GlobeNewswire

Compuware Topaz Removes Go-To-Market Friction by Giving DevOps Fast, Efficient and Secure Access to Enterprise Data

Share

Advanced Data Visualization, Masking and Conversion  Ensure Agile, Compliant Delivery of Apps and Analytics

 • Enterprises often find themselves unable to tap the full potential business value of their diverse data because DevOps teams can't get all the data they need, when they need it, in the format they require.
   
 • Compuware Topaz for Enterprise Data takes labor, complexity and risk out of the data-to-value pipeline with powerful extraction, masking and visualization for the mainframe and other platforms.
   
 • With Topaz for Enterprise Data, enterprises can empower DevOps staff across skill/experience levels to more quickly, efficiently and securely leverage all available data sources to deliver high-value apps and analytics.

DETROIT, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compuware today released the new Topaz for Enterprise Data, which provides a powerful combination of data visualization, extract and load, and advanced data masking capabilities. With it, DevOps teams can more quickly, efficiently and securely access and leverage data from the mainframe and other platforms.

Fast, streamlined access to high-value data has become an urgent concern as businesses seek competitive advantages in a digital economy, while fulfilling increasingly stringent compliance requirements. Topaz for Enterprise Data empowers developers, QA staff, operations teams and data scientists at all skill and experience levels to ensure they have immediate, secure access to the data they need, when they need it, in any format required.

Data masking is a top concern, given the importance of protecting personally identifiable information (PII) and complying with regulatory mandates such as GDPR-even during development and testing, especially when outsourcing these functions.

Topaz for Enterprise Data's capabilities are particularly important for enterprises with large, diverse datasets of high business value residing on the mainframe that contain sensitive business or personal information. As senior mainframe professionals retire, large enterprises must transfer responsibility for stewardship of this data to a new generation of DevOps artisans with less hands-on mainframe experience.

Topaz for Enterprise Data empowers these artisans to:

 • Readily understand relationships between data even when they lack direct familiarity with specific data types or applications, to ensure data integrity and resulting code quality.
 • Quickly generate data for testing, training or business analytics purposes that properly and accurately represents actual production data.
 • Ensure that any sensitive business or personal data extracted from production is properly masked for privacy and compliance purposes, while preserving essential data relationships and characteristics.
 • Convert file type as required.

Topaz users can access all these capabilities from within a familiar Eclipse development environment.

"Testing with production-like obfuscated data helps us develop and deliver better quality applications, as well as remain compliant with data privacy requirements," said Lynn Farley, Manager of Data Management at TCF Bank. "Topaz provides our developers with a way to implement data privacy rules to obfuscate multiple data types across platforms and with consistent results."

"Leveraging a modern interface for fast, simple access to data for testing and other purposes is critical to digital agility," said Rich Ptak of IT analyst firm Ptak Associates. "The latest version of Compuware Topaz for Enterprise Data delivers a benefits trifecta to resolve the long-standing challenge of rapidly getting value from the reams of data from disparate sources and formats that are critical to DevOps and continuous improvement."

Today's announcement marks the 15th consecutive quarter that Compuware has delivered essential innovation to help large enterprises master Agile and DevOps tasks on a mainstreamed mainframe, so they can best leverage the platform's unmatched performance, scalability, reliability, efficiency and security.

"The wealth of data that should give large enterprises a major competitive advantage in the digital economy often instead becomes a hindrance due to the complexity of sourcing across platforms, databases and formats," said Chris O'Malley, CEO of Compuware. "With Topaz for Enterprise Data, Compuware is removing these hindrances-so there's far less friction between enterprise data and business wins."

Compuware Corporation
Compuware empowers the world's largest companies to excel in the digital economy by fully leveraging their high-value mainframe investments. We do this by delivering highly innovative solutions that uniquely enable IT professionals with mainstream skills to manage mainframe applications, data, and platform operations. Learn more at compuware.com.

Follow us on:

Press Contact
Frank Cioffi, The Medialink Group, frankc@medialinkgroup.com, (415) 893-1570
Kristina LeBlanc, The Medialink Group, kristinawleblanc@gmail.com, (508) 930-5636
Mary McCarthy, Public Relations Manager, Compuware, mary.mccarthy@compuware.com, (313) 227-7088

For Sales and Marketing Information
Compuware Corporation, One Campus Martius, Detroit MI 48226, 800-266-7892, www.compuware.com.

Copyright © 2018, Compuware Corporation. All rights reserved. The Compuware products and services listed within this release are trademarks or registered trademarks of Compuware Corporation.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Compuware Corporation via Globenewswire

About GlobeNewswire

GlobeNewswireSubscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN KONSTRUKTIONSFÖRETAG.22.5.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 22 maj 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått en order från Walbridge, ett globalt, fullservice konstruktionsföretag med huvudkontor i Detroit, MI. U.S.A. Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och ordervärdet för denna order uppgår till 360 000 kronor. Ordern innebär en expansion av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med avancerad arkitektonisk design och lean planning. "Vi är oerhört glada att se befintliga kunder utöka sin användning av Hoylus produkter i stora marknads vertikaler såsom konstruktion. Effektiva verktyg som är lätta att använda är avgörande för lean planning när målet är att maximera värdet och produktionen av ett projekt samtidigt som kostnader, material och nedlagd tid minimeras. Vi har precis släppt vår nya Connected Workspaces online digital whiteboard plattform, som även finns tillgänglig inom Microsoft Teams, och vi kommer att följa upp de kommande veckorna och månaderna

Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering om karantänåtgärder vid Tardan-fyndigheten21.5.2020 21:20:00 CESTPressmeddelande

Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold har fått testresultat för Covid-19 från 271 anställda som arbetar på Tardan-fyndigheten. Det är en del av ett regeringsinitiativ som genomfördes för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset i regionen. Av 271 anställda har 26 testats positivt. Alla har inga symtom. Tardan Gold har genomfört karantänåtgärder i enlighet med instruktioner från den ryska myndigheten Rospotrebnadzor som ansvarar för begränsning av spridningen Covid-19: De anställda som har testat positivt hållas under uppsikt i en separat karantänanläggning vid Tardan-fyndigheten;Gruvområdet har stängts så att ingen kan komma in eller ut;För att övervaka situationen och för att tillhandahålla ett nödvändigt medicinskt bistånd har inrättats en tillfällig medicinsk station med en infektionsläkare från det lokala sjukhuset som blev förordnad till plats. Gruvan fortsätter att fungera som vanligt, där arbetare som hållas under uppsikt i karantänen ersätts av andra anställda. All p

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell och Peter Thelin. Stämman beslöt vidare att utse Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan till nya styrelseledamöter. Peter Sjöstrand hade avböjt omval. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valbe

Klövern informerar om ny finansiering19.5.2020 17:30:00 CESTPressmeddelande

Klövern har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 5,0 miljarder kronor i befintliga banklån och säkerställda obligationer samt erhållit nya lån och kreditbeslut avseende nya lån om totalt 3,8 miljarder kronor. De nya lånen kommer bland annat att användas vid förfall av ett obligationslån om 750 mkr i juni 2020. Inklusive den nya finansieringen, och justerat för förfall av obligationslånet, uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen per den 19 maj 2020 till 4,3 år medan den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick till 2,4 procent. Motsvarande siffror per den 31 mars 2020 uppgick till 3,6 år, respektive 2,4 procent. ”Det är glädjande att vår strategi att jobba nära våra banker möjliggör betydande ny finansiering i en exceptionell tid där den tidigare stabila kapitalmarknaden snabbt har förändrats”, säger Jens Andersson, Finanschef på Klövern. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@kl

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 19 maj 202019.5.2020 15:07:58 CESTPressmeddelande

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 19 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.auriant.se. Fastställande av balans- och resultaträkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Disposition av bolagets resultat Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets fria egna kapital om 109 332 234 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Styrelse och revisorer Stämman beslutade,

Statsskulden växer när viruseffekter slår på budgeten19.5.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Svensk ekonomi har bromsat in snabbt och kraftigt till följd av coronaviruset och återhämtningen kommer att ta tid. Nedgången i ekonomin och de stödåtgärder som vidtagits leder till stora underskott i statsbudgeten och ökad statsskuld. Riksgäldens prognos visar underskott i statsbudgeten på 402 miljarder kronor i år och 76 miljarder kronor 2021. Det är en kraftig försvagning av budgetsaldot jämfört med föregående prognos. Riksgälden möter underskottet genom att öka upplåningen i alla skuldinstrument. – Det är ett exceptionellt läge vi befinner oss i och osäkerheten är stor, men Riksgälden har god beredskap att öka upplåningen. Statsskulden kommer att växa snabbt men ökningen sker från en låg nivå efter de senaste årens överskott, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Krympande ekonomi och stödåtgärder tynger budgeten Riksgälden räknar med att BNP faller med 6,5 procent i år. Även om det sker en återhämtning nästa år är den inte tillräcklig för att BNP ska komma tillbaka till nivåerna

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom