Lärarnas Riksförbund

Coronakrisen i skolan – ökad arbetsbelastning och dubbelarbetande lärare

Dela

Sedan coronapandemin tog fart har trycket ökat på landets lärarkår. Så många som åtta av tio lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat i och med den världsomspännande pandemins framfart.

- Lärarkåren är både hårt arbetande och utsatta i den pågående coronapandemin. Det är hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att underlätta situationen i skolan. Alla har rätt till en dräglig arbetsmiljö, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.
I grundskolan beror den ökade arbetsbelastningen i stor utsträckning på att lärare tvingas bedriva dubbelarbete. Det handlar om att täcka upp för sjukskrivna kollegor och ge utökad undervisning till frånvarande elever. Klassrumsundervisning och undervisning på distans bedrivs inte sällan parallellt.
- Vi lärare ska inte behöva slå knut på oss själva för att kunna bedriva undervisning. Situationsanpassade lösningar behövs akut, säger Åsa Fahlén.
Hon fortsätter:
- Det är bra att digitala möjligheter finns när hela samhället sätts på prov, men de ökande kraven som nu ställs på lärarna och vad det innebär för arbetsmiljön måste uppmärksammas.
Förbundets undersökning visar bland annat också att 90 procent av lärarna inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen undervisar helt på distans. 2 av 10 gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler vilket 60 procent inte är nöjda med. Inom vuxenutbildningen ser man minskad elevnärvaro och svårigheter att bedriva undervisning enligt ordinarie schema.

Sammanfattade resultat:
• Att 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige.
• Att lärare i grundskolan i stor utsträckning bedriver dubbelarbete. Över hälften av lärarna täcker upp för sjukskrivna kollegor och en lika stor andel svarar att elevnärvaron är lägre än normalt.
• Att viss undervisning i grundskolan sker delvis på distans, från skolans lokaler. Undersökningen visar dock att grundskollärare i större utsträckning skulle vilja ha möjlighet att delvis undervisa hemifrån.
• Att 9 av 10 lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning undervisar helt på distans.
• Att 2 av 10 av gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler. Av dessa svarar 60 procent att placeringen för undervisningen var ofrivillig.
• Att 5 av 10 lärare i gymnasieskolan uppger att elevnärvaron har ökat sedan Coronapandemin tog fart. Flera vittnar dock om att den faktiska närvaron och deltagandet i undervisning är sämre, även om eleverna är digitalt närvarande.
• Att lärare inom vuxenutbildningen upplever ökad arbetsbelastning och i viss utsträckning minskad elevnärvaro. Dessutom uppger en tredjedel av lärarna att de inte kan bedriva undervisningen enligt ordinarie schema.

”Det jag gjorde förr på en timme, tar idag två timmar, men resultatet är max hälften”
Citat från undersökningen av en lärare inom vuxenutbildning.

Fakta om undersökningen:
För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Totalt har drygt
1 000 lärare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 52 procent.

Ta del av undersökningen i sin helhet:LR.se/undersökningar 

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med drygt 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Välkommet förtydligande av lärares tillsynsplikt3.7.2020 13:15:21 CESTPressmeddelande

Det är välkommet att Högsta domstolen slår fast att den elev som lyftes bort av en lärare inte utsattes för kränkning. - Det här är en otrolig lättnad tycker jag, det är jätteviktigt att det förtydligas att med lärares ansvar för att skapa trygghet följer befogenheter. Jag hoppas det kommer att skapa en större säkerhet och trygghet för lärarna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp28.5.2020 06:05:00 CESTPressmeddelande

De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen i skolan att endast en av tre lärare anser att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.

Coronakrisen i skolan – kunskapstapp för miljardbelopp14.5.2020 06:55:00 CESTPressmeddelande

Distansundervisning som strular, inställd undervisning och hög elevfrånvaro. De direkta kostnaderna för utebliven undervisning beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. – Höga kostnader och en redan tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan går på knäna. Nu behövs politisk handlingskraft att satsa på lärarna, där bland annat staten tar över huvudansvaret för skolverksamheten, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum