C.F. Møller Architects

C.F. Møller och EFFEKT vinner arkitekttävlingen om nya SIMAC i Danmark

Dela

I nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) skapas framtidens maritima undervisningsmiljöer i hamnen i Svendborg. Den öppna, flexibla och moderna skolan har designats av C.F. Møller Architects tillsammans med EFFEKT.

Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT

År 2022 kommer de nya byggnaderna att stå klara för att utbilda framtidens ledare inom Danmarks maritima näringsliv och en rad andra innovativa yrken. Utöver nya SIMAC inkluderar det vinnande förslaget även en omfattande plan för hur ett nytt område på Nordre Kaj, innehållande bostäder och handel, kan utvecklas. Här ingår ett konkret förslag för hur Kobberbækken (Kopparbäcken) åter kan öppnas upp. Detta skapar nya stadsnära grönområden samtidigt som det säkrar denna del av Svendborg mot framtidens mer och mer extrema nederbörd.

Arkitekttävlingen genomfördes av SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelses-center), som är en stiftelse som syftar till att äga, utveckla och bygga nya SIMAC samt att förvalta fastigheter och byggnader i samarbete med SIMAC. Projektet har bland annat möjliggjorts tack vare en betydande donation på 100 miljoner kronor från stiftelsen ”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.

Vinnarprojektet för nya SIMAC signalerar öppenhet, flexibilitet och högt i tak

C.F. Møller Architects och EFFEKT har utsetts till slutliga vinnare av arkitekttävlingens fas 2. Juryn beskriver det vinnande förslaget som ett starkt förslag och utgångspunkt för etableringen av den nya skolan och för kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av Nordre Kaj.

Styrelseordförande Frederik Ejlers, SMUC Fonden, säger:

”Vi i juryn har gjort bedömningen att C.F. Møller Architects och EFFEKT har presenterat en spännande och väldisponerad skola som avspeglar SIMAC:s fokusområden och visioner om öppenhet och flexibilitet. Nya SIMAC kommer att framträda som ett fyrtorn på Nordre Kaj, och vinnarprojektets fina känsla för skala ger mjuka övergångar till andra stora byggnader och öppna ytor i hamnen. Kort sagt tror vi att det nya huset kommer att avspegla en kraftfull och energisk institution med högt till tak och stor uppfinningsrikedom.”

Borgmästare Bo Hansen (S), Svendborgs kommun, säger:

”Nya SIMAC blir en del av den marina kantlinje som bevarar och säkrar hamnen i Svendborg för framtiden. Vi är glada över att ha fått ett konkret förslag till en översiktsplan för området vid Nordre Kaj, som ger utrymme för både bostäder och arbetsplatser. Vi får en fin åtkomst till hamnen. Den nya stadsdelens struktur och täthet påminner om gamla Svendborg.

Förslaget om att öppna upp ”Kobberbækken” kommer att skapa gröna förbindelser och ge nödvändigt skydd mot framtidens extrema nederbörd. Arbetet med att förverkliga visionerna i översiktsplanen är kommunens ansvar och kommer att vara ett viktigt fokusområde under de kommande åren.”

Direktör Jesper Bernhardt, SIMAC, säger:

”Vi ser fram emot att ta emot fartyg och införliva maritima experiment och den senaste tekniken i hamnen. Med de nya förutsättningarna stärker vi innovationen och affärsutvecklingen i området, och vi kan tillgodose den ökande efterfrågan på sjöfartsutbildningar. Nya SIMAC kommer att vara en mycket attraktiv plats att utbilda sig på, och vi kan stärka vår roll som ett maritimt kraftcentrum som kan attrahera och behålla talanger i Svendborg.”

En kombination av moderna undervisningsbyggnader och nya rekreationsmöjligheter för staden

Juryn lovordar det vinnande förslagets lyhördhet och teamets goda samarbetsförmåga under tävlingen. Detta bådar gott inför framtida samarbeten med SMUC Fonden när nya SIMAC ska förverkligas, och med Svendborgs kommun i vidareutvecklingen av översiktsplanen för Nordre Kaj.

Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, säger:

”Vi är jätteglada över att vårt förslag till nya SIMAC och översiktsplanen har tagits emot så väl. Nya SIMAC är en hyllning till hamnens distinkta arkitektur och maritima miljöer – ett flexibelt och modernt hus som med öppna, obehandlade och robusta miljöer skapar förutsättningar för samarbete. Utbildningsanstalten blir en integrerad del av staden och samspelar med nya gröna och rekreativa stadsmiljöer längs hamnen.”

Sinus Lynge, partner och arkitekt på EFFEKT, fortsätter:

”Visionen för nya SIMAC är att stärka sambandet mellan staden, Nordre Kaj och hamnen som helhet. Huset kan bli en milstolpe i omvandlingen av Svendborgs hamn, och fungera som en katalysator för både stadsliv, utbildning och nytt näringsliv i hamnen.”

Kontakt

Styrelseordförande Frederik Ejlers

Tel: +45 4068 4101

E-post: fe@bauherr.dk

Läs mer om nya SIMAC, tävlingen och juryns motivering:

www.SMUC.dk

Läs mer om Svendborgs kommuns planer för hamnen:

www.fremtidenshavn.dk

 

Bakgrund

Arkitekter:

Nya SIMAC och översiktsplanen för Nordre Kaj har tagits fram av C.F. Møller Architects och EFFEKT Arkitekter med C.F. Møller Architects som ansvarig konsult.

C.F. Møller Architects har bland annat stor erfarenhet av skol- och undervisningsbyggnader samt översiktsplaner och stadsdelsprojekt, både i Danmark och utomlands.

EFFEKT har stor erfarenhet av att leda komplexa stadsutvecklingsprojekt och vann även tävlingen om att konkretisera ”Fremtidens Havn” – Svendborg kommuns klimatsäkrings- och stadsutvecklingsprojekt för hela Svendborgs hamn.

Byggnaden:

Nya SIMAC omfattar totalt 12500 m2 och innehåller offentliga ytor (bland annat Campustorget och Open Learning Center) undervisningsytor i olika storlekar, (två hörsalar, laboratorier/verkstäder samt simulatorcentrum med virtuella lärandemiljöer), lokaler för administration och teknik.

Arkitekttävling och översiktsplan:

För att säkerställa samstämmighet/enhetlighet mellan tävlingsområdet, Svendborg kommuns övergripande utvecklingsplan ”Fremtidens Havn”: Udviklingsplan for Svendborg havn”, nya SIMAC och omgivningen har arkitekttävlingen omfattat flera element:

  • En detaljerad plan för en ny kunskaps- och utbildningsinstitution, nya SIMAC vid kajkanten.
  • Ett skissprojekt för en ny maritim handelspark som närmsta granne till SIMAC.
  • En översiktsplan för en ny stadsdel med bostäder, rekreationsområden och parkeringshus vid Nordre kaj.

Ansvarsfördeling:

  • SMUC Fonden har genomfört och betalat för arkitektttävlingen för hela Nordre Kaj.
  • Svendborgs kommun har övergripande ansvar för allt myndighetsarbete och det fortsatta arbetet med att förverkliga översiktsplanen för området.
  • SMUC Fonden ansvarar för att finansiera, utveckla och bygga nya SIMAC.
  • Svendborg Maritime Erhvervspark P/S ansvarar för finansiering, slutförande och byggnation av den maritima företagsparken.

Tidsplan:

Maj 2018:         Arkitekttävlingen utlystes.

Februari 2019: Vinnaren i arkitekttävlingen offentliggörs.

2019:               Projektering, Detaljplaner, Bygglov samt Upphandling.

2020–2022:     Byggnation

2022:               Beräknad invigning

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Ladda ned bild
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Ladda ned bild
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Ladda ned bild
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Ladda ned bild
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Ladda ned bild
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Illustration: C.F. Møller Architects & EFFEKT
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Oslo, London, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum