VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Cykellysens egenskaper testade i ny studie

Dela

Höstmörkret kommer allt närmare och det är hög tid för dig som cyklar att se över ditt cykellyse. Men hur ska du veta att belysningen uppfyller gällande krav och att den hjälper dig att både se och synas? VTI har genomfört tester för att jämföra egenskaper hos olika cykellysen.

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI

Spannet av cykellysen på marknaden är brett och det finns idag inget system för märkning eller godkännande av att de produkter som säljs uppfyller gällande krav. VTI har nu, med stöd från Länsförsäkringars Forskningsfond, tagit fram metoder för att objektivt beskriva en cykelbelysnings egenskaper och har använt dem för att genomföra tester av ett antal cykellysen.

– Vi har inte haft som mål att utvärdera cykellysen av olika tillverkare utan snarare att jämföra olika egenskaper hos cykellysen, säger Anna Niska, forskningsledare vid VTI som har lett studien.

Nio framlysen och nio baklysen, i ett så brett spektrum som möjligt med avseende på pris och design, har ingått i studien. Ljusstyrka och -spridning, blinkande jämfört med fast sken och monteringsposition på cykeln är egenskaper som har utvärderats.

Undvik blinkande ljus

Studierna visar på en stor variation i ljusstyrka (lux) och ljuskäglans form för olika lysen. Alla cykellysen oavsett inställning uppfyllde dock gällande lagkrav om att tydligt kunna ses på 300 meters avstånd. Ett starkt framlyse med fast sken med en ljuskägla som ger en vid spridning i marknivå är att föredra, eftersom det gör det lättare för dig som cyklist att se omgivningen och upptäcka hinder och skador i vägytan. En ljusstyrka på minst 500 lux (mätt på 2 meters avstånd från lampan) rekommenderas. För att inte blända dina medtrafikanter bör lyset ge en ljuskägla med skarp avgränsning uppåt och riktas något nedåt. En montering av framlyset på styret är att föredra, för bästa möjliga igenkänning. Undvik blinkande ljus – det gäller såväl framlyse som baklyse.

– Många av de cykellysen som säljs idag har en blinkfunktion. Enligt gällande regelverk får bakljuset vara blinkande om antalet blinkningar per minut är minst 200, säger Katja Kircher, forskningsledare vid VTI.

Resultaten baseras på mätningar i laboratorium inomhus och utomhus, försökspersonernas subjektiva bedömningar, fältstudier i verklig trafikmiljö och ett antal demonstrationer i form av filmer och fotografier.

– De metoder som vi utvecklat och tillämpat i projektet har kompletterat varandra på ett bra sätt och kunnat visa på skillnader mellan de testade cykellysena. Det är dock ovanligt med vetenskapliga studier på det här området och det finns en mängd forskningsfrågor kvar att besvara, säger Katja Kircher.

Läs mer

Development and evaluation of methods comparing bicycle light features (Rapporten är skriven på engelska men med en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.)

Här kan du hitta filmklipp som bland annat demonstrerar bländning och betydelsen av cykellysets placering:

Läs mer om gällande föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats

Mer information

Katja Kircher, 013–20 41 18, katja.kircher@vti.se

Mari Sparr, forskningsledare Teknik, Länsförsäkringars Forskningsfond, 072-142 83 94 Mari.Sparr@lansforsakringar.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum