C.F. Møller ArchitectsC.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects deltar i digitalt utvecklingsprojekt

Dela

C.F. Møller Architects bidrar till att höja produktiviteten inom byggsektorn genom ett samarbetsprojekt, som vill förenkla användningen av BIM (Building Information Modelling).

Digitaliseringen av byggbranschen är i full fart och det finns ett behov av att utveckla nya digitala kodningssystem av byggelement inom byggsektorn. Därför har initiativet BIM Stockholm, ett samarbete mellan åtta arkitektkontor, tagit fram BIMTypeCode.

Den 10:e oktober introduceras BIMTypeCode, ett kodningssystem som går ut på att förenkla projekteringsprocessen och höja produktiviteten inom byggsektorn.

Bakom metoden står åtta av Sveriges främsta arkitektkontor som tillsammans skapat gruppen BIM Stockholm. Utvecklingsgruppen består av Arkitema Architects, AIX Arkitekter, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Nyréns Arkitektkontor och Tengbom.

Typkodning av byggnadselement bidrar till en branschgemensam grund för kommunikation genom att utveckla ett enhetligt sätt att beskriva ett byggnadsverks olika element. Genom en enkel och systematisk typifiering av byggnadselement svarar systemet på dagens digitala behov i byggsektorn.

Utvecklingsprojektet BIMTypeCode går ut på att utveckla och optimera BIM-verktyg, metoder och processer med fokus på ett gemensamt språk mellan samtliga aktörer. Detta bidrar till en mer kvalitativ och pålitlig informationshantering då kommunikationen mellan aktörer i byggprocessen kräver att termer och begrepp är gemensamma.

BIMTypeCode
BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggnadselement som baseras på projekteringskrav, erfarenhet och ”best practice” från både mindre och mer komplexa BIM-projekt. 

Metoden strukturerar och skapar förutsättningar för framtagande av mängdningslistor, kalkyler och beskrivningar samt definierar gränsdragningar på byggnadselementsnivå mellan olika discipliner. Koderna är inte språkbundna då de bygger på ett numeriskt system. På detta sätt uppnås en enkel standardisering av alla discipliners byggnadselement. Typkodningen motsvarar inte en klassisk beteckning eller ett klassifikationssystem.

Inventeringen av de byggnadselement som svenska byggprojektörer behöver och hur de benämns är ett resultat av Smart Built Environment-projektet ”Typning som komplement till klassning” som finansierats av Formas.

Fakta
BIMTypeCode är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som enkelt kan kopplas mot andra klassificeringssystem så som CoClass, BSAB och IFC. Systemet kan användas av hela byggbranschen och kräver ingen tilläggsmjukvara. Den finns tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska.

I Danmark är C.F. Møller Architects involverade i ett liknande samarbete med gruppen BIM7AA, som på liknande vis har deltagande från ett antal ledande danska arkitektkontor.

C.F. Møller kommer att implementera BIMTypeCode på samtliga avdelningar, så det blir standard i Stockholm, Oslo, Aarhus, København, Aalborg och London.”

Kontakt och mer info: http://www.bimstockholm.se

Nyckelord

Kontakter

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Oslo, London, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum