C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö med nya kontor och bostäder

Dela

Tillsammans med fastighetsbolaget Fabege och Solna stad har C.F. Møller Architects tagit fram en detaljplan för kontor och bostäder i Arenastaden i centrala Solna, med syfte att skapa en attraktiv, hållbar och levande stadsmiljö.

C.F Møller Architects
C.F Møller Architects

Solna station i Stockholm är en viktig kollektivtrafiknod i staden, en knytpunkt som utvecklas med kommande tunnelbana och regionaltågsstation. Området, som ligger strax öster om Solna station mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen, genomgår en stor utveckling där bland annat nya arbetsplatser och bostäder tillskapas. Med sin centrala placering och sitt attraktiva läge är projektet en viktig pusselbit i utvecklingen av Arenastaden. 

Det nya området, som är en del av kvarteren Stigbygeln och Tömmen, utvecklas till en mer levande och hållbar stadsmiljö som innefattar en mix av kontor och bostäder samtidigt som man löser dagens stora skyfallsproblematik. Utmed Gårdsvägen skapas liv och stadsmässighet genom lokaler för service och handel i bottenvåningarna. Gatumiljön gestaltas på cyklisternas villkor och blir Solnas första så kallade cykelgata. Trafikens hastighet sänks genom att smala av körbanor och det ges plats för grönska och breda gångbanor.  

”Samarbetet med Fabege och Solna stad har varit en snabb och givande process, på under ett år har vi tagit oss till samråd. Vi har jobbat intensivt med att få ner byggnadernas stora skala, speciellt mot Gårdsvägen, för att få till en attraktiv, ljus och levande stadsmiljö. Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader. Vi ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete”, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.  

Tre nya kontorsbyggnader och ett bostadshus föreslås som skapar ett intressant möte mellan det gamla och nya Solna. De fyra nya byggnaderna får ett varierat uttryck i fasad genom material, kulör och struktur. Samtidigt finns återkommande element såsom den höga, uppglasade sockelvåningen samt terrasseringen som släpper ned naturligt ljus, tillsammans med generösa takterrasser som formar byggnaderna.  

Kvartersstrukturen definieras av gränder vilka skapar förbindelser mellan Kolonnvägen och Gårdsvägen och ger plats till funktioner såsom infarter till garage, avfallshantering och utrymning.   Det så kallade Trapptorget kännetecknas av en stor generös trappa med inslag av grönska och integrerade sittplatser. Torget blir en plats att stanna upp till och förbättrar rörelsen från Solna station genom området.  

Hållbar och grön stadsmiljö 

För att möta framtidens krav på en hållbar stadsmiljö är detaljplanen anpassad till trästomme för samtliga byggnader. Planens hållbarhetsmål kännetecknas av ett avancerat system för skyfallshantering och ambitiösa planer för återanvändning av regnvatten, vilket minskar vattenförbruk inne i byggnaderna. Transporter till och från området minskas genom ett innovativt och hållbart logistiknät där leveranser och avfallshantering samordnas. Transport sker endast med mindre elfordon, vilket resulterar i ett renare och tryggare område med människor i fokus.   

”Redan tidigt i processen grundades tanken att Gårdsvägen borde utvecklas till en grön och trivsam stadsgata. Framför allt skulle gatan inte bara bli en plats för rörelse till och från kontoret och sin bostad, utan vara en plats att stanna upp vid och användas av de som jobbar och bor där. Med tanke på dagens prioritering av trafikslag, utmaningar gällande dagvatten där marköversvämningar är vanliga, framtida exploatering och i synnerhet med detta höga flöde av trafik samt stora parkeringsbehovet fanns det stora krav på gatumiljön. Jag är särskilt stolt över att vi tillsammans med Solna stad, Fabege och konsulter har lyckats hålla denna vision vid liv och prioriterat att skapa plats för grönska, gående och cyklister”, avslutar JelmarBrouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige. 

Kontakter

Bilder

C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
C.F Møller Architects
C.F Møller Architects
Ladda ned bild
Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects
Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
JelmarBrouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige.
JelmarBrouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige.
Ladda ned bild

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

Vinst för triangelformad kontorsbyggnad och nytt landmärke i Malmö27.4.2022 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Förslaget ”Prisma Parkkvarter3,” tar hem vinst i markanvisningstävling i Hyllie utlyst av Malmö stad. C.F. Møller Architects har tillsammans med Wästbygg tagit fram det vinnande förslaget, som omfattar en triangelformad kontorsbyggnad om 14 500 kvm. Byggnadens höjd varierar från fyra upp till nio våningar och utformas med takterrasser i olika nivåer och uppförs med stomme av trä. Byggstart sker tidigast 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum