Energimyndigheten

COP26: Sverige har skrivit avtal med Ghana om klimatsamarbete

Dela

Under COP26 i Glasgow undertecknade Sverige och Ghana ett samförståndsavtal att samarbeta enligt artikel 6 i Parisavtalet.

Foto: Energimyndigheten
Foto: Energimyndigheten

Under FN:s klimatmöte COP26 förhandlas regelboken för artikel 6 i Parisavtalet. Trots att regelboken ännu inte är helt färdig går det att samarbeta internationellt. Sverige och Ghana har nu enats om att arbeta tillsammans för att åstadkomma utsläppsminskningar genom att gå före med implementeringen av artikel 6. 

Vid ceremonin i Ghanas paviljong på COP26 deltog Kwaku Afriyie, Ghanas minister för miljö, vetenskap, teknik och innovation, och Per Bolund, Sveriges miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Per Bolund delade med sig av sina tankar om internationellt samarbete och artikel 6 i Parisavtalet. 

– Det är vår förhoppning att partnerskapet som etablerats genom detta samförståndsavtal kommer att visa hur artikel 6-samarbete kan främja hållbar utveckling och höja ambitionerna samtidigt som miljöintegritet, transparens och robust redovisning säkerställs, säger Per Bolund. 

Samförståndsavtalet undertecknades av de implementerande myndigheterna från båda länderna, generaldirektör Henry Kwabena Kokofu från Naturvårdsverket i Ghana och generaldirektör Robert Andrén från Energimyndigheten. Robert Andrén lyfte fram värdet av detta samarbete mellan Sverige och Ghana.

 – Detta samförståndsavtal ska ses som ett tecken på ledarskap och det är vår avsikt att sätta ribban högt när det gäller klimatsamarbeten. Detta är grunden för vårt fortsatta samarbete och tillsammans kommer vi att höja klimatambitionen och påskynda vår övergång till hållbara samhällen, säger Robert Andrén. 

För Sverige och Ghana är detta ett viktigt steg i riktning mot att underlätta internationellt samarbete för att uppfylla målen i Parisavtalet och värna vår miljö.  

För mer information kontakta:

Arvid Rönnberg, Energimyndigheten
Telnr: 016-544 22 71

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Energimyndigheten
Foto: Energimyndigheten
Ladda ned bild

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum