Göteborgs stift

Civilsamhällets organisationer hjälper coronavirusets riskgrupper

Dela

Svenska kyrkan kommer tillsammans med Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Riksidrottsförbundet att med volontärer hjälpa kommuner att stötta personer i riskgrupper med matinköp och t.ex. hämtning av medicin.

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och andra tjänster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse med fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer: Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner.

MSB har vänt sig till civilsamhällets största aktörer med begäran om stöd och hjälp i en tid av samhällskris och ovisshet. Det är ett stort förtroende som visas de fem organisationerna, som sedan 2015 har en nära samverkan både nationellt och lokalt.

– Jag är stolt över att leda en organisation som så snabbt kan svara upp mot den fråga vi fått från samhället, säger biskop Susanne Rappmann. Våra församlingar har duktiga medarbetare som redan har gått in i att organisera detta arbete.

Organisationerna samordnar sina volontärer runt om i landet och samarbetar med kommunerna. Svenska Röda Korset koordinerar arbetet nationellt. På lokal nivå samordnas uppdragen av en av organisationerna med stor lokal kapacitet. Volontärer från någon av organisationerna utför uppdragen. Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset bedöms vara de två som har störst lokal kapacitet.

– Vi är vana vid att arbeta med volontärer, säger biskop Susanne Rappmann. Nu får dessa delvis nya uppgifter. Viktiga uppgifter för att hålla både livet och livsmodet uppe i en situation som vi bara kan lösa tillsammans.

Överenskommelsen presenteras onsdagen den 25 mars kl. 14 vid myndigheternas dagliga presskonferens. MSB informerade då om samarbetet med civilsamhället.

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum