Svenskt Trä

CMP kvalitetssäkrar hela processen från träråvara till ytbehandling

Dela

CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP säkerställer inte bara kvalitén på färg, ytbehandlingsprocess och fuktkvot utan även på träråvaran. Varje panelbräda får en individuell märkning med spårbarhetsnummer, certifikatsnummer och ytbehandlingsklass – allt för att säkerställa spårbarhet och garantera hög kvalitet och livslängd.

Hela ledet, från till bygghandeln till konsument, visar nu stort intresse när allt fler företag godkänns för tillverkning av CMP-certifierade industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Idag är 11 företag certifierade efter att ha genomgått branschorganisationen Svenskt Träs tredjepartskontroll som utförs av oberoende kontrollanter.

- Många av de stora bygghandelskedjorna ser fördelar med CMP-systemet som underlättar för både byggentreprenörer och konsumenter att välja fasadmaterial av hög kvalitet och som ger lång livslängd, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, på Svenskt Trä.

Fördelarna med CMP är många. Redan innan montering är CMP-panelbrädan skyddad mot väderpåverkan. En annan fördel är att CMP-panelbrädorna är färdiga att monteras och behöver bara målas med ett eller två skikt på byggplatsen beroende på ytbehandlingsklass. Färgerna är testade hos ackrediterade institut och godkända av Svenskt Träs Målningskommitté för att garantera lång livslängd vilket gör att beställaren sparar både tid, pengar och klimat.

- Beställaren sparar inte bara tid utan även pengar i och med lägre hyra för byggställning och inhyrda målare. Beställaren kan spara upp till 25% jämfört med att köpa obehandlade panelbrädor, säger Johan Fröbel.

Svenskt Trä, som står bakom CMP-systemet, fortsätter utbilda byggbranschen i kvalitetsmärkningen av utvändiga panelbrädor. Mer information om CMP-systemet finns på svenskttra.se/cmp.

Godkända företag
CMP-systemet är en branschstandard etablerad av Svenskt Trä i ett nära samarbete med svenska sågverk och färgtillverkare samt experter inom områdena för trä och färg.

Det finns nu 11 företag som är godkända för tillverkning av CMP-certifierade industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor: Sveden Trä AB, Lida Timber AB, Södra Wood AB, SCA Timber Supply Skandinavien AB, Norrskog Wood Products AB, Brinks Trä AB, Målerimaskinen Väst AB, Ingarp Träskydd AB, Moelven Valåsen Wood AB, Munktorps Träförädling AB och Sandåsa Timber AB.

Mer om CMP
CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Samtliga steg i processen dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och därmed garantera hög kvalitet. Färgerna som används är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är även specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd. CMP-certifierade panelbrädor ska slutbehandlas senast 12 månader efter montering.

CMP-certifierade panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser. Klassindelningen baseras på färgtyp och antalet lager färg som ytterligare krävs för en komplett ytbehandling.

CMP-G: Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg.

CMP-G/M: Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 070-289 79 68
johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Bygg på miljonprogrammet med flera våningar i limträ7.6.2018 14:16Pressmeddelande

Regeringens nya påbyggnadsbonus är ett incitament till att bygga fler våningar på befintliga bostadshus. Limträ är det självklara materialet i sådana projekt, eftersom det innebär ett både effektivt, ekonomiskt och klimatsmart byggande. De svenska limträproducenterna är positiva till regeringens bonus som infördes den 2 maj och de stärkta möjligheterna att skapa hållbar förtätning med påbyggnader i limträ.

Jörgen Hermansson från Södra blir European Woods nya ordförande1.6.2018 07:14Pressmeddelande

Vid European Woods möte i tisdags den 29 maj utsågs Jörgen Hermansson, Södra, till ny ordförande efter Jan Söderlind, branschorganisationen Svenskt Trä. European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige som ansvarar för koordineringen av arbetet återfinns också norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri.

Överdriven oro för fukt och trä i Skandinavien3.5.2018 10:27Pressmeddelande

Limträ klarar fukt lika bra som andra byggmaterial, allt annat är myter baserade på okunskap. Egentligen handlar det bara om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik, menar Per Karnehed, civilingenjör och diplomerad fuktsakkunnig. − Det behövs ännu mer information och kunskapsspridning på det här området, konstaterar Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Nu blir det ännu enklare att bygga i trä20.4.2018 08:52Pressmeddelande

Det är inte alltid helt enkelt att snabbt och direkt på plats räkna ut hur mycket läkt takbyggnationen kräver eller hur mycket fasadpanel som behövs för en ny tillbyggnad. För att underlätta byggande i trä har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram arbetsverktyget Lathunden. I den nya versionen av Lathunden finns bland annat uppdaterade dimensioneringstabeller, ny information kring industriell ytbehandling och nya profiler inom virkessortimentet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum