ContextVision lanserar första CE-märkta digitala patologiprodukten

Dela

STOCKHOLM – 29 juni 2020 – ContextVision AB, ett medicintekniskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på bildanalys, bildbehandling och artificiell intelligens, meddelade idag att dess första produkt i en planerad portfölj för digital patologi har fått CE-märkesstatus. Detta innebär att INIFY® Prostate Screening nu är tillgänglig för klinisk användning inom EU.

“Jag är stolt över det fantastiska resultat som vårt enastående team har åstadkommit för att nå denna viktiga milstolpe för företaget. Sjukvårdssystem runt om i världen är redan under stor press på grund av hög arbetsbelastning och resursbrist – samtidigt ökar både antal patienter och cancerfall stadigt. Intelligent teknologi kommer att vara en viktig nyckel för att hantera nuvarande och framtida utmaningar där kraftfulla beslutsstödsverktyg som INIFY möjliggör markant förbättring av effektivitet och precision” säger Fredrik Palm, VD på ContextVision.

”Vi är pionjärer inom en marknad som jag är övertygad om kommer att bli värd miljarder dollar.”

ContextVision är en oberoende världsledande aktör inom digital bildförbättring för flera medicinska modaliteter så som ultraljud, röntgen och MRI. Med sin 35-åriga historia av att utveckla avancerad programvara för digital bildanalys och bildförbättring var det ett naturligt steg framåt att investera i och sträva efter en ledande position inom klinisk patologi – en disciplin där dagens pågående digitalisering erbjuder enorma möjligheter.

INIFY® Prostate Screening är en kraftfull AI-baserad mjukvara som identifierar, utlinjerar och kvantifierar misstänkta cancerområden i digitaliserade prostatabiopsier. Den sorterar bilderna efter mängden misstänkt cancerinnehåll så att patologen kan gå direkt till de mest relevanta områdena. Även om produkten kan användas som fristående enhet, är integrering i patologlabbets befintliga LIS (Laboratory Information System) alternativt PACS (Picture Archive and Communication System) av än större vikt.

”Den är mycket användarvänlig, sparar tid samt hjälper till att lyfta fram misstänkta cancerområden”

Motorn i INIFY Prostate Screening är byggd av Deep Learning algoritmer, tränade och anpassade av ContextVisions kvalificerade forskning och utvecklingsteam, vilket resulterat i egenutvecklade algoritmer med hög prestanda och en noggrannhet på pixel-nivå.

Vår unika, patenterade MasterAnnotation™ – metod har använts för att skapa de träningsdata som algoritmerna bygger på. Här används multiplex immunoflourescence infärgning för att objektivt identifiera och markera cancerområden och andra strukturer med extrem precision, som i sin tur kvalitetssäkrats av certifierade patologer.

“Vi har varit involverade i utvecklingen av INIFY® Prostate Screening och kan försäkra att den passar laboratoriets behov. En prototypversion av produkten har använts dagligen under två år i vårt helt digitala arbetsflöde här i Catania, och den är mycket användarvänlig, sparar tid och hjälper till att lyfta fram misstänkta cancerområden” säger Dr. Filippo Fraggetta, chefspatolog på patologavdelningen vid Cannizzaro sjukhuset i Catania, Italien.

ContextVision ser tydligt behovet av en produkt som kan hjälpa patologen att snabbare och lättare identifiera prostatacancer med högsta möjliga precision. INIFY® Prostate Screening kommer underlätta omvandlingen av klinisk patologi och i slutändan erbjuda märkbart högre kvalitet och standardisering.

“INIFY kommer göra det möjligt för patologer att fokusera sin tid på att utvärdera de prostataprover som innehåller misstänkta cancerområden, samtidigt som man minimerar tiden som spenderas på frisk vävnad. Då vi vet att samarbete med professionen är helt avgörande har vi arbetat nära flera patologiavdelningar runt om i världen som alla ligger i digitaliseringens framkant. Nu då vår första produkt finns tillgänglig för klinisk användning inom EU, kan vi förvänta oss flera fullständiga installationer i det kliniska arbetsflödet under hösten” säger Palm. ”Vi är pionjärer inom en marknad som jag är övertygad kommer att bli värd miljarder dollar. Prostatacancer är den näst vanligaste cancern i världen bland män, och det genomförs ca 2,3 miljoner biopsiprocedurer årligen i Europa och USA. Med INIFY® Prostate Screening har vi lagt en solid grund som i sin tur kan anpassas ytterligare för att ta itu med andra cancertyper, som t.ex. kolon- och lungcancer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta, Fredrik Palm, VD ContextVision AB, på mobil: +46 76 870 25 43, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besök www.contextvision.se

###

Om ContextVision

ContextVision är ett medicintekniskt mjukvaruföretag specialiserat på bildanalys och artificiell intelligens. Som den globala marknadsledaren inom bildbehandling är vi en etablerad partner till ledande tillverkare av ultraljud, röntgen och magnetkamerautrustning runt om i världen.

Vår expertis är att utveckla kraftfulla mjukvaruprodukter baserade på egenutvecklad teknologi och artificiell intelligens. Våra högteknologiska produkter hjälper dagligen läkare att tolka medicinska bilder, vilket är avgörande för bättre diagnos och behandling.

ContextVision går nu in på den snabbväxande marknaden för digital patologi. Vi är dedikerade till att ta en ledande position och återinvesterar åtskilligt i utveckling av verktyg för patologer som beslutsstöd vid cancerdiagnos. I patologernas händer förväntas dessa verktyg radikalt utveckla diagnosprocessen och förbättra vården av patienter.

Företaget grundades 1983 och är baserat i Sverige med lokal representation i USA, Japan, Kina och Korea. ContextVision är noterat på Oslobörsen under ticker COV.

###

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5 -12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

Denna information är sådan information som ContextVision AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Den riktade emissionen av teckningsoptioner till VD och CFO i Aino Health10.8.2020 13:42:08 CESTPressmeddelande

Med anledning av offentliggörandet av kallelsen till extra bolagsstämman den 9 augusti 2020, vill styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Bolaget”) belysa att huvudägare i Bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 1 529 758 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Aino Health. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma; Jyrki Eklund, VD, om högst 1 189 812 optionerHirvensalmen Satama Koy (kontrollerat av Jochen Saxelin, CFO) om högst 339 946 optioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 mars 2023. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 202010.8.2020 12:00:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors, den 10 Augusti 2020 kl. 13.00 (EEST) Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2020 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar första halvåret till och med den 30 juni 2020 fredagen den 14 augusti 2020 cirka klockan 15.00 (EEST). En webbsändning riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredagen den 14 augusti 2020 klockan 16.00 (EEST). Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Den webbsändningen ordnas på engelska. Uppgifter om webbsändningen: Anmälning till webbsändningen sker via länken nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post. Webbsänt informationsmöte på engelska 14 Augusti 2020 klockan 16.00 (EEST): Till anmälan >>> För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: Mikko Karvinen, verkställand

Framgångsrik riktad nyemission av aktier tillför Saniona 65 miljoner USD (cirka 567 miljoner kronor)10.8.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 10 augusti, 2020 Saniona (OMX: SANION) (”Saniona” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020, om en riktad nyemission av 30 660 374 aktier till ett antal amerikanska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister (den ”Riktade Emissionen”). De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 2,12USD per aktie (18,50 kronor) och motsvarar en rabatt om cirka 45 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) på Nasdaq Stockh

SEB Boprisindikatorn, Fortsatt kraftig återhämtning i boprisförväntningarna10.8.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 10 augusti 2020 Fortsatt kraftig återhämtning i boprisförväntningarna SEB:s Boprisindikator fortsätter att återhämta sig och ökar med 16 enheter i augusti, från 24 till 40. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 27 och 37. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar något och ligger i augusti på 0,41 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 3 procent, vilket är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med föregående månad. Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 10 procentenheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 52 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 12 procent, att jämföra med 18 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar från 30 till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligge

Aino Health AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)9.8.2020 19:15:00 CESTPressmeddelande

Aktieägarna i Aino Health (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 september 2020 i Stockholm. Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer den extra bolagsstämman att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse. Rätt att delta vid stämman På grund av Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20–26 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna har istä

Aino Health AB (publ): Aino Health beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK9.8.2020 19:05:00 CESTPressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har, förutsatt godkännande på extra bolagsstämman den 9 september 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 10 623 319 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie är 1,50 SEK, varigenom Aino Health vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 16 september 2020 erhålls två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden löpe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum