World Childhood Foundation

Childhood och Hugo Stenbecks Stiftelse stödjer Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och Child 10 i mångmiljonsatsning för att göra verklighet av Barnkonventionen

Dela

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid då den ska tolkas och appliceras på ett sätt som innebär verklig skillnad för Sveriges barn och unga. Samtidigt som att lagen är ett steg i rätt riktning, lever vi i ett Sverige med ökande klyftor, där allt fler barn lever i utsatthet och där det blivit svårare att få hjälp från samhället.

Foto:Barnrättsbyrån
Foto:Barnrättsbyrån

För att Barnkonventionens skydd och möjligheter ska komma de mest utsatta barnen till gagn väljer nu Childhood och Hugo Stenbecks Stiftelse att stötta Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och Child 10 i en gemensam satsning. De tre barnrättsorganisationerna arbetar för att barn och unga i utsatta situationer ska få rätt hjälp av samhället. Satsningen kommer bland annat att innebära att tusentals socialsekreterare utbildas om barns delaktighet, att den nya lagen prövas genom att driva barns rättigheter i domstol och att nätverk skapas med de främsta barnrättsorganisationerna i Europa.

”Att den nya lagen kommer på plats räcker inte – barn måste också få möjlighet att hävda sina rättigheter och få sin sak prövad. Idag är barns tillgång till juridiskt stöd begränsat. Den här satsningen innebär att vi kommer kunna bedriva strategisk processföring, även för de som tidigare stått utan hjälp”, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

”Childhood stöttade både Maskrosbarn och Barnrättsbyrån när de grundades. De har båda på ett väldigt konkret sätt visat vilken kraft det finns i att på allvar involvera barn och unga i frågor som rör dem. Vi går nu in i en ny fas av vårt samarbete där vi investerar både pengar och engagemang för att ytterligare stärka barns rättigheter i Sverige”, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood. ”Vi är stolta över att ha möjlighet att föra samman och skapa förutsättningar för ett sådant gediget arbete som planeras, något som krävs i detta avgörande ögonblick för barns rättigheter. Just nu behövs både mod och expertis, något som förenar de medverkande verksamheterna”, säger Sara Damber, verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse.

För mer information kontakta:

Elin Hågeby Caicedo, verksamhetschef Maskrosbarn, tel: 0736-95150, mejl: elin@maskrosbarn.org

Jacob Flärdh, Generalsekreterare Child 10, tel: 70-863 41 41, mejl: jacob@child10.org

Britta Holmberg, programchef på Childhood, tel: 72 724 4305, mejl: britta.holmberg@childhood.org

Sara Damber, verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, tel: 070-7620028, mejl: sara.damber@hsstiftelse.se

Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån, tel: 72-565 33 46, mejl: elin@barnrattsbyran.se

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Vår vision är ett samhälle där barn och unga tas på allvar och ges möjligheten till att leva ett gott liv. Vi erbjuder socialt och juridiskt stöd samt råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter.

Child 10 har som syfte att stödja gräsrotsorganisationer runt om i världen som kämpar för att förebygga och förhindra människohandel och exploatering med barn. Child 10, som instiftades 2014 av Sophie Stenbeck och Sara Damber, samlar varje år modiga och inspirerande organisationer som kämpar för dem mest utsatta barnen. Genom att uppmärksamma, stödja och föra samma organisationer runt om i världen skapar Child 10 nätverk och bygger ny kunskap för att stärka skyddet för utsatta barn.

World Childhood Foundation (Childhood) arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Det sker genom direkta insatser och i partnerskap med företag, myndigheter och civilsamhället på lokal, nationell och internationell nivå. Childhood ger stöd till nya metoder och idéer eller till projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade. Genom Childhood får de stöd i uppstartsfasen tills de kan fortsätta av egen kraft. Stödet Childhood ger är ekonomiskt och strategiskt och organisationen hjälper även till med kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter.

Hugo Stenbecks Stiftelse stärker barns och ungas rättigheter och möjligheter i Sverige samt förebygger och hindrar pågående kränkningar av samhällets mest utsatta barn och unga. Syftet med vårt stöd och våra egna initiativ är att uppnå hållbar förändring i hela samhället med fokus på att stärka barns och ungas inflytande och förbättra situationen för de mest utsatta barnen.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn arbetar med att ge stöd till barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld. De erbjuder allt ifrån läger till stödsamtal, chatt och personliga coacher både online och IRL. Problematiken är utbredd och berör idag ca 500 000 barn. Maskrosbarn arbetar även opinionsbildande och med kunskapshöjande aktiviteter mot allmänheten, professionella som arbetar med barn och beslutsfattare. Maskrosbarn arbetar helt på uppdrag av och tillsammans med barnen de möter.

Kontakter

Bilder

Foto:Barnrättsbyrån
Foto:Barnrättsbyrån
Ladda ned bild

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn.10.3.2022 07:30:04 CET | Pressmeddelande

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn eftersom det kan användas av flera aktörer utöver de brottsbekämpande myndigheterna. LIBRA är utvecklat av det nederländska företaget Web-IQ och har möjliggjorts genom finansiering och stöd från det nederländska säkerhets- och justitieministeriet och World Childhood Foundation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum