Byggföretagen

Byggföretagen välkomnar Riksrevisionens tydlighet

Dela

I dag presenterar Riksrevisionen sin rapport där de granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering. Riksrevisionen riktar hård kritik gällande brister i regelverk, kontroller och kunskap, avsaknad av mandat och tydliga uppdrag till de berörda myndigheterna. I rapporten efterlyses också en nationell handlingsplan för att motverka problemen med arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering, där i första hand utländsk arbetskraft drabbas.

Med anledning av granskningen gör Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen, följande kommentar:

- Vi välkomnar tydligheten i Riksrevisionens granskning och instämmer i slutsatsen att de statliga myndigheterna måste ges betydligt bättre förutsättningar och ökade resurser att agera mot de aktörer som ska stängas ute från den svenska arbetsmarknaden.

- Vi aktörer i och kring bygg- och anläggningsbranschen ska också fullfölja och intensifiera det arbete som pågår för sund konkurrens, med nolltolerans mot arbetskriminalitet och fusk i branschen. I grunden handlar det om tydligt ansvarstagande i alla beställarled, stärkt systematisk kontroll, ökad kunskap och ökad transparens.

- Vi måste också få fler aktörer i branschen att bli medlemmar i våra arbetsgivarorganisationer, med krav på kollektivavtal, utbildningar och kompetenser, som förbinder sig att följa etiska uppförandekoder, lagar och regler. Att få bort oseriösa aktörer från bygg- och anläggningssektorn är en ödesfråga för branschens och landets utveckling, säger Claes Thunblad. 

Riksrevisionen slår fast att riskmiljöer för arbetskraftsexploatering är inom sektorerna bygg, städ, hotell och restaurang, handel, skönhet, jord- och skogsbruk, transport, bilverkstad, service, bemanning och personlig assistans, samt vård och omsorg.

Kontakter

För mer information kontakta Claes Thunblad, nationell samordnare för Sund konkurrens
Tel: +46 8 698 58 28
Mail: claes.thunblad@byggforetagen.se

Bilder

Om

Byggföretagen
Byggföretagen
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.byggforetagen.se

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

Följ Byggföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Byggföretagen

Kunskapsbank ska samla byggbranschen mot oseriösa aktörer9.3.2021 07:15:00 CET | Pressmeddelande

Idag öppnar en ny Kunskapsbank mot fusk och regelbrott i byggbranschen. I Kunskapsbanken får seriösa aktörer verksamma i den svenska bygg- och anläggningssektorn tillgång till konkreta tips, viktiga verktyg, kunskap och inspiration kring området sund konkurrens. "Kunskap och kompetens är en nyckelfråga i arbetet för en schysst byggbransch fri från fusk. Det är viktigt att alla som verkar i branschen har bra insikt i vilka lagar och regler som gäller samtidigt som de vet hur man på bästa sätt kan använda sig av kontrollverktygen som finns för att styra bort oseriösa aktörer," säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum