Svenskt Trä

Bygg på miljonprogrammet med flera våningar i limträ

Dela

Regeringens nya påbyggnadsbonus är ett incitament till att bygga fler våningar på befintliga bostadshus. Limträ är det självklara materialet i sådana projekt, eftersom det innebär ett både effektivt, ekonomiskt och klimatsmart byggande. De svenska limträproducenterna är positiva till regeringens bonus som infördes den 2 maj och de stärkta möjligheterna att skapa hållbar förtätning med påbyggnader i limträ.

Snabbt, klokt och hållbart till rimliga kostnader, kraven på bostadsbyggandet är många. Den påbyggnadsbonus som regeringen nyligen beslutat om kan bidra till att lösa flera utmaningar, särskilt om branschens aktörer väljer att bygga i limträ.

Bonusen innebär att den som bygger nya hyresbostäder genom en påbyggnad på ett befintligt bostadshus kan få en bonus på upp till 75 procent utöver grundstödet. Med påbyggnader i limträ kan vi skapa en stadsbildskomplettering som innebär en hållbar förtätning av våra städer, med respekt för både miljö och människors livskvalitet.

Mest effektivt är det att börja med beståndet i miljonprogrammet, där flerbostadshusen ofta är välbyggda och bra konstruerade vilka utan problem kan bära ytterligare flera våningar.

Hållbart och effektivt med limträ
Vad är det då som gör limträ till ett självklart materialval i påbyggnadsprojekt? Miljöaspekten är det mest uppenbara, eftersom vi vet att höga koldioxidutsläpp kommer att få ödesdigra konsekvenser för vår planet och utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger i trä.

Modernt, industriellt limträbyggande utmärks också av effektiva processer och en hög grad av prefabricering, vilket både leder till högre kvalitet och snabbare produktion.

Prefabriceringen minskar störningar i trafik och närmiljö i de tätbebyggda områden, där många påbyggnader kommer att göras, men ännu viktigare är att människor kan bo kvar i sina lägenheter under byggtiden då påbyggnaderna görs i trä. Något som gynnar både de boende och fastighetsägarna.

Limträ är också ett relativt lätt material, vilket innebär att antal hus som faktiskt kan byggas på ökar, behovet av grundförstärkningar minskar och antal våningar kan bli flera jämfört med om andra material används.
Limträ ger till sist stora möjligheter att försköna stadsmiljön, samtidigt som forskning visar att människor mår mätbart bättre i trähus.

Hållbar förtätning med trä
Ungefär samtidigt som påbyggnadsbonusen presenterades kom också Levande städer, den första svenska nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Branschorganisationen Svenskt Trä noterar att strategin säger att val av material vid byggande ska göras med hänsyn till människors hälsa och miljön, och att man inrättar ett nytt stöd för hållbart och innovativt byggande.

Vi utgår från att det är limträ som finns i blickfånget och välkomnar förslagen. Vi uppskattar också betoningen på smart urbanisering och hållbar förtätning, då strategin slår fast att parker och stadsnära natur ska prioriteras eftersom de bidrar till livskvalitet.

Genom att bygga på fler våningar i limträ på städernas bostadsbestånd från 1970-talet kan vi förtäta svenska städer på ett sätt som maximerar värdet på befintliga bostadshus, bevarar gröna värden och gynnar människor och miljö.

Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 070-289 79 68
johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Jörgen Hermansson från Södra blir European Woods nya ordförande1.6.2018 07:14Pressmeddelande

Vid European Woods möte i tisdags den 29 maj utsågs Jörgen Hermansson, Södra, till ny ordförande efter Jan Söderlind, branschorganisationen Svenskt Trä. European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige som ansvarar för koordineringen av arbetet återfinns också norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri.

CMP kvalitetssäkrar hela processen från träråvara till ytbehandling31.5.2018 14:05Pressmeddelande

CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP säkerställer inte bara kvalitén på färg, ytbehandlingsprocess och fuktkvot utan även på träråvaran. Varje panelbräda får en individuell märkning med spårbarhetsnummer, certifikatsnummer och ytbehandlingsklass – allt för att säkerställa spårbarhet och garantera hög kvalitet och livslängd.

Överdriven oro för fukt och trä i Skandinavien3.5.2018 10:27Pressmeddelande

Limträ klarar fukt lika bra som andra byggmaterial, allt annat är myter baserade på okunskap. Egentligen handlar det bara om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik, menar Per Karnehed, civilingenjör och diplomerad fuktsakkunnig. − Det behövs ännu mer information och kunskapsspridning på det här området, konstaterar Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Nu blir det ännu enklare att bygga i trä20.4.2018 08:52Pressmeddelande

Det är inte alltid helt enkelt att snabbt och direkt på plats räkna ut hur mycket läkt takbyggnationen kräver eller hur mycket fasadpanel som behövs för en ny tillbyggnad. För att underlätta byggande i trä har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram arbetsverktyget Lathunden. I den nya versionen av Lathunden finns bland annat uppdaterade dimensioneringstabeller, ny information kring industriell ytbehandling och nya profiler inom virkessortimentet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum