ContextVision lanserar första CE-märkta digitala patologiprodukten

Dela

STOCKHOLM – 29 juni 2020 – ContextVision AB, ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys, bildbehandling och artificiell intelligens, meddelade idag att dess första produkt i en planerad portfölj för digital patologi har fått CE-märkesstatus. Detta innebär att INIFY® Prostate Screening nu är tillgänglig för klinisk användning inom EU.

“Jag är stolt över det fantastiska resultat som vårt enastående team har åstadkommit för att nå denna viktiga milstolpe för företaget. Sjukvårdssystem runt om i världen är redan under stor press på grund av hög arbetsbelastning och resursbrist – samtidigt ökar både antal patienter och cancerfall stadigt. Intelligent teknologi kommer att vara en viktig nyckel för att hantera nuvarande och framtida utmaningar där kraftfulla beslutsstödsverktyg som INIFY möjliggör markant förbättring av effektivitet och precision” säger Fredrik Palm, VD på ContextVision.

”Vi är pionjärer inom en marknad som jag är övertygad om kommer att bli värd miljarder dollar.”

ContextVision är en oberoende världsledande aktör inom digital bildförbättring för flera medicinska modaliteter så som ultraljud, röntgen och MRI. Med sin 35-åriga historia av att utveckla avancerad programvara för digital bildanalys och bildförbättring var det ett naturligt steg framåt att investera i och sträva efter en ledande position inom klinisk patologi – en disciplin där dagens pågående digitalisering erbjuder enorma möjligheter.

INIFY® Prostate Screening är en kraftfull AI-baserad mjukvara som identifierar, utlinjerar och kvantifierar misstänkta cancerområden i digitaliserade prostatabiopsier. Den sorterar bilderna efter mängden misstänkt cancerinnehåll så att patologen kan gå direkt till de mest relevanta områdena. Även om produkten kan användas som fristående enhet, är integrering i patologlabbets befintliga LIS (Laboratory Information System) alternativt PACS (Picture Archive and Communication System) av än större vikt.

”Den är mycket användarvänlig, sparar tid samt hjälper till att lyfta fram misstänkta cancerområden”

Motorn i INIFY Prostate Screening är byggd av Deep Learning algoritmer, tränade och anpassade av ContextVisions kvalificerade forskning och utvecklingsteam, vilket resulterat i egenutvecklade algoritmer med hög prestanda och en noggrannhet på pixel-nivå.

Vår unika, patenterade MasterAnnotation™ – metod har använts för att skapa de träningsdata som algoritmerna bygger på. Här används multiplex immunoflourescence infärgning för att objektivt identifiera och markera cancerområden och andra strukturer med extrem precision, som i sin tur kvalitetssäkrats av certifierade patologer.

“Vi har varit involverade i utvecklingen av INIFY® Prostate Screening och kan försäkra att den passar laboratoriets behov. En prototypversion av produkten har använts dagligen under två år i vårt helt digitala arbetsflöde här i Catania, och den är mycket användarvänlig, sparar tid och hjälper till att lyfta fram misstänkta cancerområden” säger Dr. Filippo Fraggetta, chefspatolog på patologavdelningen vid Cannizzaro sjukhuset i Catania, Italien.

ContextVision ser tydligt behovet av en produkt som kan hjälpa patologen att snabbare och lättare identifiera prostatacancer med högsta möjliga precision. INIFY® Prostate Screening kommer underlätta omvandlingen av klinisk patologi och i slutändan erbjuda märkbart högre kvalitet och standardisering.

“INIFY kommer göra det möjligt för patologer att fokusera sin tid på att utvärdera de prostataprover som innehåller misstänkta cancerområden, samtidigt som man minimerar tiden som spenderas på frisk vävnad. Då vi vet att samarbete med professionen är helt avgörande har vi arbetat nära flera patologiavdelningar runt om i världen som alla ligger i digitaliseringens framkant. Nu då vår första produkt finns tillgänglig för klinisk användning inom EU, kan vi förvänta oss flera fullständiga installationer i det kliniska arbetsflödet under hösten” säger Palm. ”Vi är pionjärer inom en marknad som jag är övertygad kommer att bli värd miljarder dollar. Prostatacancer är den näst vanligaste cancern i världen bland män, och det genomförs ca 2,3 miljoner biopsiprocedurer årligen i Europa och USA. Med INIFY® Prostate Screening har vi lagt en solid grund som i sin tur kan anpassas ytterligare för att ta itu med andra cancertyper, som t.ex. kolon- och lungcancer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta, Fredrik Palm, VD ContextVision AB, på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besök www.contextvision.se

###

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag specialiserat på bildanalys och artificiell intelligens. Som den globala marknadsledaren inom bildbehandling är vi en etablerad partner till ledande tillverkare av ultraljud, röntgen och magnetkamerautrustning runt om i världen.

Vår expertis är att utveckla kraftfulla mjukvaruprodukter baserade på egenutvecklad teknologi och artificiell intelligens. Våra högteknologiska produkter hjälper dagligen läkare att tolka medicinska bilder, vilket är avgörande för bättre diagnos och behandling.

ContextVision går nu in på den snabbväxande marknaden för digital patologi. Vi är dedikerade till att ta en ledande position och återinvesterar åtskilligt i utveckling av verktyg för patologer som beslutsstöd vid cancerdiagnos. I patologernas händer förväntas dessa verktyg radikalt utveckla diagnosprocessen och förbättra vården av patienter.

Företaget grundades 1983 och är baserat i Sverige med lokal representation i USA, Japan, Kina och Korea. ContextVision är noterat på Oslobörsen under ticker COV.

###

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5 -12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

Denna information är sådan information som ContextVision AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving AB återköp av egna aktier27.10.2020 15:15:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande Bergman & Beving AB återköp av egna aktier I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 augusti 2020 har Bergman & Beving AB idag återköpt 200 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 84,20 kr. Bergman & Beving AB:s totala innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 929 677 B-aktier. Det totala antalet aktier i Bergman & Beving AB, inklusive de av bolaget ägda aktierna, uppgår till 27 436 416 och antalet utestående aktier uppgår till 26 506 739. Stockholm den 27 oktober 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 15:15 CET. Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa

Delårsrapport, januari – september 202027.10.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Perioden 1 juli – 30 september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 96,4 Mkr (92,4 Mkr)Mjukvaruintäkterna uppgick till 69,1 Mkr (62,5 Mkr)Repetitiva intäkter uppgick till 63,3 Mkr (57,8 Mkr), motsvarande 66 % (63 %) av nettoomsättningenEBITDA 27,0 Mkr; 28,1 % (24,3 Mkr; 26,3 %)EBITDA-adj. 17,4 Mkr; 18,1 % (14,5 Mkr; 15,7 %)EBIT 14,0 Mkr; 14,5 % (11,2 Mkr; 12,1 %)Resultat efter skatt 9,2 Mkr; 9,5 % (8,3 Mkr; 8,9 %)Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,16 kr)Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,1 Mkr (21,5 Mkr) Perioden 1 januari – 30 september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 299,8 Mkr (290,7 Mkr)Mjukvaruintäkterna uppgick till 209,9 Mkr (192,0 Mkr)Repetitiva intäkter uppgick till 186,4 Mkr (170,7 Mkr), motsvarande 62 % (59 %) av nettoomsättningenEBITDA 78,4 Mkr; 26,2 % (72,3 Mkr; 24,9 %)EBITDA-adj. 50,1 Mkr; 16,7 % (44,5 Mkr; 15,3 %)EBIT 40,6 Mkr; 13,5 % (32,2 Mkr; 11,1 %)Resultat efter skatt 29,4 Mkr; 9,8 % (23,0 Mkr; 7,9 %)Resultat per aktie före utspädning 0,55 kr (0

Aino Health AB (publ): Aino Health ingår samarbete med LifeComp27.10.2020 08:30:00 CETPressmeddelande

Stockholm 27 oktober 2020: Aino Health meddelar idag att de har ingått ett samarbete med LifeComp. I det nya samarbetet kommer LifeComp att addera kundnytta till Aino Healths plattform i form av förebyggande hälsoanalys och aktiviteter. Bolagen avser även att samverka i försäljningsarbetet. Lifecomp erbjuder personlig algoritmbaserad hälsoanalys, vilket blir ett bra komplement till Ainos SaaS-lösning HealthManager, och stöttande tjänster, inom health management. I och med samarbetet kommer både Aino och Lifecomp att kunna erbjuda sina kunder ett bredare sortiment av tjänster. “Aino Health erbjuder en brilliant plattform – som gör livet betydligt enklare för ett bolags HR-avdelning såväl som för dess chefer, och som passar mycket väl ihop med LifeComps Hälsoanalys.” Fredrik Kjällander, CEO LifeComp. “Jag är mycket glad, att genom LifeComp, kunna addera nyttan av marknadens sannolikt mest avancerade algoritmbaserade hälsoanalys i kombination med olika fysiska tester till våra kunder” säg

ZetaDisplay bjuder in till presentation av delårsrapporten26.10.2020 09:30:00 CETPressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) bjuder in till en audiocast i samband med publiceringen av delårsrapporten januari – september 2020. Rapporten publiceras den 4 november 2020 klockan 08:00 och presentationen sker via en audiocast kl 10:00 samma dag. ZetaDisplay bjuder in till deltagandet via länken https://tv.streamfabriken.com/zetadisplay-q3-2020. Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Per Mandorf och CFO Jacob Stjernfält. Malmö, 26 oktober 2020 För vidare information, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Telefon +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 76-8754177 E-mailhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=2TbrJc5xeUaeYuQ7qmVdT6yN6qSycP7wb2-N0uA6UOP0Z3tyeuclepz4HwpDqG2JOEx7lkdw_ISQhfktITLhrQyLHEH2X0FGmGTCZwVXirDHC5pQld6HV9Y69KblARg_ jacob,stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Telefon +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay driver den digitala t

Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 oktober 2020 i Saniona AB23.10.2020 17:15:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 23 oktober 2020 Idag, den 23 oktober 2020, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett optionsprogram för samtliga av bolagets anställda, inklusive bolagets verkställande direktör, ledningsgrupp (exklusive CSO Jørgen Drejer), Vice Presidents och samtliga övriga anställda. Personaloptionerna omfattar samtliga av bolagets nuvarande anställda (inklusive nyligen anställda och personer som kommer att anställas under perioden fram till nästa årsstämma). Stämman beslutade även om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Programmet innebär att högst 7 976 690 personaloptioner ska erbjudas deltagarna. Optionsinnehavarna

HMS Networks presenterar sin rapport för tredje kvartalet och nya finansiella mål23.10.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Kvartalet Tredje kvartalets omsättning uppgick till 345 MSEK (377), motsvarande en minsk­ning med 8%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK Orderingången uppgick till 336 MSEK (372), motsvarande en minskning med 10% Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (56), motsvarande en rörelsemarginal på 22,3% (14,9) Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (46) och vinst per aktie till 1,33 SEK (0,98) Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 116 MSEK (90) Första nio månaderna Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 061 MSEK (1 172), vilket motsvarar en minskning med 9%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 9 MSEK Orderingången uppgick till 1 039 MSEK (1 134), motsvarande en minskning med 8% Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (188), motsvarande en rörelsemarginal på 20,0% (16,0) Resultat efter skatt uppgick till 163 MSEK (138) och vinst per aktie till 3,58 SEK (2,96) Kassaflödet från den löpande v

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum