C.F. Møller Architects

C.F. MØLLER ARCHITECTS OCH WSP TILLDELAS ETT OMFATTANDE STADSUTVECKLINGSPROJEKT VID UPPSALA CENTRAL

Dela

C.F. Møller Architects ska tillsammans med WSP utveckla området vid Uppsala central till ett mer levande och hållbart område för Uppsalaborna och de resande. Projektet ska matcha stadens och kollektivtrafikens utbyggnad samt Ostkustbanans utökade kapacitet.

Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark, vilket driver på behovet av nya bostäder och plats för fler verksamheter. C.F. Møller har tillsammans med WSP vunnit en tilldelning i stadsutvecklingsuppdraget Uppsala C - Uppsalapaketet. Uppdraget går kortfattat ut på att utveckla stationsområdet och spåren, som i sin tur ska ge förutsättningar för fler bostäder, näringslivs- och arbetsplatstillväxt samt att bidra till ett mer hållbart resande.

Syftet med stadsutvecklingsplanen är att ta ett helhetsgrepp kring Uppsala C, dess närhet och säkerställa att stationen har den kapacitet som prognostiseras och som krävs för att fungera som lokal, regional och nationell bytespunkt för kollektivtrafik, men också för de flöden som i övrigt rör sig i och genom Uppsalas centralstationsområde.

– Vi har under många år arbetat med stationsintegrerade stadsutvecklingsprojekt, nu senast med överdäckningen av bangården i centrala Århus. Sedan tidigare har vi en handfull projekt i Uppsala och vi ser fram emot att kunna bidra ytterligare till att göra staden än mer hållbar och centralstationsområdet än mer levande, säger Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Möller Architects i Stockholm.

Viktiga delar är också att knyta samman platsen med gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik samt att se till att ta vara på och utveckla befintliga värden som finns i parker, torg och arkitekturen. Ett annat viktigt mål med projektet är att Uppsala central ska få tillräcklig med attraktionskraft för att skapa ökat mervärde för omkringliggande områden. Resultatet av stadsutvecklingsprojektet förväntas ge tre olika utbyggnads-/etappalternativ.

– Det här är ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt och har stor påverkan på hur vi kan utveckla regionen tillsammans med Mälardalen och Stockholm. Hur vi reser, bor och arbetar är centrala frågor för att utveckla det framtida Uppsala, säger Emelie Arnoldsson, Creative Director och uppdragsledare för projektet på WSP.

Uppsala C – Uppsalapaketet, är ett samarbete mellan Uppsala Kommun, Region Uppsala, och Jernhusen.

Andra stadsutvecklingsprojekt

C.F. Møller har varit delaktiga i flera stora stadsutvecklingsprojekt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, England och Belgien. Bland de svenska projekten är förslaget till nya Slussen värt att nämnas. Det arbetades fram i samarbete med Fosters + Partner. Tillsammans med Elding Oscarsson vann kontorets tävlingsförslag för Lund Central och i danska Århus har C.F. Møller nyligen lämnat ett förslag på överdäckning av bangården som skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla, det sk Banekvarteret. I Oslo har kontoret flera stora utvecklingsprojekt vid Oslo centralstation bl a Fjordporten, som kombinerar framgångsrik trafiklogistik med invändiga och utvändiga stadsrum.

Ansvarig arkitekt: C.F. Møller Architects 

Underkonsulter: WSP

Uppdragsgivare: Uppsala Kommun och Region Uppsala

För mer information vänligen besök: uppsala.se

Kontakter

Bilder

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

Guldborgsund väljer C.F. Møller Arkitekter för att utveckla ett stort hamnområde5.5.2021 09:53:21 CEST | Pressmeddelande

Det blir C.F. Møller Arkitekter som tar fram ett förslag till en översiktsplan för att utveckla den nuvarande handelshamnen i Nykøbing Falster till en ny spännande stadsdel med bostäder, hotell, restauranger och massor av aktiviteter för medborgare och besökare. Planen för hamnen ska vara klar i slutet av augusti, varefter fullmäktige och medborgare kommer att diskutera förslaget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum