Ledarna

Chefer saknar stöd vid hot och otillbörlig påverkan

Dela

Arbetslivskriminalitet och hot är ett växande samhällsproblem. Problemet är mångfacetterat och innebär att olika aktörer bryter mot svenska lagar och regler. Sveriges chefsorganisation Ledarna har undersökt i vilken utsträckning arbetslivskriminalitet och hot påverkar chefer i deras dagliga arbete och om de upplever att de får stöd i sin yrkesroll vid hot.

De vanligast förekommande brotten är brott mot arbetsmiljölagstiftningen, nyttjande av svart arbetskraft, skattefusk, bluffakturor samt otillbörlig påverkan inför myndighetsbeslut och regelrätta hot.

- Det mest allvarliga med resultatet är att vi kan se att två tredjedelar av de chefer som hotats i sin yrkesroll säger att de inte får stöd från arbetsgivaren och det gäller i alla sektorer, privat, kommunal, regional och statlig, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna och rapportförfattare.

Majoriteten av cheferna har dock inte utsatts för hot i sin yrkesutövning under de senaste två åren, men det är stora skillnader mellan sektorerna.

- I kommunal och regional sektor är andelen chefer som utsatts för hot högst med 15 procent. I vissa kommunala chefsyrken är andelarna ännu högre, säger Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna.

Inom individ- och familjeomsorg är det över 30 procent av cheferna som utsatts för hot och inom äldreomsorgen är det ungefär var fjärde chef, i båda fall huvudsakligen från personer utanför arbetsplatsen. Det vanligaste sättet otillbörlig påverkan och hot framförs är vid fysiska möten, på andra plats kom hot via telefon.

Drygt 10 procent av cheferna som uppger att de fått ta emot hot i sin yrkesutövning svarar att de i undantagsfall undvikit att vidta åtgärder som de egentligen velat utföra. En ungefär lika hög andel svarar att de ibland undvikit att vidta sådana åtgärder. 2–3 procent svarar att de ofta undvikit att vidta sådana åtgärder.

- Chefer och ledare är samhällsbärare och viktiga för att förverkliga vår demokrati. Om de inte får rätt stöd för att kunna vidta åtgärder och fatta rätta beslut, framförallt när det gäller myndighetsutövning, innebär det ett hot mot rättssäkerheten. I förlängningen kan det skada verksamheterna och göra det svårt att attrahera kompetens, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Ladda ner rapporten Hotad på jobbet - vem stöttar chefen? här:

Om undersökningen
Ledarna skickar varje år en enkät till sina medlemmar för att kunna ge dem bra service när det gäller lönefrågor och andra arbetsrelaterade frågor. Denna rapport är baserad på svar på de frågor i Ledarnas enkät 2021 som bland annat handlade om förekomsten om arbets-livskriminalitet. Drygt 28 300 medlemmar svarade på frågorna om arbetslivskriminalitet, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent.

Kontakter

Om

Ledarna
Ledarna
S:t Eriksgatan 26
102 22 Stockholm

0200-87 11 11https://www.ledarna.se/

Om Ledarna
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer på ledarna.se. Pressjour 08-598 99 333.

Följ Ledarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ledarna

Unga chefer får inte nödvändig introduktion7.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Den svenska chefskåren börjar bli gammal. Jämfört med andra europeiska länder är svenska chefer äldre, bara var fjärde chef är under 40 år. Stora pensionsavgångar gör att behovet av att både nyrekrytera och behålla chefer är stort, såväl inom privat som offentlig sektor. Men 36 procent av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt chefsuppdrag den senaste månaden och nästan hälften av dessa har övervägt att helt sluta som chef.

Allt fler chefer tar ansvar för den hållbara omställningen2.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Trenden är tydlig: Allt fler svenska chefer har ett hållbarhetsansvar. 7 av 10 chefer svarar att hållbarhet ingår i deras uppdrag. Dessvärre ökar inte tydligheten kring vad cheferna förväntas uppnå i samma takt. Endast hälften av cheferna med hållbarhetsuppdrag tycker att målen är tydliga. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas Hållbarhetsbarometer där svenska chefers inställning till och förutsättningar för hållbarhetsarbete undersöks.

Tufft att vara chef i det nya normala arbetslivet18.10.2022 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Distansarbetet är här för att stanna, men vad krävs för att det ska fungera? Fler än sex av tio chefer (64 %) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Hur påverkas organisationens förmåga till lärande, anpassning och förändring på längre sikt av distansarbetet? Sveriges chefsorganisation Ledarna har frågat 5 000 chefer om framtiden efter det nya normala.

Ny rapport: Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen5.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under avtalsrörelsen 2020 yrkade Ledarna, Sveriges chefsorganisation att Byggföretagen och Ledarna partsgemensamt skulle göra gemensamma aktiviteter för att lyfta ledarskapet värde. Resultatet är rapporten, Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten kartlägger hur chefer på alla nivåer, inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum