Umeå kommun

Bygglov beviljat för 58 nya lägenheter längs Götgatan

Dela

Huset där bland annat Musikanten ligger kommer att rivas och ersättas av ett nytt hus. Det nya huset blir sju våningar högt och kommer att rymma både verksamhetslokaler, kontor och bostäder. Lovet beviljades med mindre avvikelser gällande byggnadshöjd och buller.

Fasader mot Götgatan/Nygatan. Illustration gjord av MAF Arkitektkontor.
Fasader mot Götgatan/Nygatan. Illustration gjord av MAF Arkitektkontor.

– Vi tycker att avvikelserna vad gäller buller och höjder är acceptabla. Bullernivån klarar dagens krav men befintlig detaljplan, från 2016, har bestämmelser från trafikbullerförordningen som gällde då. Sen är det så att det här området kommer att förändras framöver. Till exempel pågår planarbete för fastigheten på andra sidan gatan där det idag är en stor parkering. När den bebyggs kommer bullret att minska, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplan ställer krav på att lägenheter som får ljudnivåer på över 55 dB(A) vid fasad ska utformas så att minst hälften av rummen får en tyst sida. Förslaget innebär att lägenheter med fasad mot västra Norrlandsgatan inte uppfyller kraven i denna bestämmelse. Man klarar dock de krav som nu ställs i trafikbullerförordningen på 60 dB(A).  

Flerbostadshusen får sju plan och en källarvåning. Byggnadshöjden är reglerad till max 20,5 meter och förslaget innebär att höjden överstigs på några olika delar med 10 till 36 cm. I källarvåningen finns ytor för garage och förråd. I entréplanet kommer det att finnas lokaler för olika verksamheter. I den andra våningen blir det ytor för ytterligare verksamhetslokaler och kontor medan övriga våningar består av bostadslägenheter.

Fasadmaterial på byggnaderna blir i huvudsak tegel, med träpanel på de tre indragna våningarna. Alla tegelfasader har en varierande och flammig färgsättning. MAF arkitektkontor har ritat byggnaderna. 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Fasader mot Götgatan/Nygatan. Illustration gjord av MAF Arkitektkontor.
Fasader mot Götgatan/Nygatan. Illustration gjord av MAF Arkitektkontor.
Ladda ned bild
Fasader mot Götgatan. Illustration gjord av MAF Arkitektkontor.
Fasader mot Götgatan. Illustration gjord av MAF Arkitektkontor.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum