Region Örebro län

Cykelvägarnas status höjs i ny plan

Dela

Cykeln är ett fortskaffningsmedel som gör gott så väl för den enskilda individen som för samhället i stort. Det är därför av stor vikt att cykeln bereds plats i det regionala transportsystemet vilket är något som den regionala cykelplanen för Örebro län 2022 ska se till.

- Vi vill göra det enkelt för den som väljer cykeln framför bilen och i den cykelplan nämnden fattade beslut om i dag har vi identifierat en rad åtgärder som ska skapa bästa möjliga cykelinfrastruktur i länet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

En av de åtgärder Nina Höijer avser är att bygga fler trafiksäkra förbindelser till skolor och andra platser dit barnen behöver ta sig, till exempel för att utföra fritidsaktiviteter. En annan åtgärd är att skapa cykelvägar som underlättar för den som vill kombinera cykel och kollektivtrafik för att ta sig till arbetet.

- Det är många människor som pendlar mellan olika orter i länet och de har behov av att snabbt och lätt kunna ta sig till och från busshållplatsen. Om det inte handlar om allt för långa avstånd är cykeln då svårslagen, men det gäller förstås att det finns fina och bra cykelvägar, säger Nina Höijer.

En tredje åtgärd är att utveckla befintliga cykelvägar där standarden behöver höjas, eller där det saknas länkar i ett cykelstråk. Det är en mycket kostnadseffektiv åtgärd och innebär till exempel att en befintlig trottoar breddas till en gång- och cykelväg. Det skapar mer pålitlighet för cyklisten och ökad säkerhet för alla trafikanter.

- På vissa håll är länets cykelinfrastruktur bristfällig och det vill vi nu ordna till. Den som vill cykla från punkt a till punkt b ska kunna göra det utan att ha hjärtat i halsgropen, säger Nina Höijer.

De cykelvägar som prioriteras i planen är:

  • Grythyttan-Hällefors, väg 63 och 244
  • Sannahed-Ralavägen, väg 641
  • Norra Bro-Almbro, väg 675
  • Hallsberg-Östansjö, väg 529
  • Nora-Gyttorp, väg 244
  • Torsborg-Stora Mellösa och Odensbackens tätort, väg 207
  • Laxå-Röfors, väg 205 och 572
  • Vedevåg och Fellingsbro tätorter, väg 249
  • Storåskolan-Storå station, väg 871

De prioriterade cykelvägarna finansieras med hjälp av en länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2022-2033. Behovet av cykelvägar på en rad olika platser i länet som kommer finansieras med nästkommande länsplan för åren 2026-2037 ska också utredas.

Kontakt

Nina Höijer, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, telefon: 072-085 34 10

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum