Region Uppsala

Covid -19: Läget i Region Uppsala 20 maj

Dela

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 20 maj.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 85 personer med bekräftad covid -19 vårdas på sjukhus, varav 14 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning.
 • I Uppsala län har det fram till nu registrerats 1590 fall av laboratoriebekräftad covid -19-smitta. Sammanlagt har 149 personer avlidit, varav 92 inom slutenvård/på sjukhus.  Aktuell statistik  finns på Region Uppsalas webbplats.
 • Akademiska sjukhuset har en ansträngd vårdplatssituation.

Nytt om kollektivtrafik

 • UL har återgått till normal tidtabell med vissa justeringar i stadsbusstrafiken i Uppsala och regionbusstrafiken.

Nytt om Folktandvården

 • Folktandvården utökar verksamheten igen, från tidigare procent mot en markant ökning.
 • Folktandvården har hittills tappat cirka 25 000 besök jämfört med planerat.
 • Patienter kallas i turordning utifrån vårdbehov. Främst de som riskerar försämrad tandhälsa och med pågående behandlingar inom högkostnadsskyddet.
 • Patienter 70+ eller riskgruppspatienter hanteras enligt mycket strikta rutiner med hänsyn till social distansering.
 • Alla behandlare använder visir och munskydd vid patientnära kontakter i behandlingsrummet.
 • Patienter med luftvägssymtom som behöver akuttandvård tas emot vid den särskilda stödkliniken. Mobila kliniken åker ut vid akut tandvård av sjuka patienter på särskilda eller egna boenden.
 • Basprofylaxarbete med informationsbesök i skolorna återupptas. Dock ej fluorsköljning.

Tidigare åtgärder

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras. Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.

Kollektivtrafik

 • Trafik och samhälle påminner alla resenärer om att bara göra helt nödvändiga resor och att hålla avståndet i bussar och på tåg.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka.
 • Håll ett omtänksamt avstånd på cirka 2 meter till andra människor när du rör dig utanför hemmet.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Nyckelord

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Region Uppsala direktupphandlar operationer för att kapa köer12.1.2021 12:23:01 CETPressmeddelande

Nu får sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att direktupphandla operationer inom öron-näsa-hals, barnkirurgi, överviktsbehandling, kolorektal-operationer samt plastikkirurgi (bland annat bröstreduktion). Detta till ett värde av som mest 2,2 miljoner kronor per område (totalt maximalt 11 miljoner kronor). Detta beslutade en extrainkallad sjukhusstyrelse vid sitt möte på tisdagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum