Svenskt Trä

CMP kvalitetssäkrar hela processen från träråvara till ytbehandling

Dela

CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP säkerställer inte bara kvalitén på färg, ytbehandlingsprocess och fuktkvot utan även på träråvaran. Varje panelbräda får en individuell märkning med spårbarhetsnummer, certifikatsnummer och ytbehandlingsklass – allt för att säkerställa spårbarhet och garantera hög kvalitet och livslängd.

Hela ledet, från till bygghandeln till konsument, visar nu stort intresse när allt fler företag godkänns för tillverkning av CMP-certifierade industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Idag är 11 företag certifierade efter att ha genomgått branschorganisationen Svenskt Träs tredjepartskontroll som utförs av oberoende kontrollanter.

- Många av de stora bygghandelskedjorna ser fördelar med CMP-systemet som underlättar för både byggentreprenörer och konsumenter att välja fasadmaterial av hög kvalitet och som ger lång livslängd, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, på Svenskt Trä.

Fördelarna med CMP är många. Redan innan montering är CMP-panelbrädan skyddad mot väderpåverkan. En annan fördel är att CMP-panelbrädorna är färdiga att monteras och behöver bara målas med ett eller två skikt på byggplatsen beroende på ytbehandlingsklass. Färgerna är testade hos ackrediterade institut och godkända av Svenskt Träs Målningskommitté för att garantera lång livslängd vilket gör att beställaren sparar både tid, pengar och klimat.

- Beställaren sparar inte bara tid utan även pengar i och med lägre hyra för byggställning och inhyrda målare. Beställaren kan spara upp till 25% jämfört med att köpa obehandlade panelbrädor, säger Johan Fröbel.

Svenskt Trä, som står bakom CMP-systemet, fortsätter utbilda byggbranschen i kvalitetsmärkningen av utvändiga panelbrädor. Mer information om CMP-systemet finns på svenskttra.se/cmp.

Godkända företag
CMP-systemet är en branschstandard etablerad av Svenskt Trä i ett nära samarbete med svenska sågverk och färgtillverkare samt experter inom områdena för trä och färg.

Det finns nu 11 företag som är godkända för tillverkning av CMP-certifierade industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor: Sveden Trä AB, Lida Timber AB, Södra Wood AB, SCA Timber Supply Skandinavien AB, Norrskog Wood Products AB, Brinks Trä AB, Målerimaskinen Väst AB, Ingarp Träskydd AB, Moelven Valåsen Wood AB, Munktorps Träförädling AB och Sandåsa Timber AB.

Mer om CMP
CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Samtliga steg i processen dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och därmed garantera hög kvalitet. Färgerna som används är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är även specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd. CMP-certifierade panelbrädor ska slutbehandlas senast 12 månader efter montering.

CMP-certifierade panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser. Klassindelningen baseras på färgtyp och antalet lager färg som ytterligare krävs för en komplett ytbehandling.

CMP-G: Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg.

CMP-G/M: Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 070-289 79 68
johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Bygga med trä, både för klimat och affärsnytta – vem tar stafettpinnen?14.5.2019 13:55:57 CESTPressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har precis kommit med en nedslående rapport och vi vet också att byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men det finns byggaktörer som går mot strömmen och tar hänsyn till klimatet i sin affär. Först ut av de stora byggentreprenörerna är Veidekke som genom sin satsning ”Region trä” leder förändringen i branschen mot mindre klimatavtryck.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum