Umeå kommun

Bygglots ska underlätta fastighetsutveckling

Dela

Bygglots är en väg in för aktörer som vill bygga på mark de äger eller tänkt köpa. Den som har planer på att utveckla sin fastighet får kontakt med representanter från olika verksamheter inom kommunen och får i dialogen information kring planeringsförutsättningar för det planerade projektet. Syftet med den nya tjänsten är en förbättrad dialog med fastighetsutvecklarna och en effektivare hantering av ärendena.

– Med bygglotsen erbjuds en tydlig ingång för den här typen av ärenden. Kommunens medskick samordnas och fastighetsutvecklaren får en tidig indikation över genomförbarheten i sitt projekt, säger Janet Ågren (S) ordförande i planeringsutskottet. 

– Det ska vara enkelt att kontakta oss och att få svar på sina frågor. Bygglotsen är en arena för samtal där fastighetsutvecklaren får snabb respons på sin idé och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla sitt förslag. Tjänstepersonerna i gruppen har en samordnande roll och efter mötet får fastighetsutvecklaren hjälp vidare i processen, säger Helen Nilsson, mark- och exploateringschef.

Rent praktiskt går det till så att den som har planer på att utveckla sin fastighet går in på www.umea.se/bygglots och beskriver sitt projekt. Kommunen ser hur projektet bäst tas vidare och ett möte bokas vid behov in med berörda verksamheter inom kommunen. Frågorna som behandlas kan handla om allt från större exploateringsprojekt, en bostadsrättsförening som vill utveckla sin fastighet eller företagaren som har idéer om hur hen ska utveckla sin fastighet för att företaget ska kunna växa.

– Ett ja eller nej till projektet ges inte vid ett första möte, utan det är just en tidig dialog. Efter dialogen kan förslaget gå vidare till beredning för djupare analys av förutsättningar och lämplighet. Om förslaget stämmer överens med kommunens övergripande inriktning och bedöms lämpligt blir det ett politiskt ärende för att till exempel genomföra markanvisning eller påbörja arbete med en detaljplan, säger Helen Nilsson.

Läs mer om bygglotsen på www.umea.se/bygglots

Mer information:
Helen Nilsson
mark- och exploateringschef
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum