Navet

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Dela

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021.

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport
Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021.

- Att husbyggnadsinvesteringarna minskar mot bakgrund av en snabbt sjunkande tillväxt, växande arbetslöshet och ökad osäkerhet är tydligt säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Vi har dämpat vårt huvudscenario för det samlade husbyggandet från en svag minskning med 1 procent i år till en nedgång med 7 procent. Det är emellertid inte bara investeringarna som drabbas. Vi får signaler att även många service- och underhållsprojekt stannar av, dels som följd av restriktioner på arbetsplatserna, dels för att det snabbt går att ställa in dessa typer av projekt i tider av osäkerhet. Underhållsvolymen är i grunden ganska stabil från år till år, men vår erfarenhet visar att den kan drabbas negativt under större kriser. Fastighetskrisen 1992 är ett exempel på en sådan, fortsätter Jens.

I dagsläget är data och indikatorer mycket osäkra, vilket gör det extra svårt att göra framtidsbedömningar. NAVET Analytics har en lång historik i branschen och har därför bevakat marknaden under ett antal olika typer av ekonomiska kriser. Vi kan därför följa historiska mönster och samband och se hur dessa påverkar olika delar av marknaden.

- Baserat på det vi vet idag, räknar vi med att den samlade underhållsvolymen minskar med 3 procent i år. Skillnaderna mellan de olika sektorerna på byggmarknaden är emellertid stora. Det finns dock risk för att vi tvingas revidera underhållsprognosen i negativ riktning. De värsta kriserna har medfört ännu kraftigare fall och vi följer utvecklingen noga och löpande. Den stora frågan i detta fall är om krisen varar så pass länge att bygg- och fastighetsmarknaden påverkas kraftigt, avslutar Jens Linderoth.

Källa: NAVET Analytics

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport
Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport
Ladda ned bild

Länkar

Om

Navet
Navet
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navet är specialiserade affärskonsulter som sedan 1989 hjälpt kunder till Bättre Affärer inom fyra samverkande affärsområden:
- NAVET Corporate finance
- NAVET Ekonomistyrning
- NAVET Affärssystem
- NAVET Analytics

Navet är oberoende och verkar där du verkar. Som kund får du en unik lösning, för varje kund har sina speciella förutsättningar. Det handlar om nyfikenhet och vetgirighet. Att förstå just ditt företag och dess möjligheter. Att lyssna in för att kunna leverera bättre affärer. År efter år.

Följ Navet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Navet

Tack vare Stockholm tilltog storstadslänens andel av totalt husbyggande under 201918.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Under 2019 uppgick de samlade husbyggnadsinvesteringarna till 137 miljarder kronor i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det var en ökning med 4 procent jämfört med året innan och innebar att husbyggnadsinvesteringarna koncentrerades ytterligare till storstäderna under fjolåret. Studeras de tre länen och dess investeringar djupare visar det sig att det endast är Stockholm som redovisade en växande husbyggnadsvolym under 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum