Trafikverket

Byggstart för plankorsningar i Uppsala skjuts fram

Dela

Trafikverket och Uppsala kommun utreder bättre lösningar för cyklister och nya parkeringsmöjligheter. Detta leder till att byggstarten skjuts fram.

Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Passagerna ska bli planskilda, vilket ökar trafiksäkerheten och ger ett bättre trafikflöde för alla trafikslag.

I planeringen av ombyggnaden har vi ställts inför komplicerade frågor när det gäller till exempel buller, siktlinjer och grundvattennivåer. Planeringen kommer att ta längre tid än beräknat och byggstarten måste skjutas framåt i tiden, mellan ett och tre år.

Ombyggnationen kommer att vara ett stort ingrepp i Uppsalas centrala stadsmiljö. Den kommer att orsaka störningar under byggtiden och en förändrad stadsbild. Därför är det angeläget att vi hittar de mest hållbara lösningarna.

När nu byggstarten är senarelagd har Uppsala kommun gett Trafikverket ett utökat uppdrag. Vi utreder möjligheten att bygga en extra cykelförbindelse med tillhörande broar längs östra sidan av järnvägen, och ett parkeringshus i anslutning till S:t Olofsgatan.

Trafikverket har samtidigt tagit initiativ till att utreda om en smäckrare brokonstruktion över S:t Olofsgatan kan ha samma funktion men göra ett mindre intrång i Uppsalas stadsbild.  

Trafikverket och Uppsala kommun är överens om att frågorna är av sådan vikt att fördjupad utredning är nödvändigt. Vi hoppas kunna starta ombyggnaden under 2017.

Läs mer om projektet:

www.trafikverket.se/upk

 

Kontakter

Mikael Ringkvist, projektledare Trafikverket, frågor kopplade till byggprojektet och genomförandet, 010-124 29 11

Ylva Gustafsson Höijer, enhetschef Åtgärdsplanering Trafikverket, frågor om långsiktig planering, 010-123 73 97

Michael Eriksson, avdelningschef Gata, park och natur, Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun, 018-727 43 40

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum