C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects och Nordland Arkitekter vinner upphandlingen om ett nytt parkerings- och aktivitetshus i Aarhus

Dela

Med helt nya tankar kring parkering, stadsliv och kommunikationer för Kulhus-projektet har C.F. Møller Architects och Nordland Arkitekter tillsammans med MOE vunnit upphandlingen om ett nytt parkerings- och aktivitetshus i Aarhus Sydhavnskvarter.

C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter

Kulbro i Aarhus hamn kommer att bli en unik blandning av ny infrastruktur och rekreativ stadsträdgård som skapar en plattform för stadsgemenskaper för idrott, kultur, lek och rekreation.

Projektet skapar en nytolkad, positiv berättelse med rötter i de historiska kolhögarna i Sydhavnskvarteret och förvandlar det en gång så kuperade kollandskapet till ett grönt kuperat stadsrum med riktning mot en klimatvänlig framtid. Huset stöder på så vis områdets omvandling från industriområde till ett levande, socialt och hållbart stadsområde.

Kulhuset i Sydhavnskvarteret
Kulhuset i Sydhavnskvarteret kommer att vara en aktiv, inbjudande och hållbar samlingspunkt som för vidare områdets speciella karaktär. Projektet knyter an till den nya stadsplanen för Sydhavnskvarteretoch skapar synergi mellan befintliga och framtida stadsrum, byggnader och användare. Genom att skapa ett sammanhållet taklandskap binds den omgivande staden fysiskt och visuellt samman med vattnet och den historiska Kulbro.

”Vi är oerhört glada att med detta samarbete kunna presentera en tydlig vision för hur man kan skapa ett nytt ramverk för framtida hantering av parkeringsbehov i den täta staden genom att integrera infrastruktur med aktiva, sociala och gröna stadslösningar. Projektet utmanar det klassiska sättet att tänka kring parkeringshus och blir till en grundlig undersökning i vad ett parkeringsgarage ska och kan vara idag. Huset erbjuder annorlunda och inspirerande sätt att kombinera mobilitetslösningar och nya hållbara gemenskaper i en modern stad”, säger Henrik Andersen, partner och arkitekt på Nordland Arkitekter.

Med ett unikt läge där staden möter hamnen utgör Kulhuset en ny unik destination i Aarhus, som förutom möjligheten till publikorienterade funktioner inrymmer upp till 700 parkeringsplatser utspridda över husets närmare 20 000 m².

Ett aktivt och inbjudande hus i staden
Vid grundens hörn dras huset tillbaka vilket skapar mindre stadsrum av olika typ. Detta skapar små utrymmen som knyter an till områdets befintliga förbindelser och ger aktivitet och liv i och runt byggnaden. På bottenvåningen finns det möjlighet att utveckla olika utåtriktade funktioner som exempelvis livsmedelsfunktioner, lokalt entreprenörskap och utställningsytor. Möjligheten att integrera många olika funktioner och aktiviteter ger mångsidig användning av huset, vilket gör Kulhuset till mycket mer än bara ett parkeringshus.

På Kulhusets tak skapas ett sammanhängande upplevelselandskap som ger en ny förbindelse mellan staden och hamnen. Kulhusets gröna tak blir områdets nya rekreationsträdgård och skapar en plattform för större aktiviteter som konserter, konstutställningar, marknadsdagar eller idrottsaktiviteter. I vardagen erbjuder taket en upplevelsepromenad mellan grönsaksland, amfiteatrar, utsiktsplatser och träningsytor.

”Vi ser projektet som avgörande för att säkerställa en fysisk och visuell kontakt med vattnet i framtidens stadsutveckling. Vår ambition med projektet är att skapa en ny, grön och populär mötesplats där byggnad, kommunikationer och landskap hänger samman. Här kombineras naturens, stadens och hamnens krafter i en ny rekreationspark med storslagen utsikt som kan fungera som dragplåster för Sydhavnskvarteret i nära samspel med Kulbroen”, säger Thue Borgen Hasløv, arkitekt och associerad partner på C.F.Møller Architects.

På husets tredje våning, med direkt förbindelse till områdets historiska Kulbro, etableras ett särskilt upphöjt stadsrum där Kulbroen och Kulhuset möts. Denna speciella plats blir till en direktlänk för de som pendlar via Aarhus centralstation. I denna knutpunkt på husets tredje våning går det att etablera ett antal utåtriktade funktioner för konst och kulturproduktion, stadslivsinformation och restauranger, som kan öppna upp och integrera Kulbroen i vardagen.

Parkeringshusets fasad är konstruerad i enlighet med hållbarhetsprincipen design for disassembly. Fasaden är uppbyggd av skivor tillverkade av återvunnet material och uppcyklade skivor från befintliga byggnader, anläggningar och containrar i de omgivande hamnområdena. Fasadskivorna ger ett omväxlande uttryck och en befintlig patina som smälter in i områdets varierade och rustika uttryck.

Urgent Agency har varit konsult för wayfinding och identitetsskapande element, och Institut for (X) har fungerat som konsult kring aktiviteter och integration i närområdet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum