden initierade arbetet 2016 och i år är första året miljökontoret arbetar fullt ut med uppdraget.

Det finns cirka 7 000 små avloppsanläggningar i kommunen. Under 2017 har miljökontoret startat drygt 500 tillsynsärenden. Under de två första etapperna, tertial 1 och 2, har tillsyn skett av 332 av de 500. Av dessa är 147 stycken, 44 procent, undermåliga. För att de ska få användas behöver fastighetsägarna genomföra större åtgärder, till exempel förbättra en infiltration eller installera ett kompaktfilter. I normalfallet har ägaren cirka två år på sig att åtgärda sin anläggning.

Miljökontorets tillsyn har skett ibland annat i områdena runt Gistad och Örtomta.

För de övriga cirka 170 anläggningarna pågår tillsynen, så resultatet kan sammanställas först senare. Det gäller bland annat områden runt Ledberg och Sjögestad.

– Som vi befarade när tillsynsarbetet initierades är upp emot hälften av alla avloppsanläggningar undermåliga. Vi gör det här arbetet för förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag och sjöar. Idag är de tyvärr hårt belastade av övergödning, och det måste vi göra något åt, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Förbättrat resultat för restauranger

Restauranger i centrala Linköping har blivit bättre på rengöring, förvaring av mat med mera. Det visar en tillsyn som miljökontoret gjorde tidigare i höst.

Kvällen den 14 september gjorde miljökontoret inspektioner på 17 restauranger i centrala Linköping. Besöken var inte anmälda i förväg.

Kontoret kontrollerade hantering, lagring och transport, rengöring, varmhållning av mat samt nedkylning och kylförvaring av mat.

Tre restauranger fick anmärkningar. Endast en av dessa tre hade avvikelser som behövde följas upp vid en extra kontroll. Två verksamheter hade mindre allvarlig avvikelse som följs upp vid nästa ordinarie kontroll. Avvikelserna gällde nedkylning och städning.

Resultatet var bättre än vid liknande kontroller som miljökontoret har gjort tidigare.

– Vi har jobbat med att förbättra informationen till dem som driver restauranger, bland annat med informationsmöten och utvecklad information i samband med tillsynerna. Det är roligt att det har gett resultat, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum