GlobeNewswire

CLEAN MOTION OM RE:VOLT - SAMARBETSPROJEKTEN I FULL GÅNG. BESTÄLLNINGEN ÖPPNAR I SOMMAR.

Dela

Clean Motion har nu startat totalt sex samarbetsprojekt för optimering av Re:volt. Arbetet i projekten har börjat och målet är att rulla ut de första kommersiella testflottorna under hösten. Ytterligare fyra projekt kommer att starta under våren. Projekten innefattar de flesta typiska användningsområdena för stadstransporter och kommer att skapa ett mycket starkt kunderbjudande för den europeiska marknaden. Beställningen av Re:volt öppnar i sommar.

Clean Motion har under hösten 2021 haft dialoger med ett stort antal företag i last-mile segmentet. Syftet har varit att hitta relevanta samarbetspartners för att optimera och färdigställa slutgiltiga versioner av Re:volt för att passa olika användningsområden. Flera av dessa partners är nu på plats och jobbet är i gång. Företagen verkar inom detaljhandel, matleveranser, farmakologi, posthantering och paket.

“Det här är en viktig del i vår arbetsprocess för att anpassa Re:volt för marknaden, då vi vill att fordonet ska få så stort genomslag som möjligt väljer vi att samarbeta med riktiga kunder, i verkliga arbetssituationer.” Säger Christoffer Sveder, kommersiellt ansvarig på Clean Motion.

Christoffer fortsätter; ”Vi kommer att starta ytterligare 4st samarbetsprojekt under våren men därefter bedömer vi att vi har god täckning av tänkbara användningsområden. Dent totala pilotflottan kommer att bli 50-60 fordon. Officiell lansering av Re:volt planeras till sommaren och då kommer vi också att börja ta emot beställningar för leverans under 2023.”

FYRA TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Re:volt kommer att säljas i ett antal konfigurationer anpassade efter olika typer av verksamheter. De kundsamarbeten som genomförs fokuserar på följande områden:

1.   Paket och postleverans
Re:volt för leveranser av mindre paket, och snabba leveranser i stora städer - Många start och stopp med enkel i- och urlastning.
2.   Temperaturkänsliga transporter
Re:volt för temperaturkontrollerade transporter - Fokus på energieffektiv temperaturreglering i transportutrymmet.
3.   Pallfrakt och tyngre gods
Re:volt för leveranser av större paket och lastpallar - Fokus på lastning-/lossning av tyngre gods.
4.   Underhåll och service
Re:volt som servicefordon - Anpassad för park- och fastighetsförvaltning samt hantverkare. Med smart förvaring och integrerad laddning av verktyg.

KOMMERSIELLA PILOTER STARTAR UNDER ANDRA HALVÅRET 2022.
Produktionen av de första flottorna för de kommersiella piloterna startar senare i år. Målet med piloterna är datainsamling och verifiering inför en planerad större utrullning på den europeiska marknaden i början av 2023.

ENORM MARKNAD
Bolaget bedömer att marknaden för lätta och smidiga transportfordon i Europa äntligen är mogen och kommer vara den marknad som leder skiftet inom elektromobilitet för transportsektorn. Enbart sett till befintliga samarbetspartner är det sammanvägda behovet cirka 3 500 fordon den kommande treårsperioden.

Göran Folkesson, VD på Clean Motion; “Potentialen är enorm. Bara i Europa finns cirka 32 miljoner lätta transportfordon och den stora majoriteten av dessa drivs idag med diesel. Med Re:volt förändrar vi bilden av vad ett litet elfordon kan klara av - och kan starta en grön revolution inom stadsleveranser”.

BESTÄLLNING AV RE:VOLT ÖPPNAR I SOMMAR
Clean Motion kommer att börja ta emot beställningar inom Europa under sommaren. Produktion kommer initialt att ske i Trollhättan. Priset kommer ligga på mellan 9 000 och 19 000 EUR beroende på tillval och utförande.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Christoffer Sveder
Director Commercial Operations, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: christoffer@cleanmotion.se

OM CLEAN MOTION AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. CertifiedAdviser är G&W Fondkommission, e-post:ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök:www.cleanmotion.se.

OM RE:VOLT
Re:volt – bolagets nästa generation elfordon, speciellt anpassat för godsdistribution i stadsmiljö och laddar sig själv med hjälp av solen. cleanmotion.se/revolt

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 202220.5.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Solna den 20 maj 2022 PRESSMEDDELANDE Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska skeÅrsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström och Olof Nordberg. Årsstämman beslutade vidare nyval av Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn. Vidare beslutades om omval av Rune Rinnan till styrelseordförandeÅrsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslagÅrsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Stråhle fortsatt ska vara huvudansvarig

Saniona uppdaterar om pågående granskning av tesofensin i Mexiko20.5.2022 09:45:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 20 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar,meddelar idag att denmexikanska tillsynsmyndigheten Comisión Federal para la ProteccióncontraRiesgosSanitarios (COFEPRIS) på sitt Twitter-konto har publicerat att den tekniskakommittén för nya molekyler (El Comité de MoléculasNuevas) inte har kunnat lämna ett positivt yttrande avseende tesofensin, detta efter ett möte som hölls den 18 maj 2022. Uttalandet på Twitter innehåller inga detaljer och ingen förklaring till ställningstagandet. Ansökan för tesofensin har, som en del av den pågående granskningsprocessen, den 18 maj 2022 granskats av en teknisk kommitté för nya molekyler hos COFEPRIS. Sanionas samarbetspartner Productos Medix, S.A de S.V, (Medix) har ännu inte mottagit något officiellt utlåtande från COFEPRIS. Medix har därför inte möjlighet att kommentera uttalandet och vilka eventuella följder det kan ha för ansökningsprocessen rörande tesofens

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 202120.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/ Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se Publicering Informationen lämnades, genom ovanstående kon

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknad

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ansöker om start av klinisk fas 2-studie med golexanolon19.5.2022 08:01:00 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 19 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har lämnat in en ansökan (CTA) till den ungerska läkemedelsmyndigheten om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Studien planeras att genomföras vid ett flertal europeiska kliniska prövningscentra. Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon tillhör en ny klass av läkemedel som modulerar aktiviteten i GABAA-receptorn i syfte att motverka kognitiva störningar som uppstår i samband med leversjukdom och associerad inflammation i hjärnan. Golexanolon utvecklas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC), som leder till inflammation och nedbrytning av gallgångarna, och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma). Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska fas 2-studien kommer att jämföra golexanolon mot placebo i upp till 150 patienter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum