Lärarnas Riksförbund

Coronakrisen i skolan – studie- och yrkesvägledning under press

Dela

Sedan coronapandemin tog fart pressas också landets studie- och yrkesvägledare. Så många som sju av tio vägledare uppger att eleverna får sämre förutsättningar och kompetens inför kommande val av studier och yrke. Och det är elever med särskilda behov, nyanlända och elever med annat modersmål än svenska som drabbas hårdast.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Landets studie- och yrkesvägledare vittnar om att eleverna får sämre förutsättningar för att möta yrkeslivet efter skolan med den pågående coronapandemin. Dessa siffror visar vad som kan vara en katastrof för enskildas gymnasieval och möjlighet till vidare studier.

– Det är hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att förbättra situationen. Alla elever har rätt till en bra förberedelse för yrkeslivet efter skolan, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

Mer än hälften av all vägledning bedrivs helt eller delvis på distans under Coronapandemin, ofta med hjälp av olika digitala verktyg i en form där vägledaren och eleven är uppkopplade tillsammans i realtid.

Den stora majoriteten av vägledarna upplever att den digitala tekniken fungerat bra både för dem själva och för eleverna. På knappt 70 procent av skolorna finns det en mer eller mindre välutvecklad och inarbetad digital plattform för att bedriva vägledning på distans. Inom vuxenutbildningen uppger dock nästan hälften av vägledarna att sådan saknas helt.

– Svagheterna inom vuxenutbildningen för möjligheterna digital vägledning är oacceptabla. Det är ändå glädjande att så många upplever att det nya digitala arbetssättet fungerar bra. Men de ökande kraven som nu ställs på studie och yrkesvägledarna och konsekvensen för eleverna måste uppmärksammas, säger Åsa Fahlén. 

Sammanfattade resultat:

Mer än hälften av all vägledning bedrivs helt eller delvis på distans under Coronapandemin, ofta med hjälp av olika digitala verktyg i en form där vägledaren och eleven är uppkopplade tillsammans i realtid.

Nästan en av tre studie- och yrkesvägledare uppger att det inte går att genomföra vägledningsaktiviteter enligt ordinarie planering på grund av pandemin.

Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna uppger att de förändrade förutsättningarna under Coronapandemin innebär att eleverna får sämre förutsättningar och kompetens inför kommande val av studier och yrke (valkompetens).

Elever med särskilda behov, nyanlända och elever med annat modersmål än svenska lyfts fram som de som drabbas hårdast.

Drygt 40 procent av alla studie- och yrkesvägledare uppger att arbetsbelastningen har ökat på grund av Coronapandemin.

35 procent uppger att de på grund av Coronapandemin behövt eller behöver utföra andra arbetsuppgifter än de som ingår i deras ordinarie tjänst. Det handlar om framför allt administration men exempelvis också om att gå in och vikariera för sjuka lärare.

Knappt var fjärde studie- och yrkesvägledare uppger att arbetsgivaren hanterat Coronapandemin dåligt i förhållande till dem som arbetstagare. Det finns bland annat kritik mot otydliga direktiv vad gäller att arbeta hemma eller på arbetsplatsen, problem med genomförande av prao och hur en del arbetsgivare agerar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Fakta om undersökningen:

För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Resultaten i just denna delstudie bygger på en enkätundersökning med yrkesverksamma studie- och vägledare inom grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen som ingår i förbundets Lärarpanel. Svarsfrekvens är nästan 70 procent.

Ta del av undersökningen i sin helhet: 
lr.se/undersokningar


Läs om undersökningen i Skolvärlden:
https://skolvarlden.se/artiklar/sa-drabbas-landets-syvare-under-coronakrisen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Ladda ned bild

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Nu etableras Saco Utbildning10.9.2020 07:50:00 CESTPressmeddelande

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund är överens om att etablera Saco Utbildning. Det övergripande syftet med Saco Utbildning är att stärka arbetet med utbildningsfrågorna inom federationen, tydliggöra professionerna inom sektorn, stärka respektive förbund och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett utbildningsväsende av högsta tänkbara kvalitet. Målsättningen är att samverkan ska vara fullt ut etablerad den 1 januari 2021

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum