Lindholmen Science Park

Connectathon kopplade samman vårdkedjans IT-system

22.6.2016 10:00 | Lindholmen Science Park

Dela

Projektet PrehospIT som skapar förutsättningar för bättre IT inom ambulanssjukvården har genomfört vad som kan vara världens första Connectathon inom Prehospital eHälsa. I denna kopplade projektets medverkande företag, SAAB, Ortivus, Cerner och InterSystems samman sina produkter och utbytte information med varandra utgående från den rekommendation som utarbetats i PrehospIT. Nu när det visats att systemen kan samverka som avsett kommer nästa projektsteg – att demonstrera att det också innebär ökad patientnytta. Det görs i nästa projektsteg.

Connectathon har sitt ursprung i IHE (Integrating the Healthcare Enterprise - en icke vinstdrivande internationell organisation som etablerades 1991), och är ett sätt att utifrån definierade användarfall och rekommenderade tillämpningar av t.ex. internationella standards visa och dokumentera att olika IT-system inom hälso- och sjukvården kan samverka. Praktiskt går det till så att man bjuder in till en Connectathon där leverantörer och andra är välkomna att under några dagar fysiskt koppla samman sina system och sedan visa att de uppfyller definierade användarfall och rekommendationer. IHE som internationell organisation verkar för interoperabilitet, samt stödjer och främjar användandet av internationella standards såsom DICOM och HL7.

PrehospIT har som mål att skapa förutsättningar för att på bästa sätt kunna utnyttja och utveckla eHälsa/ICT i prehospital sjukvård. Detta i sin tur resulterar i bättre akutvård, uppföljning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. En grundpelare för att åstadkomma detta är ökad semantisk och teknisk interoperabilitet mellan de IT-system som berör ambulanssjukvårdens verksamhet, och PrehospIT har här tagit fram en rekommendation. Denna bygger i huvudsak på internationella standards som NEMSIS, Snomed CT och HL7/CDA. Genom att testa i ”IHE-anda” och med en Connectathon vill projektet verifiera rekommendationen samt närma sig internationellt vedertagna modeller och metoder för att åstadkomma bred interoperabilitet.

Connectathon genomfördes på Lindholmen Science Park där alla system kopplades samman och olika på förhand definierade testfall prövades.

Semantisk och teknisk interoperabilitet är av stor vikt inom hela hälso- och sjukvården av samma skäl som inom det specifikt prehospitala – det är en förutsättning för framgångsrikt användande av ICT. Olika vägar att uppnå målet diskuteras ständigt och många olika projekt initieras. PrehospIT har på ett pragmatiskt sätt visat på hur relevanta aktörer inom ett specifikt område genom fokuserat arbeta kan nå framgång, och kan därmed tjäna som ett gott illustrationsexempel för andra initiativ på området.

Inom det prehospitala området finns nu en grund lagd baserad på den akuta prehospitala stroke-kedjan. Denna kan i nästa steg växa till att täcka hela det prehospitala området. Här är det viktigt att fortsatt samverka med nationella organisationer och aktörer t.ex. FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga I Svensk Ambulanssjukvård), såväl i deras ansträngningar runt rekommendationer för ambulansjournaler, som i det inledda nordiska samarbetet Nordic EMS.

Connectathon var en viktig milstolpe i PrehospIT. Nu fokuseras på nästa stora steg – ett fälttest där den kliniska nyttan med bra IT-stöd i den akuta strokekedjan skall påvisas. Detta genomförs som ett fullskaligt simuleringstest där olika patientfall handläggs av olika ambulansbesättningar - med och utan samverkande IT-stöd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Följ Lindholmen Science Park

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Effektivare prehospital akutvård med eHälsa – fullskaliga simuleringar visar på nyttan1.11.2016 14:51Pressmeddelande

Under två veckors tid har för första gången fullskaliga simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT-Stroke. Team från olika ambulansorganisationer har fått testa att använda ICT-stöd under hela förloppet och alla moment har registrerats. Projektet vill på ett helt nytt sätt påvisa nyttan med samverkande ICT-lösningar, men försöken ger också en möjlighet att studera påverkan på arbetsprocesser samt samspelet med patienten och andra aktörer i vårdkedjan. Resultaten kommer att göras tillgängliga för hela branschen.

Pressinbjudan: Lindholmen Software Development Day 28 oktober, 2016 - Omvälvande förändringar inom ICT, digitalisering och automation diskuteras av branschens toppnamn21.10.2016 10:42Pressinbjudan

”Disruptive Innovation - Opportunities and threats in a new business environment” är temat för årets Lindholmen Software Development Day, som den 28 oktober anordnas för tolfte året i rad. På plats som både talare och besökare finns en stor del av landets spetskompetens inom mjukvaruutveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum