NASDAQ OMX

Corline Biomedical AB: Publicerar bokslutskommuniké för 2017

Dela

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Nedan följer en kort sammanfattning. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida ( www.corline.se ) samt som bifogad fil.

 • Renaparin®, som utvecklas för att förbättra utfallet vid njurtransplantation, har uppnått viktiga milstolpar under året. Bland annat genomfördes framgångsrikt en tox-studie enligt GLP som visade god säkerhetsmarginal. Orphan Drug status erhölls på den amerikanska marknaden och amerikanska patentverket godkände bolagets ansökan om skydd för användning av Renaparin® vid kärlreparation, inklusive njurtransplantation. I början av 2018 godkände Etikprövningsnämnden bolagets ansökan om klinisk prövning. Före studiestart måste också Läkemedelsverkets tillstånd erhållas.
 • Pre-klinisk utveckling för användning av Renaparin® och Renaparin®-liknande substanser för andra applikationer än njurtransplantation inleddes under året. Fokus är på transplantation av andra organ än njurar, samt kärlkirurgiska indikationer. Vinnova beslutade under året att anslå 1,76 MSEK till projektet.
 • Cytoparin(TM), som utvecklas för att förbättra cellterapi till personer som är svårt sjuka i diabetes av typ 1, har godkänts för kliniska studier av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden, men studiestart senarelades då nordiska nätverket för öcellstransplantation begärde ytterligare data utöver det som myndigheterna kräver. För att påskynda studiestart tecknade Corline avsiktsförklaringar om att utvärdera kliniska studier med världsledande experter inom området i Oxford, England och Edmonton, Kanada.
 • Bolaget genomförde en riktad emission om 15 MSEK vilken tecknades av professionella och institutionella investerare, däribland HealthInvest Small & MicroCap Fund.

Ekonomisk översikt över januari - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick under januari - december 2017 till 638 KSEK (947).
 • Resultatet efter finansiella poster under januari - december 2017 uppgick till -7 810 KSEK (-5 248).
 • Resultatet per aktie under januari - december 2017 uppgick till cirka -0,59 SEK (-0,45).
 • Soliditeten uppgick per 31 december 2017 till 89 % (94).
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till cirka 16,9 MSEK (11,9).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 196 KSEK (206).
 • Resultatet efter finansiella poster för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -1 700 KSEK (-1 524).
 • Resultatet per aktie uppgick för det fjärde kvartalet 2017 till cirka -0,12 SEK (-0,12).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

  

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
22 februari 2018.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Quantenna's New QSR10GU-AX Plus Raises the Bar for Wi-Fi Performance and Functionality19.6.2018 14:00Pressmeddelande

SAN JOSE, Calif., June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantenna Communications, Inc. (NASDAQ:QTNA), the innovator and global leader of high performance Wi-Fi solutions, today announced that the QSR10GU-AX Plus, a new enhanced solution targeting gateways and access points based on the draft IEEE 802.11ax standard, is now sampling to select customers. Building upon Quantenna's pioneering QSR10G-AX Wi-Fi platform, QSR10GU-AX Plus offers unique capabilities, including Adaptive 5 GHz, SuperTx and ESP, providing significant performance gains across a variety of home configurations. The QSR10GU-AX Plus can operate concurrently in both 8x8 MIMO in the 5 GHz band and 4x4 MIMO in the 2.4 GHz band supporting a total of 12 streams. Unique features of QSR10GU-AX Plus include: Dynamic switching between 8x8 MIMO and dual 4x4 MIMO in the 5 GHz band by applying adaptive algorithms, enabled by Quantenna's unique baseband and RF architecture design. This provides the end users with the best possible MIMO c

CrownBio Enters Partnership with Pierre Fabre to Accelerate Discovery and Development of Immuno-Oncology Agents19.6.2018 14:00Pressmeddelande

SAN DIEGO, June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, a global drug discovery and development services company providing translational platforms to advance oncology, inflammation, cardiovascular and metabolic disease research, announces that it has been selected by Pierre Fabre Research Institute as one of their partners to advance their immuno-oncology drug discovery pipeline. CrownBio boasts the world's largest collection of patient-derived xenograft (PDX) models and is a leading provider of humanized solutions for immuno-oncology drug development. Leveraging these exclusive capabilities, CrownBio will engraft PDX models selected by Pierre Fabre into CD34+ humanized mouse models. These customized, humanized models will be used to accelerate Pierre Fabre's innovative immuno-oncology drug discovery pipeline. "Pierre Fabre recognizes the value of CrownBio's extensive PDX collection and their expertise in implementing innovative humanization strategies," said Nathalie Corvaia, P

Glatfelter to Acquire Georgia-Pacific's European Nonwovens Business for $185 Million19.6.2018 13:44Pressmeddelande

YORK, Pa., June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- June 19, 2018 - Glatfelter (NYSE:GLT), a global supplier of specialty papers and engineered materials, today announced it has signed a definitive agreement to purchase Georgia-Pacific's European nonwovens business (the "Business") for $185 million, subject to customary purchase price adjustments. The proposed transaction includes Georgia-Pacific's operations located in Steinfurt, Germany, along with sales offices located in France and Italy. The Steinfurt facility produces high-quality airlaid products for the table-top, wipes, hygiene, food pad, and other nonwoven materials markets, competing in the marketplace with nonwoven technologies and substrates, as well as other materials focused primarily on consumer based end-use applications. The Steinfurt facility is a state-of-the-art, 32,000-metric-ton-capacity manufacturing facility that employs approximately 220 people. "Glatfelter's agreement to acquire the European nonwovens business demon

Industry stakeholders partner on blockchain based margin and collateral solution19.6.2018 13:00Pressmeddelande

AMSTERDAM, the Netherlands, BRUSSELS, Belgium, LONDON and STOCKHOLM, Sweden, June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABN AMRO Clearing, EuroCCP, Euroclear and Nasdaq have completed a joint proof of concept to make the use of securities more efficient when used to cover margin calls, including after business hours, using blockchain, or distributed ledger technology (DLT). This solution addresses significant business challenges and inefficiencies related to the current provision of collateral to Central Counterparties (CCPs) and has demonstrated that a shared, resilient network can be built between collateral givers, collateral takers and intermediaries. The inefficiencies of collateral processing have been heightened as a result of recent market changes such as extended trading hours by stock exchanges and the requirement to centrally clear derivatives traded bilaterally (OTC) under the European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Today, a CCP margin call typically needs to be covered by

Lithium Werks and Endrich agree pan-Asian battery distribution deal19.6.2018 09:00Pressmeddelande

AUSTIN, Texas, June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battery and portable power solutions group Lithium Werks B.V. has signed a strategic distribution agreement with Taipei, Taiwan-based distributor Endrich Co., Ltd to bolster its support for Asian customers. "Demand for lithium batteries from Asian customers has been strong for a long time, but even so, we've seen nothing yet. We expect an enormous uptick in demand in the years ahead," said T. Joseph Fisher III, CEO and co-founder of Lithium Werks. "With its unrivaled knowledge of Asian markets, Endrich is a trusted supplier to a number of tier-one ODMs (original design manufacturers) and OEMs (original equipment manufacturers). "Together, we will continue to develop ever closer relationships with customers in markets such as Taiwan, Japan, South Korea and, not least, China, where we are preparing to build a lithium battery giga factory," he said. "I have known Endrich for a long time, so I already know that this partnership will be benef

PubMatic Launches PubMatic Cloud to Evolve the SSP Business Model19.6.2018 09:00Pressmeddelande

New offering provides publishers and tech companies with a transparent alternative to revenue shares REDWOOD CITY, Calif., June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, the publisher-focused sell-side platform (SSP) for an open digital media future, today announced the launch of PubMatic Cloud for publishers and tech companies looking to implement and control their own programmatic technology. By accessing PubMatic's technology, global infrastructure and demand connections on a platform-as-a-service (PaaS) basis, clients are able to achieve full transparency and achieve greater control over their programmatic monetization. As programmatic trading becomes mainstream, innovations such as header bidding and fraud controls have resulted in gains for publishers. However, it has also contributed to the ballooning of infrastructure costs and overhead to manage integrations with the buy-side and third-party technology vendors as well as continuously evolving technology. The ability to keep pace

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum