Umeå kommun

Bygglov beviljat för stallarna på stadshusområdet

Dela

De gamla stallbyggnaderna på stadshusområdet kommer att renoveras och få nya användningsområden. Det östra stallet kommer att användas till kontor, verkstad och förråd medan det västra blir ett garage. Stora delar av byggnaderna behöver byggas om och ersättas men planen är att originaldelar tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt.

Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost. Link Arkitektur AB.
Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost. Link Arkitektur AB.

– Väldigt positivt att man hittat den här lösningen. Byggnaderna kommer att renoveras och komma till användning. Det görs genom att delar återanvänds eller byggs upp som kopior. På så sätt kommer byggnaden med sin form och siluett även fortsättningsvis upplevas som en stallbyggnad och som en del av helheten i det forna regementet K4, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vilken användning stallarna ska få och hur de ska renoveras har varit en komplicerad fråga. Enligt miljö- och materialinventering har konstaterats att syllen under tiden som byggnaden använts som stall blivit struken med impregneringsmedel som innehåller höga värden av PAH, polycykliska aromatiska kolväten, vilket är ett miljöfarligt material som är cancerframkallande. För att kunna nyttja ena stallet som stadigvarande arbetsplats behövs det bland annat uppföras en helt ny väggstomme.

– Stallarna är kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En kopia kan aldrig ha samma kulturvärde som den ursprungliga byggnaden därför är det av största vikt att originaldelar tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. Ansökan har justerats utifrån de yttranden som inkommit från bland annat museet. Nu har vi en lovansökan och ett förslag som även museet tycker är okej, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Flera olika åtgärder görs så att bevarande av originaldelar och därmed kulturvärden exteriört ökar. Till exempel ska en ny platta gjutas för den östra byggnaden och där kommer granitmurarna demonteras, klyvas och återmonteras så att granitsockelns utseende bevaras. Väggpanelernas riktning, dimension, liggande och stående har dokumenterats och panel monteras lika den ursprungliga. Målsättningen är att projektet återanvänder panelbrädor där det är möjligt.

Renoveringen av stallarna väntas påbörjas innan sommaren.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost. Link Arkitektur AB.
Ombyggnad av stallarna. Exteriör från sydost. Link Arkitektur AB.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum