OmegapointOmegapoint

Cybersäkerhetsbolagen Omegapoint och Basalt går samman för att möta den ökande hotbilden

Dela

Cyberhoten mot svenska företag, myndigheter och kommuner ökar. Dels på grund av ökade geopolitiska risker, dels för att hoten blir alltmer sofistikerade och tekniskt avancerade. Nu går de ledande svenska cybersäkerhetsbolagen Omegapoint och Basalt ihop för att möta hotbilden med mer kraft.

Nicklas Haglund VD på Basalt och Johan Malmliden CEO Omegapoint Group.
Nicklas Haglund VD på Basalt och Johan Malmliden CEO Omegapoint Group.

Digitaliseringen har fortsatt att öka takten under de senaste åren. Enligt en rapport från Kearney är  Sverige det land med näst högst digitalt genomslag i hela världen. Det innebär en hög digital  förmåga, regelverk anpassade för digitala miljöer och hög mognadsgrad hos företag. Men i tid med  att samhället blir alltmer uppkopplat ökar riskerna och antalet potentiella ingångar för cyberattacker.  Ser man till det globala cybersäkerhetsindexet, som mäter hur länder prioriterar cybersäkerhet,  ligger Sverige efter. Där ligger landet på plats 26. Glappet mellan digitaliseringens framfart och vår  cybersäkerhetsförmåga växer alltså dagligen större.  

Samtidigt kräver det rådande geopolitiska läget, i kombination med nya avancerade hot, ett starkare  och mer omfattande säkerhetsarbete. Nu kombinerar verksamhetskyddsbolaget Basalt och det  ledande cybersäkerhetsbolaget Omegapoint sina verksamheter, kompetenser och erfarenheter.  Sammanslagningen syftar till att skala upp kapacitet och förmåga för att bättre kunna hjälpa  gemensamma kunder mot ökade cyberhot och risker.  

Omegapoints koncernchef Johan Malmliden berättar:  

Basalt är ett ledande expertföretag inom verksamhetsskydd och cybersäkerhet som vi har stor  respekt för. Jag är mycket stolt och glad att kunna välkomna samtliga av Basalts 90 medarbetare till  Omegapoint-familjen. Genom sammangåendet kombinerar vi flera kompetensområden där helheten  blir större än summan av delarna. Omegapoints cybersäkerhetsfokus och Basalts expertis inom  verksamhets- och säkerhetsskydd gör att vi får djupare erfarenhet och större kapacitet att hjälpa  kunder med högsta möjliga säkerhetskrav, till exempel inom försvarsindustrin och centrala  myndigheter. Tillsammans med Basalt blir vi en ännu tryggare hand i en snabbt föränderlig värld.  

Basalt är specialiserade inom verksamhets- och säkerhetsskydd och har djup kompetens inom  systematiskt säkerhetsarbete, säkerhetskonsultarbete och utveckling av säkra lösningar. Bolaget  arbetar med att minska sårbarheten och öka förmågan hos företag och myndigheter som hanterar  känslig information för egen verksamhet eller för samhällets funktion. 

Vi arbetar för att skydda samhällets mest känsliga verksamheter från inre och yttre hot. Tillsammans  med Omegapoint kan vi nu leverera till dessa kunder i en mycket större utsträckning än tidigare.  Omegapoints interna företagsuniversitet Academy ger oss ett väletablerat forum att utbyta  expertkompetens med Omegapoints personal. Det gör att vi i allt högre takt kommer att kunna  rekrytera och utbilda fler cybersäkerhets- och verksamhetssäkerhetsexperter. Därför kändes det  självklart att gå ihop, berättar Basalts VD Nicklas Haglund. 

Regeringens beslut om en fortsatt stärkning av totalförsvaret och satsningen på ett Nationellt  Cybersäkerhetscenter är talande för att hoten mot svenska verksamheter har ökat markant den  senaste tiden. Den allt bredare hotbilden medför behov av att skärpa säkerhetsnivån på alla plan, det  vill säga både digitalt och fysiskt, för att säkerställa skydd över hela hotskalan. 

Svenskarnas höga förtroende för myndigheter och andra samhällsinstitutioner är en av våra  viktigaste tillgångar. Den ser vi som kritiskt att försvara. Våra kunder bedriver ofta samhällsviktiga  verksamheter och har de absolut högsta säkerhetskraven. Nu är det viktigare än någonsin att deras  känsliga information är skyddad. Inte bara för kunderna i sig, utan för förtroendet för våra  samhällsinstitutioner i stort. Då krävs det att vi i allt större skala kan arbeta säkert, tryggt, och  robust. Tillsammans med Omegapoint har vi möjlighet att göra just det, säger Nicklas Haglund.  

Förvärvet stärker Omegapoints position som ledande inom cybersäkerhet och cybersäker  digitalisering. Nu har de siktet inställt på marknader utanför Norden, där de vill bidra till att säkra fler  av våra alltmer uppkopplade och ihopkopplade samhällen.  

BOLAGSFAKTA  

Omegapoint grundades 2001 och är ett konsultbolag med fokus på cybersäkerhet och cybersäker  digitalisering. Bolaget är majoritetsägt av FSN Capital och omsätter 800 MSEK. De är för närvarande  ca 600 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Västerås, Enköping,  Uppsala, Umeå, och Köpenhamn.  

Basalt grundades 2009 och har huvudkontor i Enköping. De är för närvarande 90 medarbetare och  omsätter drygt 120 MSEK.

KONTAKTUPPGIFTER:  

Basalt 

Nicklas Haglund 

VD Basalt 

nicklas.haglund@basalt.se 

+46 (0)70-924 42 81 

Omegapoint  

Johan Malmliden, Ph. D. 

CEO Omegapoint Group AB 

johan.malmliden@omegapoint.se 

+46 (0) 709 158833 

Clara Livh 

CMO Omegapoint Group AB 

clara.livh@omegapoint.se 

+46 70 684 95 34

Bilder

Nicklas Haglund VD på Basalt och Johan Malmliden CEO Omegapoint Group.
Nicklas Haglund VD på Basalt och Johan Malmliden CEO Omegapoint Group.
Ladda ned bild

Om

OmegapointFölj Omegapoint

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.