Örnsköldsviks Kommun

Byggstart för ny särskolebyggnad i Örnsköldsvik

Dela

Media hälsas välkomna när det första spadtaget för grundsärskolans nya lokaler ska tas den 11 februari.

Örnsköldsviks kommun bygger nya lokaler för grundsärskolans verksamhet. I byggnaden, som uppförs i anslutning till Ängetskolan i Kroksta, ska träningsskolans elever och pedagoger få ändamålsenliga lokaler för en pedagogisk verksamhet som utgår från elevernas förmågor och behov. Vid utformningen av såväl inomhus- som utomhusmiljö har särskolans pedagoger bidragit med sin speciella kompetens för att skapa en funktionell och stimulerande miljö.

För närvarande har grundsärskolan i Örnsköldsvik verksamhet både vid Skärpeskolan och Ängetskolan. När den nya byggnaden står klar kommer hela grundsärskolan att samlas till Ängetskolan. Något som bland annat möjliggör ett tätare samarbete inom särskolans pedagoger men också med övriga skolformer vid Ängetskolan.

Om allt går enligt plan ska den nya grundsärskolan stå klar i oktober 2021. Markarbetena har redan påbörjats och den 11 februari sker det formella första spadtaget

Media hälsas välkomna till ”det första spadtaget”
Tid: tisdag 11 februari kl. 13:00. Plats: Skogsbrynet intill Ängetskolan, Älgvägen 35.

Medverkande: Bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park, grundsärskolans rektor Ann-Catrin Brandtlin med flera representanter från bildningsförvaltningen, lärarfacken, medarbetare och elever vid skolan samt entreprenören Nybergs bygg & måleri.

Nyckelord

Kontakter

Eric Bagger, projektansvarig bildningsförvaltningen, 070 – 662 10 82

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik4.2.2020 17:22:59 CETPressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 februari 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats. Vill utreda hamnutbyggnad Kommunstyrelsen vill att fullmäktige ska ge kommunorganisationen i uppdrag att genomföra de utredningar som krävs för att fatta ett beslut om att bygga ut hamnen i Hörneborg i Örnsköldsviksfjärden till en allmän hamn. Utredningar ska också genomföras för att kunna fatta beslut om den strategiska utvecklingen av godsterminalen i Arnäsvall och om vägnätets bärighet för bärighetsklass 4. Bakgrunden är den rapport om infrastruktur för framtida godstransporter som tagits fram och som visar på brister i infrastrukturen och förslag på prioriteringar för att klara industrins prognoser om ökade godsmängder. Föreslår avslag på cykelledsförslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ska avslå den motion som Bo Ekeborg (SD) har lämnat in om en förändrad dragning av cykelleden från Järveds båthamn till Hamnparken och Arena

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum