DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Bygg vårt transportsystem rätt från början

Dela

När nya stora investeringar genomförs måste det göras så att de fungerar för hela befolkningen. Förslaget till plan för kommande investeringar inom transportsystemet saknar skrivningar om både universell utformning och FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. "Vi förutsätter att det justeras", säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Målet om ett transportsystem tillgängligt och användbart för alla har funnits med i inriktningsplanerna de senaste perioderna. Arbetet har systematiserats och utveckling på området har skett, men ännu saknas delar som borde vara självklara i en inriktningsplan fram till 2030 och även längre än så.

Nu har DHR skickat in ett remissyttrande avseende Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, rapport 2020:186.

-        Inriktningsplanen har inslag och koppling till de globala målen i Agenda 2030. Dock anser vi att planen saknar ett resonemang kring agendans mål 11. 2 om att hållbara transportsystem ska göras tillgängliga för alla. Det saknas också ett resonemang om hur planen ska säkerställa att ingen lämnas utanför, exempelvis personer med funktionsnedsättning, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande.

Universell utformning och FN-konventionen

Arbetet med funktionshinderpolitiken, där även transportsystemet är inbegripet, ska utgå från vissa principer. En av dessa är universell utformning, det vill säga att samhället byggs rätt från början så att det fungerar för alla medborgare. Universell utformning ska tillämpas inom allt från byggd miljö till information och kommunikation.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en annan viktig grundpelare, som saknas i planen. Den ger personer med nedsatt rörelseförmåga rätt till tillgänglighet och användbarhet till transportsystemet i Artikel 3, 4, 9 och 20.

-        När nya stora investeringar genomförs måste det göras utifrån principen om universell utformning, men förslaget till plan för kommande investeringar saknar skrivningar om både universell utformning och FN-konventionen. Vi förutsätter att det justeras i planen så att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt både Agenda 2030 och konventionen, säger Åsa Strahlemo.

Läs remissyttrandet i sin helhet, med fler synpunkter, i denna länk:

https://dhr.se/remissvar/

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension”22.3.2021 08:16:52 CET | Pressmeddelande

Kvinnor med funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland personer med ekonomiska bekymmer och dålig hälsa. På torsdag lanserar DHR en film där kvinnor själva berättar om sin situation och hur de blivit bemötta. ”Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension, det säger allting om hur de såg på mig som människa och mina möjligheter att få ett vanligt jobb”, säger Emelie som medverkar i filmen.

Pressinbjudan till riksdagsseminarium: Staten behöver ge en officiell ursäkt till dem som bott på institution9.3.2021 07:49:24 CET | Pressinbjudan

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till. Nu arrangerar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium, där vi lyfter historiska fakta och förklarar varför staten behöver ge alla de människor som placerades på dessa institutioner en offentlig ursäkt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum