Trafikverket

Byggstart för säkrare väg mellan Katrineholm och Alberga

Dela
Nu börjar Trafikverket bygga om riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri 2+1-väg.

Den 33 kilometer långa sträckan mellan Katrineholm och Alberga är ett viktigt pendlings- och godsstråk. Samtidigt är omkörningsmöjligheterna få och sikten bitvis dålig. Nu börjar bygget, som innebär ett helhetsgrepp om säkerheten på vägen. Det handlar bland annat om att göra vägen mötesfri.

– Vi bygger löpande om våra större stråk så att de blir mötesseparerade med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är en av de mest effektiva åtgärderna för att undvika allvarliga olyckor, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket.

I projektet ingår även andra åtgärder som ger stor effekt på trafiksäkerheten på vägen. Det handlar till exempel om att värna oskyddade trafikanter genom en ny cykelväg mellan Katrineholm och Bie. Det handlar även om att bygga om flera korsningar så att de blir säkrare, med till exempel separata vänstersvängfält.

När den nya vägen är färdig minskar restiderna genom att hastigheten kan höjas till 100 km/h.

- Vi vet att det här är ett efterlängtat bygge. När vi är klara blir vardagen smidigare och säkrare för både pendlare och yrkestrafik, säger Rami Yones.

Sänkt hastighet där bygget pågår

Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten kommer att vara begränsad på de platser där arbete pågår. Det kan innebära sänkta hastigheter och provisoriska vägbanor förbi byggarbetsplatserna.

Fakta om projektet och mötesfria vägar:

  • Byggtid: 2022-2024
  • Längd: 33 kilometer, varav 3 km byggs i ny sträckning utanför Äs.
  • Trafikmängd: 4 000-6 000 fordon per dygn
  • Mötesfria vägar: Mitträcken beräknas rädda cirka 65 trafikanters liv varje år. Under de kommande 5-10 åren ska Trafikverket bygga mer än 10 mil ny mötesseparerad väg i Mälardalsregionen.
  • Riksväg 56 kallas ibland Räta linjen då vägen har en relativt rak sträckning mellan Norrköping och Gävle, till skillnad från E4 som går via Stockholm och är 39 km längre. Den ingår i det nationella stamnätet och har stor betydelse för godstransporterna genom landet.

Kontakter

För mer information kontakta:

Rami Yones, regional direktör Trafikverket, rami.yones@trafikverket.se, 010-124 15 50

Camilla Karlsson, projektledare Trafikverket, camilla.a.karlsson@trafikverket.se, 010-123 28 18

Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum