Fackförbundet ST

Coronapandemin: Avtal om extra övertid för statligt anställda

Dela

Fackförbundet ST har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om extra övertidsuttag i samband med coronapandemin. Avtalet underlättar för flera myndigheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För Fackförbundet ST är det här ett sätt att underlätta för medlemmarna som tar ansvar för den kris som sjukdomen Covid-19 skapat.

Arbetsbelastningen som en följd av pandemin är på många statliga arbetsplatser mycket stor, samtidigt som sjukfrånvaron och behovet av extraarbete är omfattande. Den exceptionella situationen gör att ST som fackförbund har öppnat för att göra avsteg från de begränsningar i övertidsuttag som normalt gäller.

 - Vi gör det här för att vi ser en risk i att verksamheterna annars riskerar att bli mycket sårbara. Många av våra medlemmar jobbar i samhällskritiska funktioner på till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och MSB, funktioner som nu är helt avgörande för att samhället ska kunna hantera den uppkomna situationen. Då vill våra medlemmar ta ansvar och vara med och göra jobbet som krävs, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST, tillika förhandlingschef för OFR/S,P,O.

Avtalet innebär att gränsen för övertidsarbete tillfälligt höjs med 40 timmar per månad, och gäller under perioden april-juni 2020. Den extra övertiden får endast utnyttjas för de särskilda behov som uppkommer till följd av Coronapandemin, och som inte ryms inom ordinarie övertidsbestämmelser.

 - Det är viktigt att betona att detta är en tillfällig lösning. Om det blir så att åtgärderna kopplade till coronapandemin kommer att påverka oss under längre tid är det helt nödvändigt med andra sätt att lösa behovet av ökade arbetsinsatser, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Nyckelord

Kontakter

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar utredningen om straffrättsligt skydd15.5.2020 12:25:02 CESTPressmeddelande

Regeringen har beslutat att utreda ett utökat straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner, samt att se över straffskalan för brott mot tystnadsplikt och behovet av ett utvidgat straffrättsligt ansvar för tjänstefel. Fackförbundet ST välkomnar att regeringen vill utreda frågan om att fler offentliganställda tjänstemän ska omfattas av ett bättre rättsligt skydd mot hot och våld, men ser utredningens bägge andra uppdrag som direkt kontraproduktiva.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum