Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Cementas tillståndsprövning analyseras

Dela

Hur ändamålsenlig kan tillståndsprövningen av Cementas ansökan om ett nytt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland sägas vara? Det har Tillväxtanalys tittat närmare på.

Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys
Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys

Turerna kring Cementas tillstånd att bryta kalk vid bolagets anläggning på Gotland fortsätter. Bolaget står för stora delar den cement som används i Sverige.

Tillväxtanalys har analyserat domstolarnas bedömningar av Cementas ansökan där Mark- och miljödomstolen gav Cementa tillstånd för den ansökta verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som senare avvisade ansökan med hänvisning till brister i beslutsunderlaget. Den 31 oktober 2021 upphörde Cementas miljötillstånd och verksamheten stoppades.

– Vi har tittat på om det finns det några gemensamma faktorer av avgörande betydelse för utgången i respektive mål och om prövningarna kan sägas uppfylla de krav som anses känneteckna en ändamålsenlig tillståndsprövning, säger Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.

När det gäller prövningens förutsägbarhet och transparens avseende tidsåtgång, regeltolkning och villkor ger inget av avgörandena ett nöjaktigt svar på frågan varför de olika instanserna kommer till så skilda slutsatser.

Eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte prövar Cementas ansökan i sak går det heller inte säga något om den prövningens ändamålsenlighet. Samtidigt är domstolens beslut att avvisa ansökan tydligt redovisade och kan inte ifrågasättas i en rättslig mening.

– Vare sig Mark- och miljödomstolens eller Mark- och miljööverdomstolens prövning kännetecknas av en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte. Båda dessa är grundläggande för tillit mellan inblandade parter och är därför en förutsättning för en ändamålsenlig miljöprövning, avslutar Simon Falck.

Rapporten är skriven av professor Maria Pettersson och professor Patrik Söderholm vid Luleå tekniska universitet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys
Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum