Umeå kommun

Bygglov beviljat för utbyggnaden på Sandbäcken

Dela

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för en handelslokal på Sandbäcken. Lokalen har plats för tre separata butiker varav Bauhaus etablering är en. Utöver handelslokalen gäller bygglovet en cistern för vatten till sprinklersystemet samt en pylon för skyltning.

Handelslokal på Sandbäcken med bland annat Bauhaus.
Handelslokal på Sandbäcken med bland annat Bauhaus.

Förslaget från kontoret var avslag då sökt åtgärd innebär en avvikelse gällande byggrätt. Detaljplanen anger att största bruttoarea ska vara 35 % av fastighetsarean. Handelslokalen har en bruttoarea om 16 925 m2, motsvarande 35,85 % av fastighetsarean, vilket innebär att byggrätten överskrids med 403 kvadratmeter .

– Även om det är 403 kvadratmeter tycker vi att avvikelsen i den här skalan är liten. 35,85% istället för 35% känns hanterligt. Det känns positivt att satsningen på Sandbäcken nu är ett steg närmare byggstart, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Åtgärden innebär även en avvikelse från detaljplanen när det gäller markhöjder. I områdets södra del är avvikelsen 3,8 meter lägre än gällande plan. För att säkerställa att konsekvenser av avvikelsen hanteras på ett bra sätt beslutade byggnadsnämnden om ett villkor för det beviljade bygglovet. Vänsterpartiet yrkade på detta tillägg som innebär att slänten mot gång och cykelvägen mot öster ska planteras med lågväxande vegetation samt att tillräckligt skydd anordnas på parkeringen för att hindra fordon att rulla över kanten. Detta ska även tas upp och säkerställas i det tekniska samrådet innan startbesked.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Handelslokal på Sandbäcken med bland annat Bauhaus.
Handelslokal på Sandbäcken med bland annat Bauhaus.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum