Trafikverket

Central linje för Norrbotniabanan i Sävar

Dela

Trafikverket väljer linje central för sträckan Dåva-Gryssjön. Linjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida.

Trafikverkets fördjupade utredning för Norrbotniabanans sträcka Dåva-Gryssjön är nu klar. Parallellt med utredningen har Trafikverket fört en dialog med Umeå kommun, de boende i Sävar samt Skogforsk och Norra Skogsägarna.

– Att samtala och lyssna på de närboende, kommunen och lokalt näringsliv har varit viktigt inför valet av järnvägslinje. Vi har nu hittat en lösning som ger bra förutsättningar för både gods- och persontrafik samt gynnar den regionala utvecklingen, säger Marie Eriksson, projektledare på Trafikverket.

En centralt placerad regionaltågsstation stödjer den kommunala planeringen och bedöms ge god tillgänglighet för det befintliga Sävar och den planerade bebyggelseutvecklingen på södra sidan av E4:an. Linje central ger även Trafikverket bra förutsättningarna att samordna infrastrukturstråk längs berörd sträcka för både väg och järnväg.

– Norra Skogsägarna ges goda förutsättningar att flytta gods från väg till järnväg genom möjligheten att ansluta sig till Norrbotniabanan via kommunens planerade verksamhetsområde vid E4. Med linje central får vi inget intrång i vare sig Skogforsks eller Norra Skogsägarnas verksamhet. Både linje norr och linje syd hade inneburit behov av omlokalisering av stora delar av deras lokaler, säger Marie Eriksson.

Trafikverket påbörjar nu arbetet med att ta fram en samrådshandling för linje central. Nästa samråd i Sävar bedöms kunna genomföras innan årsskiftet, och Trafikverket presenterar då mer detaljer kring järnvägslinjen. Det slutgiltiga planförslaget beräknar Trafikverket kunna ställa ut på granskning under andra halvan av 2020.

Fakta

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå. Norrbotniabanan skapar genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen, och den förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar. I den nationella transportplanen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Skellefteå.

Kontakter

Marie Eriksson, projektledare, Trafikverket, 010-123 74 56
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Marie Eriksson, projektledare Trafikverket. Foto: Carina Forsén
Marie Eriksson, projektledare Trafikverket. Foto: Carina Forsén
Ladda ned bild
Karta Sävar
Karta Sävar
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum