Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Minskning av oljeeldning

Dela

Nästa år ska miljökontoret kontakta fastighetsägare för att få information om hur mycket olja som går åt för uppvärmning och ge information om bättre miljöval. Det beslutade bygg- och miljönämnden på sitt möte förra veckan. Dessutom fattade nämnden beslut om en ny tillsynsplan för 2018.

Ärende 2: Minskning av oljeeldning

Nästa år ska miljökontoret kontakta fastighetsägare för att få information om hur mycket olja som går åt för uppvärmning. Samtidigt ska kontoret ge information om bättre miljöval än olja.

Linköping ska vara koldioxidneutral kommun år 2025. För att nå dit genomför Linköpings kommun ett stort antal åtgärder inom hela sin verksamhet.

Som en del i arbetet för koldioxidneutralitet startar miljökontoret ett projekt för att få mer kunskap om hur mycket olja som förbrukas för uppvärmning av olika typer av byggnader. Därför tar kontoret under 2018 kontakt med ägare till privatbostäder, flerbostadshus och verksamhetslokaler för att få en mer samlad bild av situationen. Förhoppningen är även att få prognos om framtida avveckling av oljeeldning.

Kontoret vill också informera om miljömässigt bättre val än olja och om varför det är nödvändigt att byta till fossilfria energislag.

– Vi vill verkligen få bort de sista oljepannorna från Linköping, de är en helt onödig klimatbelastning. Det finns inga skäl att behålla dem. Att byta ut sin oljepanna är en investering som betalar sig väldigt fort, säger bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

Vid sammanträdet förra veckan fick bygg- och miljönämnden information om projektet.

Ärende 5: Tillsynsplan 2018

Miljökontoret besöker 185 förskolor och 14 bassängbad nästa år. Nio tatuerare får också tillsyn, liksom drygt 500 mottagningskök och mindre butiker. Det framgår av tillsynsplanen för 2018.

För 2018 har miljökontoret drygt trettio heltidstjänster som arbetar med miljötillsyn, livsmedelskontroll, tobakstillsyn och tillsyn enligt strålskyddslagen. Chefer och administrativ personal tillkommer. Vid sammanträdet torsdag 14 december antog nämnden tillsynsplanen för 2018.

Miljökontoret disponerar nästa år 7,3 tjänster för tillsyn enligt livsmedelslagen. Det motsvarar 6 200 timmar. Av dessa använder miljökontoret drygt 3 700 timmar till planerad kontroll och resten till oplanerad kontroll och särskilda aktiviteter, bland annat projekt kring säkert dricksvatten. Bland objekten för planerad kontroll finns bland annat 540 mottagningskök och mindre butiker.

För tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen och tobakslagen använder miljökontoret 5,45 tjänster under 2018. Det motsvarar cirka 5 450 timmar, varav 1 330 timmar används till planerad tillsyn och resten till oplanerad kontroll och särskilda aktiviteter.

Bland annat kommer miljökontoret att besöka 185 förskolor, nio tatuerare, 14 bassängbad och 32 strandbad.

För tillsyn av avlopp, som också ingår i miljöbalken finns 5,1 tjänster. Det motsvarar drygt 5 000 timmar, som fördelar sig på 3 410 timmar på planerad tillsyn och resten på oplanerad kontroll och särskilda aktiviteter. Kontoret fortsätter det tioåriga projektet tillsyn av små avlopp. 2 600 timmar finnas avsatta till tillsyn av 1 000 objekt.

För arbete enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, vatten, kemikalier, renhållning och avfall, remisser och övergripande frågor disponerar miljökontoret 12,30 tjänster under 2018. Detta motsvarar cirka 12 300 tillsynstimmar. Av dessa fördelar sig 2 240 timmar till den planerade tillsynen.

Minst tre branscher kommer att bjudas in till informations- och dialogmöten kring miljökraven i deras verksamheter under 2018: Butiker, LSS-boenden och företag som hanterar schaktmassor.

– Miljökontoret bedriver en omfattande verksamhet som ger ett bra resultat för Linköpingsborna. Vi har få fall av till exempel matförgiftningar eller andra hälsoproblem som kan kopplas till det som miljökontoret har tillsyn över, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Under 2017 har Miljökontoret hittills hanterat ungefär 5 000 ärenden, gjort 1 211 livsmedelsinspektioner och 975 inspektioner inom miljö och hälsoskydd. Av alla dessa ärenden är det bara två som har lämnats över till åklagare. 10 procent av livsmedelsinspektionerna har behövt följas upp genom extra kontroll, men endast sju fall har lett till förbud mot delar av verksamheten (till exempel nedkylning eller bristande märkning och spårbarhet). Ett förbud berodde på bristande underhåll.

– Jag är glad och stolt över att verksamheterna i Linköping är så välskötta. Vi kan vara trygga med att gå ut och äta eller handla i Linköping. Miljökontoret använder tillsynerna som ett tillfälle att ha dialog om och utbildning i lagstiftningen och vad som är viktigt kring säkra livsmedel och produkter. Det är antagligen en viktig del i att vi har så pass goda resultat med få förbud eller anmälningar, säger Gunnar Gustafsson.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum