Byggnads

Byggnads tar fram plan för en jämställd byggbransch

Dela

Arbetet för en jämställd byggbransch går långsamt. Nu presenterar Byggnads konkreta krav för att öka takten. Jämställdhetsplanen ska styra arbetet internt men även i kraven mot politiken och i kommande avtalsrörelser.

Förbundsordförande Johan Lindholm
Förbundsordförande Johan Lindholm

I en uppmärksammad artikel från tidningen Byggnadsarbetaren vittnade kvinnliga byggnadsarbetare om vad de fått höra på jobbet. Och en undersökning från Diskrimineringsombudsmannen visar att endast 8 procent av arbetsgivare i branschen uppfyller diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner.

Byggnads har under flera år pressat byggbranschen att både förändra kulturen och göra konkreta förändringar i kollektivavtal och arbetsmiljö. Med kampanjen Stoppa machokulturen har Byggnads och Byggcheferna fått upp jämställdhetsfrågan på agendan. Åtgärder för ökad jämställdhet har också varit krav från Byggnads i de senaste tre avtalsrörelserna. Men fler åtgärder behövs, inte minst från arbetsgivarna. Därför har Byggnads nu tagit fram ett antal konkreta förslag för att öka jämställdheten.

– Arbetet för en jämställd byggbransch gå på tok för långsamt! Branschen behöver se sig själv i spegeln en bra stund. Vi måste få in hela befolkningen, inte bara halva. Jämställdhetsplanen blir en konkret 2-do list i våra krav mot politiken, i kommande avtalsrörelser men också i vårt interna arbete, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Det här vill Byggnads

Jämställda kollektivavtal

Kollektivavtalen är könsneutrala. Men i en mansdominerad bransch som byggbranschen kan tolkningar av avtalen i praktiken begränsa jämställdheten. Avtalen behöver utvecklas och omfatta följande områden:

Jämställd arbetsmiljö. Alla arbetsplatser ska ha omklädningsrum för både kvinnor och män samt hygieniska toalettutrymmen med sanitetspåsar. Alla ska också ha tillgång till arbetsredskap och arbetskläder som passar, oavsett kön.

Föräldraskap som en del av arbetslivet. Det krävs en kulturförändring där kvinnor och män som vill vara föräldralediga inte diskrimineras. För att komma dit behövs en ökad föräldralön, extra tillägg vid VAB, mer arbetstidsförkortning och att VAB och föräldraledighet inte påverkar avtalspensionen.

Förbud mot sexuella trakasserier. Förebyggande åtgärder, förbud mot sexuella trakasserier och arbetsgivarens skyldighet att utreda behöver därför skrivas in i kollektivavtalet. Företag behöver också ta ett större ansvar för antidiskriminering i underentreprenörsleden.

Jämställd politik

Byggnads driver på i olika politiska frågor för ett mer jämställt samhälle och arbetsliv.

Höjda pensioner. Ojämställda löner betyder ojämställda pensioner. Garantipensionen behöver generellt höjas och eventuellt lönebortfall på grund av föräldraledighet, VAB och sjukskrivning ska kompenseras. Andra områden som skulle gynna jämställda pensioner är att avskaffa PPM och införa möjligheten att gå i pension tidigare för den som slitit ut kroppen på arbetet.

Höjd kapitalskatt. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Ändå minskar inte de ekonomiska skillnaderna, eftersom kapitalinkomsterna ökar desto mer. Det gör också att ojämlikheten mellan rika och fattiga i samhället ökar lavinartat. Höjd kapitalskatt ökar alltså både jämlikheten och den ekonomiska jämställdheten i Sverige.

Förstärkt välfärdssystem. Fungerande skola, förskola och äldreomsorg är viktiga för att stärka jämställdheten. Dels för att kvinnor i högre utsträckning arbetar i välfärden, dels för att kvinnor tar ett större ansvar för att till exempel ta hand om familjens barn eller äldre när välfärden inte räcker till.

Läs mer: Byggnads plan för en jämställd byggbransch

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förbundsordförande Johan Lindholm
Förbundsordförande Johan Lindholm
Ladda ned bild

Om

Byggnads
ByggnadsByggnads är fackförbundet som organiserar arbetstagare inom bygg och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar.

Följ Byggnads

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Byggnads

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum