Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Corona-krisen slår hårt mot flera organisationer: "Vi gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhället"

Dela
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. "Vi ser nu att civilsamhället än en gång bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med nya kreativa och digitala lösningar" Fotp: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. "Vi ser nu att civilsamhället än en gång bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med nya kreativa och digitala lösningar" Fotp: Felix Oppenheim

Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad.

-  Civilsamhället är nu viktigare än någonsin. Vi gör allt vi kan för att stödja dess organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Det stora flyktingmottagandet 2015 visade på civilsamhällets nyckelroll i samhället, då både etablerade organisationer och nya initiativ mobiliserade människors engagemang. Nu märks samma utveckling. Varje dag ser vi prov på hur civilsamhället ställer upp för att möta de behov som uppstår, till exempel initiativ i sociala medier för att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden och ideella krafter som sprider information på olika språk och till grupper som inte är så delaktiga i samhället.

- Det har alltid varit civilsamhällets styrka att utveckla nya lösningar på olika utmaningar i samhället, inte minst behovet av social samvaro och att ge människor hopp. Vi ser nu att civilsamhället än en gång bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med nya kreativa och digitala lösningar, säger Lena Nyberg.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. Hittills i år har MUCF betalat ut cirka 240 miljoner kronor i organisationsbidrag till barn- och ungdoms-, etniska och hbtq-organisationer. Ansökningstiden för projektbidrag gick nyligen ut och handläggningen av ansökningar pågår för fullt. MUCF fick i år rekordmånga ansökningar, 230 jämfört med 140 i fjol, vilket ger en total ökning med 65 procent. Det var också flera nya organisationer som sökte bidrag.

Svårt för flera projekt

MUCF arbetar intensivt med att bedöma ansökningarna om projektbidrag och beräknar att kunna komma med de första besluten före sommaren.

- Organisationsbidragen är redan beslutade och delvis helt utbetalda och de påverkas inte av inställda aktiviteter. Däremot får vi nu dagligen frågor om projekt som redan är igång, enligt tidigare års beslut. Det är svårt att genomföra flera av de planerade aktiviteterna på grund av pandemin. Många organisationer kan också få extra kostnader på grund av inställda arrangemang, säger Lena Nyberg.

- Vi är självklart förstående för den svåra situation som civilsamhällets organisationer nu befinner sig i och kommer att vara generösa i våra bedömningar.

På hemsidan mucf.se ges löpande information om vad som gäller om organisationer behöver ändra i sina projektplaner. Detta gäller även de EU-bidrag som fördelas av MUCF till olika internationella projekt.

- Vi kommer även att inventera vilka behov av stöd som civilsamhällets organisationer har. Vi välkomnar att regeringen nu ger ett ekonomiskt stöd till kultur och idrott. Vår myndighet bevakar om det kan komma att behövas ett ekonomiskt ”stödpaket” även till andra delar av civilsamhället, säger Lena Nyberg.

Krisen slår hårt mot unga

MUCF har även i uppdrag att arbeta med ungas etablering i samhället. Nyligen presenterade MUCF statistik som visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar ligger på nästan nio procent i Sverige, ungefär samma nivå nu som 2009. Redan nu förutspår myndigheten att dagens kris kommer att leda till ökad arbetslöshet bland unga. Erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer visar också att det kommer att krävas särskilda åtgärder för att få unga ut på arbetsmarknaden.

- Andelen unga som varken arbetar eller studerar ligger på en relativt konstant nivå över tid, mellan 140 000 och 170 000 personer om året. Den kris vi nu ser gör att den här gruppen riskerar att bli ännu större, säger Lena Nyberg. 

- Det finns även all anledning att bevaka hur den psykiska hälsan utvecklas i tider som dessa. Vi vet att andelen unga som upplever symptom på psykisk ohälsa ökar i Sverige.

MUCF genomför vart sjätte år en stor attityd- och värderingsstudie. Fram till 2007 ser myndigheten ingen ökning av psykisk ohälsa bland unga men därefter ökar den i varje undersökning.De vanligaste symptomen på psykisk ohälsa i åldern 16–29 år är att känna sig stressad och att vara trött under dagarna. Samtliga symptom utom huvudvärk är vanligare bland unga som är 16-19 år än bland de som är 20–29 år. Redan 2002 års undersökning visade att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar. Skillnaderna mellan könen ökar också över tid. En ny rapport från MUCF visar också att det finns en tydlig koppling mellan ungas möjligheter till en meningsfull och utvecklande fritid och psykisk ohälsa.

FAKTA/MUCF:s BIDRAG TILL CIVILSAMHÄLLET

Bilder

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. "Vi ser nu att civilsamhället än en gång bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med nya kreativa och digitala lösningar" Fotp: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. "Vi ser nu att civilsamhället än en gång bidrar till ökad social sammanhållning och trygghet, ofta med nya kreativa och digitala lösningar" Fotp: Felix Oppenheim
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta24.6.2020 09:24:31 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt. - Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt viss

MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar18.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Alla barn har rätt till ett tryggt boende, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, bland annat. Staten ska bistå föräldrarna om det behövs, särskilt när det gäller bostad. Det ungdomspolitiska målet i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. ”Oro över vräkningar och ökad hemlöshet” 2007 presenterade regeringen en nollvision för vräkningar av barn som en del av sin samlade strate

Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges Unga Muslimer: ”Viktig prövning av demokratins idéer”15.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. - Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM, om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdh

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”4.6.2020 13:02:21 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj. - Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin. Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum