Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Nytt rekordår för bygglovskontoret

Dela

Bygglovsstatistik, digitalisering på bygglovskontoret och tillsyner enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Det var ärenden som bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP) berättade om på en pressträff inför nämndens sammanträde.

Nytt rekordår för bygglovskontoret – hög byggtakt i Linköping

Till och med den 9 december har 2 376 ärenden kommit in till bygglovskontoret. Det är nio procent mer än vid samma tidpunkt 2017.

Andelen bygglov minskar något, medan antalet bygganmälningar ökar. Bygganmälningar är enklare åtgärder, till exempel installation av eldstad, brandskyddsåtgärder och liknande.

Antalet attefallsärenden – mindre byggnader upp till 25 kvadratmeter eller mindre tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter – minskar stadigt och är nu två tredjedelar av det antal som gjordes 2015 (120 mot 176 för fyra år sedan). Antalet bostäder som byggs enligt attefallsreglerna är mycket litet, totalt på fyra år har 21 attefallsbostäder byggts, varav sju 2018.

På landsbygden är byggtakten fortsatt hög. 2017 uppgick förhandsbeskeden till 76 stycken. Hittills under 2018 är de 73 stycken.

– Vi har en bra handläggning av förhandsbeskeden. Människor ska kunna bygga de hus de drömmer om och vill bo i, säger Gunnar Gustafsson (MP) ordförande i bygg- och miljönämnden.

– Den höga byggtakten visar att det går utmärkt att bygga på Linköpings landsbygd. Men det är viktigt att vi sparar den goda åkermarken och inte bygger där. Åker behövs för att trygga vår matförsörjning i framtiden, säger Gunnar Gustafsson.

Sammanfattning av tillsyner enligt plan- och bygglagen och miljöbalken under 2016 – 2018

Bygglovskontoret har nämndens uppdrag att utföra tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken i områden som är utpekade av nämnden. Under mandatperioden har tillsyn utförts i olika strandområden, för att säkra medborgarnas tillgång till stränderna i Linköping, och för att säkra att växt och djurliv inte störs på ett otillbörligt sätt.

Under 2016 utfördes tillsyn längs Stångån genom Linköping. Där är fem ärenden inte avslutade ännu, tre i Landeryd och två i Johannelund. I fyra fall är föreläggande om åtgärder utskickade, ett sista fall återstår ännu.

I Ekängen utfördes en tillsyn under 2017. Tillsynen innebar att fyra ärenden väcktes. Där pågår handläggningen. I två fall handlade det om att en kommunalt ägd strandremsa har privatiserats, så att allmänheten inte längre har tillgång till den.

I Näsby/Hästudden, som inventerades under 2018, fann bygglovskontoret en handfull fall som kommer att väckas som ärenden. Eftersom Hästudden är ett Natura 2000-område är det länsstyrelsen som har tillsynen av stränderna där. Något fall med brygga och strandskoning har lämnats över till dem, medan bygglovskontoret handlägger åtgärder utan bygglov på tomterna. Näsby är ett område med risk för översvämning, där är det väldigt restriktivt med bygglov.

– Bygglovskontoret har gjort ett utmärkt arbete med tillsyn av strandområden, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

– Linköping har inte så mycket stränder, de vi har måste vi göra tillgängliga för alla människor. Det finns inget stråk som är så välanvänt som Stångåns stränder för rekreation och motion. Jag vill att vi ska jobba vidare med fler och bättre stigar och gångvägar längs stränderna, säger Gunnar Gustafsson.

Digital handläggning snart i hamn på bygglovskontoret

För ett år sedan gav bygg- och miljönämnden bygglovskontoret i uppdrag att under 2018 gå över till helt digital handläggning av alla ärenden.

Linköping är långt ifrån sämst i klassen, endast ett fåtal kommuner har idag en helt digital handläggning av bygglovsprocessen, där Norrtälje är ett gott exempel.

Det största jobbet på kontoret har varit att ställa om arbetssättet och anpassa det till en datoriserad process. Beslutsmallar och underlag är framtagna för att få en mer likvärdig hantering av alla ärenden, all mätning på ritningar sker numera digitalt.

Via en tjänst som heter Minutbygg kommer alla som har ett bank-id kunna sköta sina ärenden fullt ut. Bygglovskontoret kommer ta emot ansökan, be om och ta emot kompletteringar, skicka ut grannehöranden och så vidare via Minutbygg. Även alla gamla ärenden kommer i fortsättningen att hanteras via Minutbygg, och om någon skulle skicka in ett ärende på papper kommer det att läggas in i Minutbygg och därefter hanteras där.

– Det kommer att förbättra servicen till Linköpingsborna avsevärt och bara i postgång kommer vi att spara in åtskilligt med tid. I många ärenden behöver vi något kompletterande från den sökande, varje sådan komplettering tar runt en arbetsvecka i handläggningstid. Jag är väldigt glad över att vi äntligen är framme vid en digital handläggning på bygglovskontoret, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum