Kommerskollegium

CETA – så funkar det

Dela

Europaparlamentet har just röstat ja till CETA, EU:s frihandelsavtal med Kanada. Kommerskollegiums expert Anna Sabelström reder ut vad avtalet innebär och vad som händer nu.

Vad är CETA?

- CETA är det mest omfattande frihandelsavtalet som EU förhandlat fram hittills. Avtalet berör allt från tullar, varor, tjänster, immaterialrätt till offentlig upphandling. Avtalet ger dessutom möjligheter till fortsatt förbättring och nära samarbete mellan EU och Kanad 

- CETA står för Comprehensive Economic and Trade Agreement. Förhandlingarna mellan EU och Kanada startades 2009 och avslutades 2014. Eftersom ministrarna och Europaparlamentet sagt ja till CETA kan nu CETA-avtalet träda i kraft provisoriskt.

Vad innebär det att avtalet nu träder i kraft provisoriskt?

- Det innebär att de flesta delar av CETA-avtalet kan börja tillämpas även innan parlamenten i de olika medlemsländerna röstat om avtalet. Bland annat kommer tullarna redan nu tas bort på de flesta industrivaror, fordon undantagna. Sedan kommer ytterligare tullar avskaffas inom en sjuårsperiod.

Vad kommer vara den största, viktigaste skillnaden för handeln mellan EU och Kanada?

- Det finns flera viktiga skillnader. Att 98 procent av tullarna tas bort nu och ytterligera en procent inom sju år är givetvis mycket viktigt. Det som är nytt jämfört med EU:s tidigare frihandelsavtal är att Kanada öppnar upp möjligheten för företag från EU att sälja tjänster och delta i den offentliga upphandlingen också i de kanadensiska provinserna, alltså inte bara på den federala nivån. Dock undantas tjänster inom skolväsendet och hälso- och sjukvårdssystemet.

- Viktigt är också ett fortsatt regulativt samarbete mellan EU och Kanada som i vissa fall kan leda till ömsesidigt erkännande av varandras regler och standarder. Redan nu finns i CETA bestämmelser som kommer att underlätta för företag att få sina varor testade i Sverige istället för att behöva skicka de till Kanada.

Är det någon bransch som särskilt kan dra nytta av att avtalet finns?

- Naturligtvis kan de som haft höga tullar på sina produkter direkt se att kostnaderna för att handla med Kanada minskar. Till exempel svenska klädskapare. Hittills har de som exporterat t ex jackor eller skjortor mötts av en kanadensisk tull på 17-18 procent. Men för att slippa tull måste en betydande del av plaggen vara till tillverkade inom EU.

- Ett annat exempel är livsmedelsbranschen där tullnivåerna på vissa produkter varit höga både i Kanada och i EU.

- Men just att avtalet omfattar varor, tjänster och investeringar gör att det är många företag oavsett bransch som kommer att kunna dra ekonomisk nytta av CETA-avtalet med Kanada.

Vad betyder avtalet för Sverige?

- Det är svårt att förutsäga hur mycket Sveriges handel med Kanada kommer att öka. Det vi vet är att frihandelsavtal generellt har en betydande handelsskapande effekt.

ÅR 2015 gick nio miljarder kronor av Sveriges varuexport till Kanada och importen därifrån motsvarade ett värde av knappt fyra miljarder kronor.

Läs mer om CETA- avtalet

Kontakter

Frågor besvaras av Anna Sabelström, ämnesråd och samordnare av CETA, 08-690 48 43 eller 073-424 48 66, anna.sabelstrom@kommers.se

Bilder

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Så har handelshinder efter finanskrisen påverkat Sveriges och EU:s export12.12.2017 08:30Pressmeddelande

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges export? Enligt en ny rapport, beställd av Kommerskollegium av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Handeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum