Umeå kommun

Bygglov beviljat för 31 lägenheter öst på stan

Dela

Norr om länsresidenset, vid korsningen Storgatan och Östra Esplanaden, planeras ett flerbostadshus i fem våningar. Totalt blir det 31 nya lägenheter med en blandning av storlekar, men flest treor.

Bygglov beviljat för flerbostadshus med 31 lägenheter vid korsningen Storgatan och Östra Esplanaden. Illustration Arkinova.
Bygglov beviljat för flerbostadshus med 31 lägenheter vid korsningen Storgatan och Östra Esplanaden. Illustration Arkinova.

– Byggnaderna utmed Storgatan är en provkarta över byggnadsstilar genom åren och det här huset blir en typisk representant för byggstilen som gäller nu, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Byggnaden ligger inom riksintresset Umeå centrum. Huset innehåller 31 lägenheter och en källarvåning som inrymmer garage, förråd och teknikutrymmen. Det blir fem våningar högt, där den femte våningen blir indragen. Fasaden ska bli en kombination av puts i vit kulör och värmebehandlad träpanel i naturkulör medan takmaterialet blir takpapp i grafitgrå kulör.

Det har varit viktigt att uppnå fri sikt genom byggnaden, därför har sökande tagit bort en lägenhet i bottenplan och ersatt det med ett inglasat utrymme för samvaro. Entréutrymmet blir en social samlingspunkt för boende.

Den sammanlagda friytan (markytor samt takterrass) är för liten och kompensation ska den utföras med särskilt hög kvalitet. Det handlar till exempel om variationsrika planteringar av buskar, perenner och lökväxter, samvaroplatser, finstämd belysning och trädplanteringar.

När detaljplanen togs fram så gällde att bullerskydd behöver utföras om riktvärdet på 55 dB(A) vid fasader överskrids. Förslaget innebär att lägenheter med fasad mot Storgatan i söder och någon lägenhet mot Östra Esplanaden inte uppfyller kraven i denna bestämmelse. 2015 kom dock en trafikbullerförordning, och den anger att nivåer över 60 dB(A) kräver bullerskydd, vilket den nya byggnaden klarar. Förslaget strider alltså mot detaljplanens bestämmelse men är förenlig med dagens Trafikbullerförordning.

På den här platsen har det funnits grafisk industri, vilket kan innebära förekomst av föroreningar. Inför byggandet ska sökande göra en miljöteknisk undersökning för att säkerställa att eventuell förorening inte medför någon risk för framtida boende.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Bilder

Bygglov beviljat för flerbostadshus med 31 lägenheter vid korsningen Storgatan och Östra Esplanaden. Illustration Arkinova.
Bygglov beviljat för flerbostadshus med 31 lägenheter vid korsningen Storgatan och Östra Esplanaden. Illustration Arkinova.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum