Cancerfonden

Cancerfonden delar ut 133 miljoner till 42 lovande cancerforskare i Uppsala.

Dela

– Det är spännande tider att vara cancerforskare. Förutsatt att forskningen får fortsätta i samma takt som hittills så står vi snart på tröskeln till framsteg som vi knappt kan föreställa oss, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Professor Taija Mäkinen forskar på hur cancer sprider sig i kroppen.
Professor Taija Mäkinen forskar på hur cancer sprider sig i kroppen.

Totalt beviljar Cancerfonden nu 900 miljoner kronor till över 230 forskningsprojekt. En av forskarna vid Uppsala universitet som får pengar är professor Taija Mäkinen som forskar på hur cancer sprider sig i kroppen.   

Taija Mäkinens forskargrupp har nyligen upptäckt en särskild typ av celler som sitter i lymfkärlsväggarna och som troligen har en viktig roll i samspelet mellan immunförsvaret och cancerceller. Om det går att påverka dessa celler så att cancern bli tillgänglig för läkemedel så kan det innebära ett stort behandlingsgenombrott. Taija Mäkinen tilldelas 5,25 miljoner kronor för sin forskning.

 Spridning av tumörceller i kroppen, så kallad metastasering, är den ledande dödsorsaken hos cancerpatienter. Spridningen sker via lymfkärlen till andra organ i kroppen så lymfkärlen fungerar lite som en transportväg för cancern i kroppen. Men vi tror att lymfkärlen också kan påverka vårt immunsystem så att det inte kan angripa cancern. Min forskning försöker se om vi kan påverka cellerna i lymfkärlen så de sätter på kroppens immunförsvar och därmed kan motverka cancer, säger Taija Mäkinen. 

En annan Uppsalaforskare som får finansiering är Pär Stattin, professor i urologi, som forskar om prostatacancer. Varje år upptäcks cirka 10 000 nya fall av prostatacancer i Sverige. Det är den cancerform som drabbar flest personer och står för cirka en tredjedel av alla cancerfall.

– 
Jag är väldigt tacksam för den här finansieringen. Prostatacancer är den vanligaste cancern bland svenska män och många kommer att leva med sin prostatacancer i flera decennier. Vi behöver mer forskning så att vårdenbli bättre på att hjälpa män med prostatacancer att få rätt behandling i rätt tid, säger Pär Stattin. 

Pär Stattins forskargrupp ska använda sig av statistiska modeller och data från olika hälsovårdsregister för att få på det sättet ta fram bättre och framförallt mer långsiktiga prognoser för hur prostatacancern kan utvecklas hos patienter. Pär Stattins forskning tilldelas 3,75 miljoner kronor.  

Forskning som gör skillnad 

Sedan 1950-talet har Cancerfonden samlat in och delat ut pengar till den främsta cancerforskningen i Sverige. Då, på 50-talet, överlevde en av tre. Idag överlever två av tre.  

I urvalsprocessen låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer sedan vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat. 

– 
Jag vill rikta ett stort tack till det svenska folket som trots det osäkra ekonomiska läget uppvisar ett enormt stöd för svensk cancerforskning, det är tack vare er som vi kan dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare, säger Klas Kärre ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

 

Fördelning per lärosäte

Karolinska institutet: 348 miljoner kronor  

Lunds universitet: 133 miljoner kronor  

Uppsala universitet: 133 miljoner kronor  

Göteborgs universitet: 102 miljoner kronor  

Umeå universitet: 66 miljoner kronor  

Kungliga tekniska högskolan: 14 miljoner kronor  

Linköpings universitet: 10 miljoner kronor  

Stockholms universitet: 9 miljoner kronor
 
 

Samtliga beviljade forskningsprojekt finns att se i bifogad fil

 

 

Kontakter

Bilder

Professor Taija Mäkinen forskar på hur cancer sprider sig i kroppen.
Professor Taija Mäkinen forskar på hur cancer sprider sig i kroppen.
Ladda ned bild
Pär Stattin
Pär Stattin
Ladda ned bild
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Ladda ned bild

Dokument

Om

Cancerfonden
CancerfondenCancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

#tillsammansmotcancer

Följ Cancerfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Cancerfonden